• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Kilka wskazówek na dobry początek

   Integralnym elementem obu podręczników „KOSS” i „KOSS podstawowy” są wskazówki dotyczące prowadzenia edukacyjnych projektów uczniowskich na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Każdemu rozdziałowi podręcznika KOSS towarzyszy „Projektownik”, tzn. poradnik zawierający pomysły na projekty odnoszące się do danego działu, oraz przykłady podobnych przedsięwzięć uczniowskich podejmowanych w różnych programach CEO.

    

   Jeśli zdecydujecie się na KOSS-owy projekt, pamiętajcie, że:

   • projekt edukacyjny to zespołowe, planowe działanie uczniów, które ma na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod;
   • zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści;
   • projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

    - wybranie tematu projektu edukacyjnego;

    - określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

    - wykonanie zaplanowanych działań;

    - publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego. 

    

   Teraz przypomnijcie sobie tematy i problemy omawiane w działach tematycznych KOSS.

    

   Wybierzcie temat/problem i zaplanujcie swoje działania:

   I. Podstawowe umiejętności obywatelskie »


   W tym rozdziale tematów doprawdy nie brakuje. Wasz projekt może np. dotyczyć porozumiewania się w małych grupach - klasie czy grupie znajomych albo podejmowania decyzji grupowych (np. pomalowania klasy na weselsze kolory).

   II. Człowiek w społeczeństwie »


   Tym razem zapraszamy do projektów na temat życia społecznego, w tym także szkolnego! Może zainteresowały was role społeczne dziewcząt i chłopców oraz wynikające z nich kłopoty? 

   III. Samorząd lokalny »


   Ten dział wyjątkowo dobrze nadaje się do uczniowskiego projektu! Dotyczy spraw, które są na wyciągnięcie ręki: ludzi, których znacie, ulic, którymi codziennie chodzicie, waszych szkół, parków i wysypisk śmieci.

   IV. Zasady demokracji »


   Tym razem zapraszamy do projektów na temat demokracji. Żyjący w demokratycznym państwie młodzi ludzie mają skłonność do traktowania zasad demokracji jako czegoś oczywistego, równie naturalnego jak powietrze.

   V. Aktywność obywatelska »


   Ten rozdział to wielka pochwała obywatelskiej aktywności. Świat jest nazbyt skomplikowany, by można było liczyć na to, że władza uwolni nas od wszystkich problemów.

   VI. Naród i patriotyzm »


   Naród, patriotyzm i nacjonalizm - sprawy, o których mowa w tym rozdziale, do dziś budzą silne emocje. Nie są to wcale problemy abstrakcyjne, ale bardzo bezpośrednio związane z naszym życiem.

   VII. Ustrój demokratyczny w Polsce »


   Zasady konstytucyjne są dla ustroju demokratycznego tym, czym fundamenty dla budynku - to od nich zależy trwałość całej konstrukcji. Właśnie dlatego poświęcamy im w tym rozdziale tyle miejsca.

   VIII. Parlament, prezydent, rząd i sądy »


   W tym rozdziale przyglądamy się, jak w praktyce funkcjonuje demokracja i jaką rolę odgrywają w niej instytucje trzech gałęzi władzy. Jest to mechanizm dość skomplikowany, ale ktoś, kto chce być świadomym i aktywnym obywatelem, musi to rozumieć.

   IX. Polska w świecie, Polska w Europie »


   Trudno dziś rozmawiać o sprawach Polski, jeśli abstrahuje się od kontekstu międzynarodowego. Właśnie dlatego ten rozdział, poświęcony miejscu Polski w polityce światowej i europejskiej, ma ogromne znaczenie, a projekty z nim związane mogą być dla was szczególnie ciekawe.

   X. Jeden świat, wiele problemów »


   Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednak bez inicjatyw i wsparcia zwykłych ludzi żaden z wielkich problemów nie zostanie rozwiązany. Wasz projekt nie zlikwiduje problemu braku dostępu do wody pitnej w Afryce, może jednak wspomóc budowę studni...

   XI. Człowiek w gospodarce rynkowej »


   Ten rozdział to coś w rodzaju ekonomicznego elementarza. Ma pomóc wam pojąć, jak to wszystko działa - gospodarka, rynek, pieniądz, budżet. Jak zrozumieć, o co w tym chodzi? I dlaczego warto? Odpowiedź jest jasna - najlepiej zrobić na ten temat własny projekt!

   XII. Ekonomia w twoim życiu »


   W tym rozdziale najlepiej widać, jak bardzo nasze życie jest zależne od ekonomii. Takie tematy, jak: funkcjonowanie przedsiębiorstwa, marketing, koszty i zyski, nie wszystkich was na razie interesują, ale gdy się ich zupełnie nie rozumie, trudniej jest odnaleźć się na rynku pracy.