• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   KOSS na rok szkolny 2016/2017

    


   KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) to wysoko ceniony przez nauczycieli i uczniów program do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum, nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej. Zachęca i przygotowuje młodych ludzi do rzeczywistego udziału w życiu publicznym.


   KOSS to nasz najstarszy projekt. Jego historia zaczęła się na początku lat 90., gdy w Polsce zachodziło tyle ważnych przemian. Postanowiliśmy wtedy odmienić trochę polską szkołę, chcieliśmy by nauka stała się zajęciem ciekawym i absorbującym dla uczniów. Jako pole naszego działania wybraliśmy edukację obywatelską, obszar szkolnej wiedzy mocno na ogół wówczas zaniedbywany. Uznaliśmy, że umiejętności w tej dziedzinie przydadzą się każdemu, niezależnie od jego talentów. W końcu wszyscy jesteśmy obywatelami.

   Program KOSS to program nauczania edukacji obywatelskiej obecny w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie wymieniane w podstawie programowej cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe). Program KOSS może być realizowany w wymiarze 2 godzin w ciągu 3 lat nauczania. Według założeń przyjętych przez jego autorów możliwe jest również realizowanie poszczególnych tematów w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasie I i II albo w klasie II i III, a - w szczególnych przypadkach – w dwugodzinnych jednostkach lekcyjnych.

   Nazwa programu, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej uczniów do zainteresowania życiem społeczności lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa w nim. W każdej jednostce tematycznej kilkakrotnie odwołujemy się do bezpośrednich doświadczeń młodych ludzi i zachęcamy do obywatelskiego działania – czyni to edukację bardziej autentyczną i skuteczną.

   Istotną cechą programu KOSS jest także przekładanie treści bardziej abstrakcyjnych na zadania i dylematy bliższe codziennemu życiu uczniów. Uczniowie mają możliwość odnoszenia zdobywanych na lekcjach wiadomości na temat demokracji, samorządu czy państwa prawa do wydarzeń i zjawisk ze swojego najbliższego otoczenia społecznego – życia szkoły i swojej społeczności lokalnej.

    

   Projekt edukacyjny na KOSS

   Integralnym elementem programu KOSS są wskazówki dotyczące prowadzenia edukacyjnych projektów uczniowskich na lekcjach WOS-u. Projekt towarzyszy każdemu z 12 rozdziałów podręcznika KOSS. Po każdym z nich znajduje się tzw. „Projektownik” ze wskazówkami dotyczącymi realizacji projektu(-ów): od czego zacząć, jak wybrać temat, jak zaplanować i realizować kolejne działania, jaką formę prezentacji wybrać itp. Przedstawione zostały w nim również propozycje projektów, zarówno projekty większe, wymagające więcej czasu i wysiłku, ale też krótkie projekty dla małych grup. Z myślą o uczniach na końcu podręcznika zamieszczony został dodatek poświęcony metodzie projektu w ogóle.

   KOSS jest programem sprawdzonym w szkołach - kilkunastoletnia praktyka szkolna, stała współpraca z nauczycielami-liderami uczącymi według programu KOSS oraz regularne aktualizowanie oraz dostosowywanie programu i podręcznika do zmieniających się warunków politycznych i prawnych (np. zmiany ustroju administracyjnego Polski, wejście do Unii Europejskiej) oraz nauczania (nowoczesne metody dydaktyczne) gwarantują jego jakość. W latach 1994-1999 na wprowadzenie go zdecydowało się ponad 800 szkół z ponad 200 samorządów miejskich i gminnych. 

   Do reformy strukturalnej szkolnictwa KOSS nauczany był jako rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie w klasach VII i VIII szkoły podstawowej. Od 1999 r. wiedza o społeczeństwie nauczana była na poziomie gimnazjalnym, a z programu KOSS zaczęło korzystać znacznie więcej szkół. W roku szkolnym 2013/2014 ponad 1500 gimnazjów zdecydowało się na uczenie wiedzy o społeczeństwie według programu KOSS.

   Zyskał on wiele pozytywnych opinii – chwalono przede wszystkim jego tematykę, a zwłaszcza szczegółowe i umiejętne nauczanie o samorządzie terytorialnym oraz zaproponowane w programie metody nauczania. Opinie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i – co równie ważne – uczniów zostały poparte wynikami badań prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Edukacyjnych.

   Program KOSS cieszy się uznaniem nauczycieli i uczniów, a także władz oświatowych, ze względu na swoje walory merytoryczne i metodyczne. W roku 1999 został wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej jako jeden z siedmiu najlepszych programów szkolnych do gimnazjum. Centrum Edukacji Obywatelskiej za jego wprowadzenie do szkół otrzymało honorowa odznakę ZA ZASŁUGI DLA OŚWIATY.

   Programowi towarzyszy podręcznik, e-book KOSS podstawowy oraz materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela oraz rozbudowany serwis internetowy KOSS online, umożliwiający pogłębianie wiedzy uzyskiwanej w oparciu o podręcznik oraz poszerzanie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczających poza wymogi podstawy programowej. Zróżnicowana forma prezentacji materiałów dydaktycznych ułatwia przyswojenie ważnych treści i umiejętności, a równocześnie zachęca uczniów do samodzielnego studiowania podręcznika oraz materiałów w serwisie KOSS online.

    

   Seria wydawnicza KOSS

   • KOSS podstawowy. Część 1 - dotacja MEN
   • KOSS podstawowy. Część 2 - dotacja MEN 
   • KOSS podstawowy. Zeszyt ćwiczeń. Część 1 
   • KOSS podstawowy. Zeszyt ćwiczeń. Część 2
   • KOSS. Podręcznik i ćwiczenia - 2 tomy
   • KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia - 2 tomy
   • E-book KOSS podstawowy cz. 1
   • Program nauczania
   • KOSS. Zeszyt ćwiczeń - 2 części
   • KOSS. Zadania i krzyżówki
   • KOSS. Scenariusze lekcji
   • Jak oceniać uczniów? Wskazówki dla nauczycieli
   • Plakaty dydaktyczne
   • Foliogramy.

   Opis publikacji dostępny jest na naszej stronie internetowej.

    

   Program KOSS wspomagany jest również przez specjalnie przygotowaną stronę WWW. Pod adresem www.ceo.org.pl/koss uczniowie i nauczyciele znajdą dodatkowe materiały dydaktyczne: zadania i ćwiczenia, materiały graficzne, artykuły, prezentacje i filmy wideo, scenariusze lekcji, słowniki i leksykony. Polecamy zwłaszcza zadania i ćwiczenia uzupełniające do każdej lekcji zamieszczone w dziale  KOSS online.

   W związku z wejściem nowej podstawy programowej do gimnazjów serwis KOSS online jest stale rozbudowywany. Zamieszczane są w nim dodatkowe materiały dla uczniów, umożliwiające pogłębienie wiedzy uzyskiwanej w oparciu o podręcznik oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Proponowane w KOSS online ćwiczenia i zadania online pozwalają także uzyskać uczniom umiejętności zaawansowanego korzystania z komputera i internetu. Z KOSS online uczniowie mogą korzystać samodzielnie lub pod kierunkiem nauczycieli.

   Ponieważ nauczycielom sposób prowadzenia zajęć KOSS może wydawać się trudny, przygotowaliśmy dla nich pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych w wersji drukowanej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie naszego formularza rejestracyjnego. Służymy również poradą, jak korzystać z otrzymanych materiałów. Pakiet materiałów, konsultacje CEO, pełen dostęp do bogatych zasobów internetowych są całkowicie bezpłatne dzięki dotacjom i środkom statutowym naszej fundacji.

   Z pewnością realizacja programu KOSS wymaga od nauczycieli dużego zaangażowania i otwartości na nowe pomysły, ale rezultatem poniesionego trudu jest ogromna satysfakcja mierzona poziomem rozwoju intelektualnego i obywatelskiego uczniów.

    

   Dorota Nawalany

   ROK SZKOLNY 2016/2017
    
   Co proponujemy nauczycielom?

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png kurs internetowy „Jak zaplanować i poprowadzić ciekawą lekcję WOS-u?”

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.pngćwiczenia w KOSS online

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png publikacje metodyczne online

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png e-KOSS, t.1  (zobacz wersję demo 1 rozdziału)

   Co proponujemy uczniom?

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png KWOIE - konkurs przedmiotowy ponadwojewódzki (małopolskie, podlaskie, podkarpackie, lubuskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie)

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png udział w konkursach CEO i partnerów (informacje będą pojawiały się na bieżąco na naszej stronie)

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png pomysły na projekty edukacyjne na lekcji WOS w Projektowniku i w serwisie „Gimnazjalny Projekt Edukacyjny

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png pomoc w realizacji tematów ekonomicznych w programie „Młodzi przedsiębiorczy

   - NIE WIESZ PRZYPADKIEM, O CZYM JEST TEN KOSS?
   - NIE ZORIENTOWAŁEŚ SIĘ JESZCZE?
   O NAS, MRÓWKACH!

    

   Bezpłatny pakiet materiałów dla nauczycieli WOS-u
   Pakiet można zamówić w księgarni internetowej Civitas lub wysyłając e-mail na adres koss[at]ceo.org[dot]pl albo publikacje[at]ceo.org[dot]pl

    

   Dla nauczycieli na co dzień uczących z podręcznika KOSS mamy bezpłatną licencję do e-KOSSa na dwa komputery na czas nieograniczony. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.