• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Materiały pomocnicze

    
    
   polecamy   

   Jak zrobić dobry projekt edukacyjny?


   Instrukcja realizacji projektu dla nauczycieli


   Prezentacja dla uczniów, jak zorganizować pracę nad projektem edukacyjnym.

   Wskazówki dla nauczyciela opiekuna projektu dotyczące etapów oraz zadań.

   Karta projektu


   Karta działania (lub zadania)


   Dokument, który pomaga organizować opiekę nauczyciela i pracę uczniów nad projektem.

   Dokument, w którym uczniowie planują pojedyncze działania/ zadania, rejestrują je oraz oceniają sposób ich realizacji.

   Poradnik - projekt badawczy


   Poradnik - projekt rozwiązania problemu


   Poradnik, w jaki sposób tworzyć projekt badawczy.

   Poradnik pokazuje, w jaki sposób stworzyć projekt rozwiązania problemu.

   Metody aktywizujace i motywujące ucznia


   Kilka słów o dobrej prezentacji


   Propozycja kilkunastu sprawdzonych metod angażujących i motywujących uczniów do pracy nad projektem.

   Wskazówki dla osób organizujących prezentację (o czym należy pamiętać, co wziąć pod uwagę, jak zaplanować w czasie, z jakich elementów powinna składać się prezentacja).

   O publicznej prezentacji


   Jak zorganizować projekt edukacyjny w gimnazjum?


   Krótko o publicznej roli prezentacji projektów edukacyjnych w gimnazjum oraz jej możliwych formach.

   Prezentacja do wykorzystania np. na radzie pedagogicznej, spotkaniu zespołu koordynującego organizację projektów w szkole.

   Ranga metod problemowych


   Metoda projektów - zestawienie bibliograficzne


   Materiał o metodach problemowych, ich znaczeniu oraz korzyściach z nich wynikających. Zestawienie bibliograficzne za lata 1998 – 2006 na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.

   Zadania nauczyciela - opiekuna projektu


   Organizujemy projekt w gimnazjum - lista pytań


   Lista zadań i wskazówek dla nauczyciela opiekującego się zespołem (lub zespołami) projektowym.

   Lista najważniejszych pytań, które pomogą sprawnie zorganizować projekt edukacyjny w gimnazjum.

   Zasady i warunki organizacji projektu na poziomie klasy


   Zasady i warunki organizacji projektu na poziomie szkoły


   Przykłady organizacji klasowych projektów edukacyjnych w gimnazjum.

   Przykłady organizacji międzyklasowych projektów edukacyjnych w gimnazjum.

   Zasady i warunki organizacji projektów przedmiotowych


   Zasady i warunki organizacji działań społeczno-obywatelskich


   Przykłady organizacji przedmiotowych projektów edukacyjnych w gimnazjum.

   Przykłady organizacji projektów społecznych ze szczegółowym opisem wszystkich etapów.

   Zadania nauczyciela - opiekuna projektów


   Samoocena i ocena


   Lista zadań i wskazówek dla nauczyciela opiekującego się zespołem (lub zespołami) projektowym. Zeszyt z serii „Ocenianie kształtujące” (samoocena i ocena koleżeńska w pracy z uczniami; przebieg i stosowane techniki).

   oprac. Dorota Nawalany