• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   O oburzonych w demokracji na konferencji NECE

   Za nami pierwszy dzień konferencji Networking European Citizenship Education, która odbywa się w warszawskiej Fabryce Trzciny.

   Na konferencję przybyło ponad 230 gości z przeszło 20 krajów. Na wstępie wszystkich powitał w imieniu Prezydenta RP Szef Kancelarii pan Jacek Michałowski. Następnie głos zabrał Thomas Krüger – prezydent Federalnej Agencji na rzecz Rozwoju Edukacji Obywatelskiej, który odniósł się do kwestii podejścia młodych ludzi względem polityki. Zwrócił on uwagę na to, że choć w sferze deklaracji polityka zupełnie ich nie interesuje, to gdy z nimi dłużej porozmawiać okazuje się, że w istocie są bardzo mocno politycznie zaangażowani. Dzieje się tak pomimo tego, że z reguły sami sobie z owego zaangażowania nie zdają sprawy. Dzisiejsza młodzież zupełnie inaczej niż starsze generacje rozumie politykę, za czym nadążać powinny organizacje zajmujące się kwestią edukacji obywatelskiej (pełna treść wystąpienia do pobranie w języku angielskim na dole strony).

    

   Witając uczestników Alicja Pacewicz zauważyła, że Polska to dobre miejsce na konferencję o zmniejszaniu różnic poprzez edukację -  z dwóch przeciwstawnych powodów. Dzięki wydłużeniu obowiązkowej edukacji o rok, udało się podnieść kompetencje nastolatków, w tym zwłaszcza ograniczyć liczbę uczniów osiągających najgorsze wyniki. Z drugiej strony Polska to kraj o wyjątkowo niskich w Unii Europejskiej wskaźnikach zaufania, partycypacji i innych miarach kapitału społecznego. Mamy też wysoką pozycję w światowych rankingach wiedzy obywatelskiej nastolatków, co jednak słabo (choć silniej niż dziesięć lat temu…) przekłada się na ich postawy i społeczną aktywność.  Stoją przed nami nowe wyzwania: światowy kryzys gospodarczy obnaża słabość współczesnej demokracji, a nowe technologie potrafią mobilizować do działań politycznych w takiej skali, jak „arabska wiosna 2011”. Edukacja obywatelska – jeśli nie chce rozminąć się z doświadczeniami ludzi młodych musi zachować krytyczną postawę wobec współczesnego świata, a równocześnie wykorzystać potencjał „sieci”.   Nie może ograniczać się do przekazywania wiedzy, musi uczyć działania, współpracy, dawać doświadczenie własnej sprawczości. Dla Polaków, symbolem obywatelskiej siły pozostaje skok Lecha Wałęsy przez ogrodzenie Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Może polski model przeskakiwania murów warto zestawić z niemiecką strategią odzyskiwania mocy przez burzenie muru berlińskiego w 1990 r… Witajcie w Polsce, kraju „obywatelskich skoków” – zakończyła Alicja Pacewicz.

   Po tych trzech wystąpieniach nadszedł czas na profesora Benjamina Barbera. Odniósł się on do kilku istotnych i wzbudzających kontrowersje zjawisk, takich jak na przykład niepożądany związek demokracji i rynku (w ramach

   którego polityka staje się zakładnikiem ekonomii). Efektem tego jest rosnąca frustracja obywateli, którzy pragną odciąć się od całej klasy politycznej, jako całkowicie zależnej od wsparcia ze strony korporacyjnego kapitału (dlatego też Oburzeni  w USA okupują Wall Street, a nie Kapitol). Ponadto profesor Barber zwrócił również uwagę na niewspółmierność dwóch światów w jakich obecnie jednocześnie żyjemy. Z jednej strony w dzisiejszych czasach zjawiska takie jak choroby, terroryzm czy handel nie znają już żadnych granic, a z drugiej gdy mówimy o społeczeństwie obywatelskim nadal odnosimy się do kategorii właściwych dla XIX-wieczych państw narodowych. W ten sposób Barber pokazał, że instytucje zajmujące się kwestią edukacji obywatelskiej powinny zastanowić się poważnie nad tym, czy aby ich podejście nie jest czasem przestarzałe, oraz nad tym czy ich zaangażowanie nie zagraża  obiektywizmowi.

    

   Zainteresownych odsyłamy na blog poświęcony konferencji.

   Kacper Nowacki