• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Odwołanie (do doświadczeń CEO)

   W sytuacji gdy MEN zapowiada wprowadzenie możliwości odwołania się do wyniku matur, a NIK informuje, że co czwarta ocena egzaminu zewnętrznego, do którego zgłoszono odwołanie, jest błędna, powracają pytania: Jak powinien być zorganizowany proces informowania uczniów o ich wynikach w egzaminach zewnętrznych? Czy powinni oni mieć możliwość wglądu do prac i kwestionowania ich ocen?

   Przedstawiamy  wynikające z wieloletnich doświadczeń stanowisko CEO.

   Myli się nie tylko uczeń

   CEO, organizując w 7 województwach konkurs przedmiotowy z WOS-u dla gimnazjalistów, świadome jest tego, że każdemu może zdarzyć się popełnienie błędu. Nie tylko uczniowi, lecz także sprawdzającemu jego pracę. A ponieważ każdemu uczniowi przysługuje prawo do sprawiedliwej oceny, nie mamy wątpliwości, że ewentualne błędy należy wykryć i poprawić. Jak to zrobić?

   Nasza odpowiedź brzmi: pokażmy każdemu uczniowi szczegółową ocenę jego pracy i dajmu mu możliwość odwołanie się od niej.

   Dlaczego odjęliście mi aż 3 punkty?

   Na drugim i trzecim etapie konkursu organizowanego przez CEO każdy z uczestników otrzymuje od komisji konkursowej mejla. W nim znajduje:

   • szczegółową ocenę swojej wypowiedzi pisemnej, w której pokazana jest nie tylko liczba punktów zdobyta w każdym z kryteriów, lecz także komentarz uzasadniający nieprzyznanie w danym kryterium maksymalnej liczby punktów,
   • skan swojej karty odpowiedzi.

   Mejl z powyższymi danymi wysyłany jest do każdego ucznia i każdego opiekuna naukowego w momencie publikacji wyników – uczniowie nie muszą składać podań o udostępnienie prac i mają do nich dostęp przez cały czas, bez wychodzenia z domu.

   Uważam, że wasza ocena jest niesprawiedliwa

   Każdy uczeń, rodzic czy nauczyciel, mając nieograniczony dostęp do oceny pracy, ma możliwość skontrolowania poprawności oceny sprawdzającego. Jeśli ocena zostanie uznana za błędną, każdemu z wymienionych przysługuje prawo do złożenia odwołania. Również na tym etapie CEO stara się umożliwić jak najwygodniejsze jego przekazanie. Dlatego odwołania przyjmowane są drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza.

   Nie wystarczy jednak napisać „Nie zgadzam się z oceną komisji. Proszę o ponowne sprawdzenie pracy”. Zadaniem odwołującego jest udowodnienie, że komisja popełniła błąd. Należy przedstawić konkretne argumenty popierające to stanowisko.

   Rozwój nie tylko poprzez naukę

   Rozwiązanie stosowane przez CEO to wyraz partnerskiej relacji z uczniem – dostaje on realne prawo udowodnienia swoich racji, jeśli nie zgadza się z oceną komisji. Dzięki temu ma świadomość, że na jego wynik ma wpływ jedynie stan jego wiedzy i umiejętności, a nie ewentualny błąd komisji. Ponadto rozwijana jest jego umiejętność argumentowania, której weryfikacją jest decyzja komisji w sprawie odwołania. Dzięki temu efekt edukacyjny osiągany jest także poprzez formalne działania związane z udziałem w konkursie, a nie tylko okres przygotowań do niego.

   Opr. Kamil Grabowski

   Źródło zdęcia: Chris-Håvard Berge