• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Program KOSS ma 20 lat!

   KOSS, najstarszy program CEO, jest nadal jednym z naszych najbardziej popularnych  i najszerzej znanych działań. Dwadzieścia lat temu zaczęliśmy od szkoleń dla kilkudziesięciu, a potem kilkuset nauczycielek i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie z całej Polski, w tym aż 250 z Warszawy. Wielu z nich nadal uczy w szkołach, są też tacy, którzy w tym czasie zostali dyrektorami szkół, urzędnikami samorządowymi, burmistrzami, a nawet pracownikami ogólnopolskich instytucji oświatowych. Wszystkich naszych KOSS-wców serdecznie pozdrawiamy!

   Scenariusze lekcji KOSS były na tamte czasy rewolucyjne – gry edukacyjne, symulacje, praca w zespołach, wywiady i badania terenowe, drzewa decyzyjne, debaty i projekty edukacyjne… Uczniowie organizowali w szkołach debaty o wolności słowa, badali opinie mieszkańców swojej miejscowości o najpilniejszych problemach do rozwiązania, spierali się o demokratyczne wartości, uczyli o ochronie praw dziecka i ucznia – w praktyce, nie tylko w ustawach. KOSS był pierwszym mocno interaktywnym programem edukacyjnym w Polsce, a może nawet naszej części Europy. Musiał zresztą być innowacyjny, bo stare podręczniki i formy pracy na lekcjach WOS trzeba było wyrzucić do kosza. Co ciekawe i trudne dziś do wyobrażenia, nauczyciele i eksperci pisali pierwsze wersje scenariuszy lekcji zanim powstała podstawa programowa, według własnych programów nauczania.

   Przez te 20 lat KOSS kilka razy przeobrażała się. Zmieniał formułę – od zbioru scenariuszy lekcji, przez materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów, aż po podręcznik z ćwiczeniami i kompletną obudową dydaktyczną, także w wersji online. Zmieniała się też szata graficzna, wygląd, format, a przede wszystkim treść, w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby nauczycielek i nauczycieli, oczekiwań uczennic i uczniów, wyzwań polskiej edukacji w ogóle. W 1999 r. za wprowadzanie KOSS do gimnazjów Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymało nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

   Jedno się natomiast nie zmieniło – KOSS nie tylko uczy, co to jest demokracja i jakie daje prawa obywatelom, ale przede wszystkim zachęca nauczycieli do dialogu z młodymi ludźmi, a ich samych do samodzielnego myślenia i obywatelskiego działania. Ta nasza CEO-wska  filozofia  edukacji obywatelskiej przebiła się do szerszego grona odbiorców, a nawet – decydentów. Nikt już dziś nie myśli o edukacji obywatelskiej jako zestawie informacji do zapamiętania – wszyscy wiemy, że równie ważne, a czasem ważniejsze są umiejętności i postawy, czyli szeroko rozumiane kompetencje obywatelskie i społeczne. Tak jakbyśmy na początku lat 90-tych przewidzieli zapisy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2006 r. o kompetencjach kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Kompetencje społeczne rozumiane są tu jako „kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań, przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby”. Kompetencje obywatelskie „przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa”.

   Tę zmianę sposobu myślenia o edukacji młodych obywateli coraz wyraźniej widać w szkołach, programach nauczania i innych podręcznikach. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być ich pionierami. Nawet zadania egzaminacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum i na maturze próbują badać kompetencje. A szkoły z KOSS-em chętnie angażują i inspirują swych uczniów do rzeczywistego działania!

   Młodzi Głosują, Solidarna Szkoła, Samorząd Uczniowski, Młodzi Przedsiębiorczy, Opowiem ci o wolnej Polsce, Ślady Przeszłości, Młody Obywatel – to tylko niektóre z projektów Centrum Edukacji Obywatelskiej, w które włączają się uczennice i uczniowie. Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie wszystkim Państwu podziękować za zaangażowanie w nasze projekty i nie zawsze łatwą pracę z gimnazjalistami, w czym mamy nadzieję nasze podręczniki nie przeszkadzają.

   Zespół programów edukacji obywatelskiej i ekonomicznej