• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Program nauczania KOSS


   KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) przeznaczony jest do nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum. To zmodyfikowana wersja programu nauczania edukacji obywatelskiej obecnego w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie wymienione w podstawie programowej cele kształcenia ogólnego i treści nauczania. Program został nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzanie do szkół Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymało oznakę honorową „Za zasługi dla oświaty”.


   Program uwzględnia wszystkie wymieniane w podstawie programowej cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe). Może być realizowany w wymiarze dwóch godzin w ciągu trzech lat nauczania. Możliwe jest również realizowanie poszczególnych tematów w wymiarze jednej godziny tygodniowo w klasie I i II albo w klasie II i III, a – w szczególnych przypadkach – w dwugodzinnych jednostkach lekcyjnych. 

   Nazwa programu, Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, podkreśla związek szkoły z samorządem lokalnym. Znajduje to odbicie w tematyce zajęć, skłaniającej uczniów do zainteresowania życiem społeczności lokalnej i rzeczywistego uczestnictwa w nim. Autorzy kilkakrotnie w każdej jednostce tematycznej odwołują się do bezpośrednich doświadczeń młodych ludzi i ich zachęcają do obywatelskiego działania – czyni to edukację bardziej autentyczną i skuteczną.

   Istotną cechą programu KOSS jest także przekładanie treści bardziej abstrakcyjnych na zadania i dylematy bliższe codziennemu życiu uczniów. Uczniowie mają możliwość odnoszenia zdobywanych na lekcjach wiadomości na temat demokracji, samorządu czy państwa prawa do wydarzeń i zjawisk ze swojego najbliższego otoczenia społecznego – życia szkoły i swojej społeczności lokalnej.

    
   • Uczysz ciekawie – nowoczesne podejście do edukacji obywatelskiej, tematy bliskie doświadczeniu uczniów;
     
   • Zachęcasz do samodzielnego myślenia –  problemy społeczne „z życia wzięte” zachęcają uczennice i uczniów do szukania rozwiązań, dylematy „za i przeciw” do debat i własnych przemyśleń;  
     
   • Wychowujesz i angażujesz – program inspiruje do działania na rzecz innych i dobra wspólnego – szkoły, społeczności lokalnej, Polski, Europy i świata, kształtuje postawy obywatelskie, otwartość i odpowiedzialność;     
     
   • Zachęcasz do współpracy – zróżnicowane propozycje  gimnazjalnych projektów uczniowskich oraz dobre przykłady takich projektów sprawdzonych w programach CEO;
     
   • Pamiętasz o podstawie – pod każdą lekcją lista odpowiadających jej wymagania szczegółowe z podstawy programowej. 

   KOSS jest programem sprawdzonym w szkołach – kilkunastoletnia praktyka szkolna, stała współpraca z nauczycielami-liderami uczącymi według programu KOSS oraz regularne aktualizowanie oraz dostosowywanie programu i podręcznika do zmieniających się warunków politycznych i prawnych (np. zmiany ustroju administracyjnego Polski, wejście do Unii Europejskiej) oraz nauczania (nowoczesne metody dydaktyczne) gwarantują jego jakość. Program zdobył uznanie tysięcy nauczycieli, którzy docenili jego wysokie walory marytoryczne i dydaktyczne. Co roku ponad 1/4 gimnazjów decyduje się, aby go wprowadzić do programu nauczania.

   KOSS zyskał wiele pozytywnych opinii – chwalono przede wszystkim jego tematykę, a zwłaszcza szczegółowe i umiejętne nauczanie o samorządzie terytorialnym oraz zaproponowane w programie metody nauczania. Opinie samorządów, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i – co równie ważne – uczniów zostały poparte wynikami badań prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski i Instytut Badań Edukacyjnych.

    

   Programowi KOSS towarzyszy podręcznik oraz materiały dydaktyczne dla ucznia i nauczyciela: 

   • KOSS podstawowy. Część 1  dotacja MEN
   • KOSS podstawowy. Część 2 - dotacja MEN
   • KOSS podstawowy. Zeszyt ćwiczeń. Część 1
   • KOSS podstawowy. Zeszyt ćwiczeń. Część 2
   • KOSS. Podręcznik i ćwiczenia  2 tomy
   • KOSS podstawowy. Podręcznik i ćwiczenia - 2 tomy
   • E-book KOSS podstawowy cz. 1
   • Program nauczania
   • KOSS. Zeszyt ćwiczeń – 2 części
   • KOSS. Zadania i krzyżówki
   • KOSS. Scenariusze lekcji
   • Jak oceniać uczniów? Wskazówki dla nauczycieli
   • Plakaty dydaktyczne
   • Foliogramy.

   Więcej na naszej stronie internetowej.

   Program KOSS wspomagany jest również przez specjalnie przygotowany serwis internetowy KOSS online. Pod adresem www.ceo.org.pl/koss uczniowie i nauczyciele znajdą dodatkowe materiały dydaktyczne: zadania i ćwiczenia, materiały graficzne, artykuły, scenariusze lekcji, projekty edukacyjne, prezentacje i filmy wideo, słowniki i leksykony. Polecamy zwłaszcza zadania i ćwiczenia do każdej lekcji zamieszczone w dziale KOSS online, umożliwiające pogłębienie wiedzy uzyskiwanej w oparciu o podręcznik oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej. Z KOSS online uczniowie mogą korzystać sami (w szkole lub w domu) lub pod kierunkiem nauczyciela.  

   Zdajemy sobie sprawę z trudności, na jakie podczas zajęć KOSS mogą napotykać nauczycielki i nauczyciele. Z myślą o nich przygotowaliśmy pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych (więcej: program wsparcia).

   Rozumiemy, iż realizacja programu KOSS wymaga od Was dużego zaangażowania i otwartości na nowe pomysły. Ale rezultatem poniesionego trudu będzie ogromna satysfakcja mierzona poziomem rozwoju intelektualnego i obywatelskiego uczniów. Mamy nadzieję, że wybierając nasz program nauczania, efekty waszej pracy już w pierwszym roku będą widoczne, a z roku na rok coraz lepsze.  

    

   Dorota Nawalany

   POLECAMY
    

   Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska-Kwiręg

   KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej). Program nauczania 

    

   Publikacja do pobrania

   Wydanie 2015 
   format B5, 80 stron
   ISBN 978-83-64602-43-6

   Oferta dla nauczycieli na rok 2016/2017

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png kurs internetowy „Jak zaplanować i poprowadzić ciekawą lekcję WOS-u?”

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png ćwiczenia w KOSS online

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png publikacje metodyczne online

   http://www.ceo.org.pl/sites/beta.serwisceo.nq.pl/files/KOSS/davGallery/KOSS%20online_zajawki/002_21.png e-KOSS, t.1  (zobacz wersję demo); dla zainteresowanych mamy bezpłatną licencję na 2 komputery na czas nieograniczony (formularz rejestracyjny).
    

   Bezpłatny pakiet materiałów dla nauczycieli

   Zamówienia można składać w księgarni internetowej Civitas lub wysyłając e-mail na adres koss[at]ceo.org[dot]pl 
   lub publikacje[at]ceo.org[dot]pl

    

    

    


    

    

   Skojarzone pliki: