• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Rozkład materiału do KOSS

   Rozkład materiału wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum do programu nauczania „KOSS - Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej”, gdy na przedmiot przeznaczono  2 godziny w cyklu trzyletnim. Do pobrania w formacie doc (Microsoft Word).
    

   Rok nauki Semestr Miesiąc Dział Nr lekcji Temat lekcji
   1 pierwszy wrzesień I. Podstawowe umiejętności obywatelskie 1 Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać?
   1 pierwszy wrzesień I. Podstawowe umiejętności obywatelskie 2 O porozumiewaniu się i nieporozumieniach
   1 pierwszy wrzesień I. Podstawowe umiejętności obywatelskie 3 Bez współpracy ani rusz!
   1 pierwszy wrzesień I. Podstawowe umiejętności obywatelskie 4 Trudne decyzje
   1 pierwszy październik I. Podstawowe umiejętności obywatelskie 5 Negocjacje zamiast kłótni
   1 pierwszy październik II. Człowiek w społeczeństwie 1 Człowiek - istota społeczna?
   1 pierwszy październik II. Człowiek w społeczeństwie 2 Reguły społecznej gry
   1 pierwszy październik II. Człowiek w społeczeństwie 3 Obowiązek i odpowiedzialność
   1 pierwszy listopad II. Człowiek w społeczeństwie 4 Szkoła jako wspólnota
   1 pierwszy listopad II. Człowiek w społeczeństwie 5 Jak żyją Polacy?
   1 pierwszy listopad III. Samorząd lokalny 1 Moja gmina i mój samorząd
   1 pierwszy listopad III. Samorząd lokalny 2 Jakie są zadania samorządu gminnego?
   1 pierwszy grudzień III. Samorząd lokalny 3 Z wizytą w samorządzie gminy
   1 pierwszy grudzień III. Samorząd lokalny 4 Kto rządzi w gminie?
   pierwszy   grudzień III. Samorząd lokalny 5 Przed wyborami samorządowymi
   1 pierwszy styczeń III. Samorząd lokalny 6 Jedna gmina, wiele problemów
   1 pierwszy styczeń  III. Samorząd lokalny 7 Jak rada gminy podejmuje decyzje o budżecie? 
   1 drugi  styczeń IV. Zasady demokracji 1 Różne oblicza państwa
   1 drugi luty IV. Zasady demokracji 2 Demokracja - co to takiego?
   1 drugi luty  IV. Zasady demokracji 3 Demokratyczne spory
   1 drugi  luty IV. Zasady demokracji 4 Krótka historia długiej drogi
   1 drugi marzec IV. Zasady demokracji 5
   Polskie tradycje demokratyczne
   1 drugi  marzec IV. Zasady demokracji 6 Najlepszy ustrój - demokracja?
   1 drugi marzec  V. Aktywność obywatelska 1 Obywatel - kto to taki?
   1 drugi  marzec  V. Aktywność obywatelska 2 Obywatelskie drogi Polaków
   drugi kwiecień  V. Aktywność obywatelska 3 Jak obywatele uczestniczą w życiu publicznym?
   1 drugi kwiecień   V. Aktywność obywatelska 4 Stowarzyszenia, czyli razem raźniej
   1 drugi kwiecień V. Aktywność obywatelska 5 Marsz na wybory!
   1 drugi  kwiecień V. Aktywność obywatelska 6 Opinia, z którą trzeba się liczyć
   1 drugi maj V. Aktywność obywatelska 7 Środki masowego przekazu - czwarta władza?
   1 drugi  maj VI. Naród i patriotyzm 1
   Naród i państwo
   drugi maj VI. Naród i patriotyzm 2
   Mniejszości narodowe w Polsce
   1 drugi  maj  VI. Naród i patriotyzm 3 Co to znaczy być patriotą?
   1 drugi  czerwiec  VI. Naród i patriotyzm 4 Cień Zagłady
   1 drugi  czerwiec   Podsumowanie materiału  1 Podsumowanie / dyskusja / projekt
   2 pierwszy wrzesień VII. Ustrój demokratyczny w Polsce 1 Rola konstytucji w państwie
   2 pierwszy wrzesień VII. Ustrój demokratyczny w Polsce 2 Zasady ustroju Polski
   2 pierwszy wrzesień VII. Ustrój demokratyczny w Polsce 3 Prawo i rządy prawa
   2 pierwszy wrzesień VII. Ustrój demokratyczny w Polsce 4 Na scenie politycznej
   2 pierwszy październik VIII. Parlament, prezydent, rząd i sądy 1 Jak działa parlament?
   2 pierwszy październik VIII. Parlament, prezydent, rząd i sądy 2 Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza w Polsce
   2 pierwszy październik VIII. Parlament, prezydent, rząd i sądy 3 Administrować, czyli zarządzać
   2 pierwszy październik VIII. Parlament, prezydent, rząd i sądy 4 Wymierzając sprawiedliwość
   2 pierwszy listopad IX. Polska w świecie, Polska w Europie 1 Silna Polska w świecie
   2 pierwszy listopad IX. Polska w świecie, Polska w Europie 2 NATO, czyli nasi sojusznicy
   2 pierwszy listopad IX. Polska w świecie, Polska w Europie 3 Wspólna Europa - jak i po co?
   2 pierwszy listopad IX. Polska w świecie, Polska w Europie 4 Instytucje Unii Europejskiej
   2 pierwszy grudzień IX. Polska w świecie, Polska w Europie 5 Polacy - obywatele Unii Europejskiej
   2 pierwszy grudzień X. Jeden świat, wiele problemów 1 Narody Zjednoczone
   2 pierwszy grudzień X. Jeden świat, wiele problemów 2 Kraje bogate, kraje biedne
   2 pierwszy styczeń X. Jeden świat, wiele problemów 3 Niespokojny świat
   2 pierwszy styczeń X. Jeden świat, wiele problemów 4 Globalizacja, czyli nawzajem od siebie zależymy
   2 pierwszy styczeń XI. Człowiek w gospodarce rynkowej 1 Jak działa człowiek przedsiębiorczy?
   2 drugi luty XI. Człowiek w gospodarce rynkowej 2 O racjonalnym gospodarowaniu
   2 drugi luty XI. Człowiek w gospodarce rynkowej 3 Rynek, czyli w poszukiwaniu równowagi
   2 drugi luty XI. Człowiek w gospodarce rynkowej 4 W świecie pieniądza
   2 drugi marzec XI. Człowiek w gospodarce rynkowej 5 Gospodarka i państwo
   2 drugi marzec XII. Ekonomia w twoim życiu 1 Domowa gospodarka, czyli jak ułożyć budżet?
   2 drugi marzec XII. Ekonomia w twoim życiu 2 Zakładamy firmę, czyli ABC przedsiębiorstwa
   2 drugi marzec XII. Ekonomia w twoim życiu 3 Pomyślmy o przyszłości
   2 drugi kwiecień XII. Ekonomia w twoim życiu 4 Jak znaleźć pracę?
   2 drugi kwiecień XII. Ekonomia w twoim życiu 5 O etyce i prawie w gospodarce
   2 drugi kwiecień Przygotowanie do egzaminu kompetencji 1 Przypomnienie wiadomości i umiejętności, które mogą przydać się na egzaminie gimnazjalnym
   2 drugi maj Podsumowanie materiału 2 O czym uczyliśmy się na lekcjach WOS-u? Czego jeszcze nie wiemy?
   2 drugi maj Projekt uczniowski 1 Przygotowanie do szkolnej prezentacji projektów uczniowskich (cz. 1)
   2 drugi maj Projekt uczniowski 2 Przygotowanie do szkolnej prezentacji projektów uczniowskich (cz. 2)
   2 drugi maj Projekt uczniowski 3 Prezentacja szkolnych projektów uczniowskich
   2 drugi czerwiec Projekt uczniowski 4 Ewaluacja szkolnych projektów uczniowskich
    
   UWAGA!
   Zarówno uczniowskie projekty edukacyjne, jak i ewentualne sprawdziany oraz podsumowania działów powinny stanowić element pracy na lekcjach. Proces oceniania uczniów powinien wtedy odbywać się na bieżąco – uczniowie uzyskują oceny za wykonanie poszczególnych zadań, udział w lekcjach (np. dyskusji albo pracy zespołowej), realizację projektu, odpowiedzi na krótkich sprawdzianach, itp. Jeśli jednak nauczyciel zamierza przeprowadzać dłuższe sprawdziany i podsumowania, konieczne będzie zrealizowanie dwóch tematów na jednej lekcji.
    
   Projekty edukacyjne także mogą stać się integralną częścią zajęć lekcyjnych, jako wprowadzenie do kolejnych lekcji czy też podsumowania działów. W rozkładzie na II rok nauczania uwzględniono również przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz publiczną prezentację projektów (klasową, międzyklasową, szkolną, miejską itp.). Zajęcia te nie muszą oczywiście zostać zrealizowane w końcu roku szkolnego – nauczyciel powinien rozmieścić je w rozkładzie zgodnie z własnymi preferencjami.

   oprac. Dorota Nawalany

    

   Skojarzone pliki: