• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)

   Zrób projekt z KOSS!

   Integralnym elementem programu KOSS są wskazówki dotyczące prowadzenia edukacyjnych projektów uczniowskich na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Ułatwia to realizację zapisu zawartego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r., by uczniowie, których objęła nowa podstawa programowa, w trakcie swojej nauki w gimnazjum uczestniczyli w projekcie edukacyjnym. Projekt edukacyjny towarzyszy każdemu rozdziałowi: na jego końcu znajduje się tzw. „Projektownik” ze wskazówkami dotyczącymi realizacji projektów: od czego zacząć, jak wybrać temat, jak zaplanować i realizować kolejne działania, jaką formę prezentacji wybrać itp. Podajemy też przykłady projektów gimnazjalnych zrealizowanych w ramach współpracy z CEO. Z myślą o uczniach na końcu podręcznika zamieszczony został dodatek poświęcony metodzie projektu w ogóle.

   Szkoła z Klasą 2.0

   Projekt: Nasz szkolny Kodeks 2.0

    

   Czy w szkole warto korzystać z nowych technologii - zastanawiali się uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu. Ochotnicy przedstawili w formule „pecha kucha” (czytaj: pecza kucza - krótkie wypowiedzi ilustrowane slajdami) kilka pomysłów pokazujących, do czego mogą się przydać: wolne zasoby (teksty, zdjęcia, filmy i muzyka); skróty w zapisach licencji CC; mapy internetowe, narzędzia do tworzenia awatarów czy edukacyjnych filmów i tzw. tutoriali. Sensację wzbudziło zastosowanie aplikacji do „rozszerzonej rzeczywistości” w prezentacji o historii Sosnowca.

   Młodzi szukali też odpowiedzi na pytanie, do czego potrzebny jest im nauczyciel, skoro sieć jest niewyczerpanym źródłem wiedzy. Mówili: „Nauczyciel/nauczycielka uczy, jak z głową korzystać z sieci”, „Bez nauczyciela nie udałoby się poukładać tej wiedzy w całość”. Były warsztaty o kodeksie 2.0, czyli zasadach korzystania z technologii informacyjnych, gdzie rozmawiali o kopiowaniu materiałów z sieci, sms-owaniu na lekcjach, zarażaniu się hejterstwem, zagubieniu w nadmiarze informacji i manii sprawdzania linków, a także o groźbie „przykucia się” do komputera.

   Nienawiść. Jestem przeciw!

   Projekt: Burzymy mur stereotypów

     Uczniowie i uczennice z Gimnazjum im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Ożarowie Mazowieckim przygotowali happening pt. „Mur stereotypów”. Pracę rozpoczęli od burzy mózgów „co to jest stereotyp” i rozmowy o tym, jakich „etykiet” sami używamy i co z tego wynika dla innych. Następnie grupa projektowa zbudowała wielki mur z kartonów, na którym wypisano określenia wynikające ze stereotypów, z jakimi sami spotykają się w szkole i życiu, np. „kujon”, „samotnik”, „słaba uczennica”, „wieśniara”. Happening polegał na spektakularnym zburzeniu muru ustawionego na szkolnym korytarzu… Uczniowie i uczennice wspierali się hasłem: „Stereotypy to uogólnienie i uproszczenie. Ważniejsze, co naprawdę wiesz o konkretnej osobie niż to, co przypuszczasz!”. Projekt pokazał, jak łatwo przykleić komuś łatkę i ile krzywdy obu stronom może to wyrządzić.

   Sztuka zaangażowania

   Projekt: Nie chcemy się wstydzić Krupówek

    

   Każdy młody człowiek chce się czuć dumny z miejsca, z którego pochodzi. Ale co zrobić, gdy mała ojczyzna zamienia się w wielką powierzchnię reklamową? Gdy nikt już nie broni przestrzeni publicznej, nie dba by była przyjazna dla mieszkańców i turystów?

   Z tym problemem zmierzyli się uczniowie i uczennice z gimnazjum w Zespole Szkół Artystycznych w Zakopanem. Zdecydowali się wesprzeć projekt stworzenia na Krupówkach Parku Kulturowego. Zorganizowali kampanię społeczną pt. „Nie chcemy wstydzić się Krupówek”, nakręcili spot o ich brzydocie i przeprowadzili ankietę w szkołach. W filmie pokazali, jak dziś wygląda najsłynniejszy polski deptak oraz jaki jest stosunek mieszkańców do wszechobecnych reklam wielkoformatowych i budek z fast foodami. Spotkali się z lokalnymi władzami, którym przekazali wyniki swego minibadania opinii społecznej. Na koniec, podczas otwartego spotkania w szkole, przedstawili wnioski z półrocznych działań i moderowali otwartą dyskusję o tym, jakie są Krupówki teraz, a jak mogłyby wyglądać  w przyszłości.

   Samorząd Uczniowski

   Projekt: Szkoła demokracji

     Czy i jak uczniowie/uczennice mogą wpływać na swoją szkołę? Jak można wspólnie podjąć decyzję w sprawie dotyczącej społeczności szkolnej? Z dyskusji w klasach i ankiet przeprowadzonych przez samorząd uczniowski gimnazjum w Rogowie jasno wynikło, że w szkole brakuje dobrych zajęć pozalekcyjnych, które naprawdę odpowiadałyby na potrzeby uczniów. „Samorządowcy” wspólnie z kilkorgiem nauczycieli postanowili dowiedzieć się, jakie są oczekiwania uczniów oraz jakie zajęcia mogą prowadzić osoby pracujące w ichgimnazjum. Ustawili na korytarzu „skrzynkę pomysłów”, do której każdy mógł wrzucać swoje propozycje. Następnie zorganizowali debatę, podczas którejdyskutowali, jakie kryteria należałoby przyjąć przy wyborze zajęć. Spośród propozycji uczniowskich wybrano dwie, które zostaną wprowadzone od nowego roku szkolnego – koło filmowe i zajęcia taneczne.

   Solidarna Szkoła

   Projekt: Jak poprawić atrakcyjność naszego gimnazjum?

    

   W ramach przygotowania wspólnego programu wychowawczego szkoły uczniowie, rodzice i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 im.  M. Kopernika w Wejherowie spotkali się, aby porozmawiać o tym, co można wspólnie zrobić dla uczniów, by poprawić wyniki kształcenia, bezpieczeństwo i atrakcyjność gimnazjum. Spotkanie miało charakter warsztatów służących wypracowaniu wspólnego modelu solidarnej szkoły. W szkolnej auli spotkało się 16 zespołów składających się z trójki rodziców, trójki uczniów i wychowawcy. Zagadnienia omawiane przez debatujących dotyczyły poprawy jakości kształcenia, rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów, promowanie ich osiągnięć, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa, współpracy z rodzicami oraz skuteczności działań wychowawczych szkoły.

   Ostatnim obszarem było zarządzanie, czyli promocja szkoły w środowisku, podwyższanie poziomu nauczania, wykorzystanie nowych form pracy na lekcjach i możliwości poprawy bazy gimnazjum. Każdy z zespołów znalazł własne sposoby zmiany aktualnej sytuacji, a wypracowane wnioski służące zmianie koncepcji pracy szkoły zostały przedstawione na forum zgromadzenia i będą rozpatrzone przez radę pedagogiczną podczas aktualizacji koncepcji pracy szkoły. Rodzice i uczniowie poczuli się współtwórcami działań zmierzających do jednego, wspólnego celu - poprawy jakości pracy gimnazjum.

   Młodzi głosują!

   Projekt: Warto głosować!

     Jak zachęcić innych, w tym własnych rodziców, dziadków i sąsiadów  (a także siebie samych), do głosowania? W Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Wesołej gimnazjalistki i gimnazjaliści przeprowadzili szkolne prawybory do Parlamentu Europejskiego oraz próbowali zwiększyć frekwencję wyborczą w gminie. Najpierw przedyskutowali z nauczycielką swoje pomysły i zaplanowali całą akcję. Pierwszym krokiem była szkolna tablica edukacyjna o PE, potem powstały plakaty zachęcające do głosowania - powiesili je w szkole, by przypominały rodzicom o wyborach. Rozwiesili w najbardziej uczęszczanych miejscach Wesołej wykonane własnoręcznie plakaty profrekwencyjne, a w szkole zorganizowali uczniowskie prawybory. Wszystko wyglądało jak w prawdziwym głosowaniu: powołano komisję wyborczą, był lokal wyborczy z urną, a każdy kto chciał zagłosować, musiał podpisać się na liście, przy czym głosowano na tych samych kandydatów/kandydatki do PE, co w wyborach powszechnych. Wszyscy zobaczyli, jak wyglądają wybory i sprawdzili, że warto głosować.

   Szkoła Tolerancji

   Projekt: „Ruscy” czyli szkoła współpracy polsko-ukraińskiej

    

   Jak przełamać stereotyp Ukraińców, najliczniejszej grupy imigranckiej w Lublinie, nazywanych powszechnie „Ruskimi”? Gimnazjaliści ze szkoły nr 9 pod opieką nauczycielki powołali do życia „Szkołę Współpracy Polsko-Ukraińskiej”. Nawiązali kontakt ze szkołą z Użgorodu i… wyruszyli na wizytę studyjną, a po powrocie wykonali fotoreportaż z wyjazdu, który pokazali rówieśnikom i dorosłym. W Towarzystwie Ukraińskim dowiedzieli się, że przynależność do mniejszości ukraińskiej w Polsce ma często podstawy wyznaniowe, więc zainteresowali się Kościołem wschodnim. Niektórzy postanowili nawet nauczyć się podstaw języka ukraińskiego.

   Uczniowie i uczennice przygotowali szkolną inscenizację o ukraińskim poecie i malarzu Tarasie Szewczence, włączyli się w obchody rocznicy Wielkiego Głodu, a także wzięli udział w seminarium o awarii w Czarnobylu. Z Fundacją Kultury Duchowej Pogranicza przygotowali konkurs pt. „Ukraina – terra (in)cognita” dla lubelskich szkół.  Konsulat ukraiński w Lublinie pomógł im rozszerzyć projekt o kolejne szkoły w Ukrainie, które razem z polską grupą zorganizowały Dni Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego.


   Więcej przykładów znajdziesz w Projektowniku KOSS.

   Opr. zespół CEO