• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mamy prawo

   Edukacja obywatelska w szkole podstawowej

   Szanowni Państwo,

   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej bierze udział w międzynarodowym projekcie ENGAGE! BUILDING TOGETHER EUROPEAN LEARNING MATERIAL ON EDUCATION FOR CITIZENSHIP. Celem naszych działań jest stworzenie nowoczesnego narzędzia, które pomoże nauczycielom i uczniom szkół podstawowych skuteczniej osiągać cele edukacyjne w zakresie edukacji obywatelskiej. By stworzyć narzędzie odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom zainteresowanych, prowadzimy badanie ankietowe wśród nauczycieli szkół podstawowych. Bardzo prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety. Zapewniamy, że będą one przez nas wykorzystywane w sposób gwarantujący zachowanie Państwa  anonimowości. Udzielone odpowiedzi posłużą do stworzenia łącznych zestawień i analiz, na podstawie których wypracowane zostaną  narzędzia edukacyjne dostosowane do rzeczywistości polskich szkół.

   6. Jakie kompetencje społeczne i obywatelskie powinna Pana/Pani zdaniem przede wszystkim kształtować szkoła podstawowa? Proszę wymienić maksymalnie pięć kompetencji.

   NigdyKilka razy w rokuRaz w miesiącuKilka razy w miesiącuNa każdych zajęciach
   Wykład, praca z książką
   Praca indywidualna uczniów
   Praca w parach
   Praca w grupach
   Lekcje w terenie
   Praca metodą projektu
   Dyskusja, debata
   Korzystanie z technik komunikacyjno-informacyjnych
   Gry dydaktyczne
   Odgrywanie scenek
   Uwzględnianie sugestii uczniów co do przebiegu lekcji
   Uwzględnianie zdania uczniów przy ustalaniu treści nauczania
   12345
   EO to przede wszystkim zadanie nauczycieli takich przedmiotów jak historia i społeczeństwo oraz etyka.
   EO to przede wszystkim zadanie nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
   EO to przede wszystkim zadanie rodziców.
   EO w zbyt małym stopniu realizowana jest w szkołach podstawowych.
   Poprzez EO w szkołach podstawowych uczniom trzeba przede wszystkim przekazać wiedzę o tym, czym jest państwo demokratyczne i na jakich zasadach funkcjonuje.
   EO w szkołach podstawowych powinna dać uczniom podstawowe kompetencje, by być świadomym i aktywnym członkiem swojej społeczności.
   Uczniowie w szkołach podstawowych powinni mieć prawo współdecydowania o organizacji i przebiegu życia szkoły.
   Uczniowie w szkołach podstawowych są za mali, by współdecydować o organizacji i przebiegu życia szkoły.
   W szkole podstawowej w EO podstawowe znaczenie ma, by dzieci nauczyć reguł, które muszą zachowywać w życiu społecznym.
   Ważniejsze niż nauczenie reguł życia społecznego jest wskazanie uczniom, że mogą mieć na nie wpływ.
   Uważam, że edukacja obywatelska nie należy do moich zadań w szkole.
   12345
   Poprzez samorząd szkolny każdy z uczniów ma realny wpływ na życie naszej szkoły.
   Samorząd szkolny to martwa struktura, niewykorzystywana w życiu naszej szkoły.
   W naszej szkole funkcjonuje rada szkoły, która ma realny wpływ na funkcjonowanie placówki.
   Nasza szkoła współpracuje systematycznie z samorządem lokalnym w taki sposób, że uczniowie są w to włączeni.
   Nasza szkoła współpracuje z organizacjami pozarządowymi w taki sposób, że uczniowie są w to włączeni.
   Nauczyciele w naszej szkole współpracują ze sobą i wspólnie dyskutują sprawy ważne dla szkolnej społeczności.
   W naszej szkole realny wpływ na organizację życia społeczności szkolnej mają rodzice uczniów.
   W naszej szkole realny wpływ na organizację życia społeczności szkolnej mają uczniowie.
   W naszej szkole tworzy się przestrzeń do wyrażania opinii i ceni się szczerość i odwagę cywilną pedagogów, uczniów i ich rodziców w wypowiadaniu własnych przekonań.
   Dyrekcja naszej szkoły zazwyczaj podejmuje decyzje bez konsultacji i uwzględniania opinii zainteresowanych stron.
   Nasza szkoła stosuje metody pracy skutecznie aktywizujące uczniów i motywujące ich do działania.
   Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć angażują się w działania na rzecz okolicznej społeczności.
   Uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć angażują się w działania na rzecz otaczającego środowiska (przyrody).
   Nauka w naszej szkole koncentruje się na przekazaniu uczniom wiedzy z zakresu podstawy programowej. Na wprowadzanie innowacyjnych metod nie ma czasu.

   14. Co mogłoby pomóc w rozwoju EO w Pana/ Pani szkole? Proszę wybrać pięć kluczowych form wsparcia, przyznając im rangę od 1 do 5, gdzie 1 oznacza najbardziej potrzebną formę wsparcia.

   Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety!