• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mamy prawo

   Formularz zgłoszeniowy do konkursu "Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski"

   Konkurs „Od Radia Wolna Europa do wolnej Polski. 100. rocznica urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

    

   Formularz zgłoszeniowy

    

   Dane opiekuna zespołu

   Proszę podać dane umożliwiające kontakt z opiekunem zespołu, jeśli zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych informacji (funkcja – np. wychowawca, dyrektor)

   Każdy z zespołów uczniowskich powinien nosić nazwę pozwalającą odróżnić go od pozostałych zespołów z danej szkoły. Informacja o nazwie zespołu będzie podawana na liście laureatów konkursu. Każdy zespół musi wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.

    

   Dane instytucji Proszę wpisać dane szkoły, do której uczęszczają autorzy pracy, lub innego podmiotu, przy którym powstał zespół (np. organizacja pozarządowa, dom kultury, itp.)

    

    

   Informacja o uczestnikach

    

   Uczestnik 1

    

   Uczestnik 2

    

   Uczestnik 3

    

    Opis pracy   
   Maks. 3000 znaków ze spacjami. W opisie powinny znaleźć się następujące informacje dotyczące pracy nad nagraniem: 1/ jak wyglądała praca nad nagraniem 2/ jak wyglądała współpraca członków zespołu (jak dzielili się zadaniami? jak podejmowali decyzję? co było 
   trudne w pracy zespołowej? z czego są najbardziej zadowoleni?) oraz informacje 
   dotyczące promowania nagrania: 1/ w jaki sposób zaplanowali szkolne i zespołowe działania w promowaniu swojej pracy.?

    

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celu realizacji i sprawozdawczości finansowej konkursu, do którego przystępuję, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich ewentualnego usunięcia w przypadkach określonych w ww. ustawie. Dane mogą zostać udostępnione przez CEO sponsorowi konkursu w celu rozliczenia dofinansowania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przystąpienia do konkursu.
    
   Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane uczniów zostały umieszczone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zostali wcześniej poinformowani o celu i zakresie zbierania danych, o ich udostępnieniu Fundacji  Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz przez CEO sponsorowi, o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, oraz o dobrowolności podania danych z zastrzeżeniem, że podanie danych jest niezbędne do przystąpienia do konkursu.

   Konkurs realizowany jest przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

    

    

   Patronem konkursu jest Polskie Radio oraz Portal polskieradio.pl