• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mamy prawo

   My w Europie, czyli w Kluczborku

   28 maja br. piękna, zabytkowa aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku była scenerią kolejnego spotkania ekspertów z młodzieżą w ramach Europejskiego Uniwersytetu Latającego.

   Do Kluczborka na spotkanie z członkami Szkolnego Klubu Europejskiego „My w Europie” oraz pozostałymi uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zainteresowanych sprawami UE przyjechali aż z Warszawy Anna Radwan, działaczka społeczna, prezes zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana oraz dr Jerzy Wojciechowski, wykładowca uniwersytecki, ceniony ekspert zakresie integracji europejskiej.

   Gości przywitała dyrektorka Szkoły dr inż. Ewa Sygulla, opiekun SKE Przemysław Ziółkowski, licznie zebrana w auli młodzież, a także zaproszeni goście m.in. przedstawicielki Europa Direct z Opola. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego quizu, w którym udział wzięli także eksperci. Następnie głos przejęli zaproszeni goście. Pani Anna Radwan opowiedziała o tym, jaki wpływa na jej życie prywatne i zawodowe miało jej zainteresowanie sprawami unijnymi i przystąpienie Polski do UE. Podzieliła się też z uczniami swoją wiedzą na temat możliwości, jakie stwarza młodzieży wspólny rynek w zakresie kształtowania własnego rozwoju i zdobywania życiowego doświadczenia, edukacji i pracy.

   Dr Wojciechowski przekonywał młodych ludzi, że Unia oraz Parlament Europejski to nie jest coś dalekiego, odległego od nich, że to oni są Unią Europejską, że ma ona bezpośredni wpływ na wiele obszarów ich codziennego życia i że oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Pani Anna Radwan i dr Jerzy Wojciechowski odpowiedzieli także na pytania uczniów i uczennic dotyczące Parlamentu Europejskiego oraz spraw związanych ze wspólnym rynkiem. Uczniów szczególnie interesowały sprawy związane z bezrobociem wśród młodych oraz działania, jakie podejmuje lub zamierza podjąć Unia, by mu przeciwdziałać.

   O satysfakcji z odbytej konferencji mogą świadczyć uśmiechy, które widać na wspólnych zdjęciach, do których po spotkaniu pozowali uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi. Powodów do radości dało zapewnie nie tylko spotkanie, ale także osiągnięcia Szkolnego Klubu Europejskiego „My w Europie” z Kluczborka:

   • Udział w Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w Opolu oraz przedstawienie prezentacji multimedialnej pt. „Jak zmieniło się życie naszej gminy dzięki inwestycją z RPO województwa opolskiego” – wyróżnienie,
   • Organizacja młodzieżowych wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do PE z programu „Młodzi Głosują” – Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie,
   • Udział w quizie „Euroscoli” zorganizowanym przez Parlament Europejski, w wyniku konkursu internetowego Euroscola przeprowadzonego w roku 2010 i 2013 szkoła została zakwalifikowana do wyjazdu do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu,
   • Przygotowanie aplikacji projektowej z programu Fundacji Banku WBK BZ „Bank Ambitnej Młodzieży” na kwotę 3 000 zł oraz po wyborze przeprowadzenie konkursu pt. „Finanse bez granic” dla młodzieży 6 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.
   • Udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich w Sobkowie, w którym wzięło udział 14 klubów europejskich z całej Polski,
   • Udział w spotkaniu inaugurującym projekt „Spotkania z Parlamentem Europejskim” w Warszawie. Byliśmy jedną z 10 szkół z Polski wybranych do tego projektu,
   • W ramach projektu „Spotkania z Parlamentem Europejskim” odbyła się w Kluczborku Gra Miejska dotycząca znajomości tej instytucji i wzięło w niej udział ok. 50 uczniów naszej szkoły.
   • Osiem razy zorganizowaliśmy Konkurs Wiedzy o UE pod patronatem Pani Poseł do PE Lidii Geringer de Oedenberg dla trzech powiatów,
   • Współpraca z Fundacją Schumana i udział w Paradach Schumana,
   • Współpraca z Panią Posłanką do PE – Danutą Jazłowiecką, m.in. wyjazd 5 członków Klubu wraz z opiekunem do siedziby PE w Brukseli
   • Udział w wojewódzkim finale konkursu „Euromania” w Nysie z wiedzy o Funduszach Europejskich i Unii Europejskiej pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – I miejsce,
   • 21-24 listopada 2013r. wyjazd w nagrodę w konkursie „Euromania” do Brukseli dla 5 uczniów, którzy wygrali wojewódzki konkurs o funduszach europejskich,
   • Nakręcenie filmu promującego udział w wyborach do PE w ramach konkursu „Nakręć się na wybory” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
   • Napisanie Petycji dotyczącej uznawania kwalifikacji zawodowych, która została przyjęta i przekazana do dalszego rozpatrzenia przez Komisję Europejską!
   • Udział w Europejskiej Debacie Społecznej w TVN24
   • Nagranie audycji w Radio Opole z działalności Klubu.
   • Organizacji symulacji wyborów samorządowych pt. „Demokracja czeka na Twój głos” pod patronatem Fundacji Schumana.

   Opracowała: Magdalena Świderska, Centrum Edukacji Obywatelskiej

   Fot. Magdalena Świderska, uczniowie ZSP nr 1 w Kluczborku