• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mamy prawo

   O prawie i projekcie w koszalińskiej podstawówce

   W październiku zawiązała się - podczas dwudniowego szkolenia zorganizowanego w ramach programu STRAŻNICTWO Trwale i profesjonalnie w interesie publicznym - silna grupa liderów i liderek edukacji prawnej z całej Polski. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich województw: nauczyciele i nauczycielki, dyrektorzy, doradcy i konsultanci metodyczni, a nawet czynni radni!

   Wszyscy zobowiązali się do poprowadzenia co najmniej 2 szkoleń dla innych nauczycieli na jeden z trzech tematów:

   •         Informacja publiczna – interes grupy, czy prawo?
   •         Projekt edukacyjny a prawo
   •         Zmieniamy szkolne prawo.

   19 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 17 w Koszalinie wzięło udział  w kolejnym szkoleniu z zakresu edukacji prawnej. Zajęcia odbyły się 24 lutego 2016 roku na terenie szkoły. Uczestników interesował temat „Projekt uczniowski a prawo”. Szkoła podejmuje bardzo wiele inicjatyw społecznych, w związku z tym było wiele pytań i ogromne zainteresowanie przepisami regulującymi podejmowane działania. W grupach pracowano nad przepisami dotyczącymi: zbiórek pieniędzy, np. dla chorego kolegi, organizacją loterii fantowej na cele charytatywne, organizacją przemarszów ulicami miasta, rozwieszaniem plakatów czy organizacją imprez poza szkołą. Omówiono również zasady korzystania z zasobów Internetu.

   Nauczyciele byli bardzo aktywni i uznali zajęcia za niezwykle przydatne zarówno dla nich samych, jak i do pracy z uczniami.

   Opr. Sylwia Żmijewska-Kwiręg
   Fot. Izabella Suckiel