• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Co to jest Rada UE?

   Rada Unii Europejskiej wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech organów decyzyjnych UE. Jako organ legislacyjny stanowi i przyjmuje wtórne prawo wspólnotowe – uchwala rozporządzenia, dyrektywy i decyje. 

    

    

   W swojej działalności prawodawczej Rada UE współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów. Reprezentuje państwa członkowskie Unii – w jej posiedzeniach uczestniczą ministrowie z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki. Jeśli omawiane są np. problemy związane z ochroną środowiska, to w posiedzeniu biorą udział ministrowie odpowiedzialni właśnie za ten obszar polityki państwowej.
    
   Z racji swojego składu jej członkowie decydują o polityce i rozwoju Wspólnoty z punktu widzenia interesów poszczególnych państw członkowskich. Każdy członek prezentuje własną, narodową perspektywę, konfrontując ją ze stanowiskiem innych członków Rady. Decyzje podejmowane w takim składzie i w takich warunkach są najczęściej kompromisem wypracowanym po żmudnych negocjacjach między wszystkimi członkami Unii.
    
   Procedura podejmowania decyzji w Radzie UE jest wielostopniowa, a tryb podejmowania decyzji - zróżnicowany. Może rozstrzygać, w zależności od rodzaju spraw, zgodnie z zasadą jednomyślności, zwykłą większością lub większością kwalifikowaną.