• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Kalendarz Prezydencji

   Każdy z krajów członkowskich UE obejmuje kolejno przewodnictwo UE w systemie rotacyjnym na okres pół roku. Kolejność sprawowania Prezydencji przez państwa członkowskie UE jest z góry ustalona decyzją Rady. Wynika to z podstawy prawnej Prezydencji, którą stanowi artykuł 16 Traktatu o Unii Europejskiej:

    

    

   " (…) W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego z każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu Państwa Członkowskiego, które reprezentuje, oraz do wykonywania prawa głosu.(...)
    
   Prezydencję składów Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, sprawują na zasadzie równej rotacji przedstawiciele Państw Członkowskich w Radzie, na warunkach określonych zgodnie z artykułem 236 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. (…)".
    
   Porządek, w jakim Państwa Członkowskie sprawują Prezydencję w Radzie od dnia 1 stycznia 2007 r. określa Decyzja Rady z dnia 1 stycznia 2007 r. w sprawie porządku sprawowania Prezydencji w Radzie (2007/5/WE, Euratom), w której rotacja została wyznaczona do 2020 roku.
    
    
   2010
   styczeń - czerwiec: Hiszpania
   lipiec - grudzień: Belgia  
      
   2011
   styczeń - czerwiec: Węgry
   lipiec - grudzień: Polska  
      
   2012
   styczeń - czerwiec: Dania
   lipiec - grudzień: Cypr  
      
   2013
   styczeń - czerwiec: Irlandia
   lipiec - grudzień: Litwa  
      
   2014
   styczeń - czerwiec: Grecja
   lipiec - grudzień: Włochy  
      
   2015
   styczeń - czerwiec: Łotwa
   lipiec - grudzień: Luksamburg   
      
   2016
   styczeń - czerwiec: Niderlandy
   lipiec - grudzień: Słowacja   
      
   2017
   styczeń - czerwiec: Malta 
   lipiec - grudzień: Wielka Brytania  
      
   2018
   styczeń - czerwiec: Estonia 
   lipiec - grudzień: Bułgaria   
      
   2019
   styczeń - czerwiec: Austria
   lipiec - grudzień: Rumunia   
      
   2020
   styczeń - czerwiec: Finlandia
      
    
   W latach wcześniejszych przewodnictwo w UE sprawowały:
    
   2000 – Portugalia i Francja
   2001 – Szwecja i Belgia
   2002 – Hiszpania i Dania
   2003 – Grecja i Włochy
    
   Zgodnie ze zmianami w sposobie sprawowania Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zaproponowanymi w Traktacie z Lizbony oraz obecnie przyjętą praktyką przewiduje się bliższą niż dotychczas współpracę pomiędzy trzema państwami członkowskimi kolejno pełniącymi funkcję Prezydencji. Współpraca państw w ramach trio spełnia szereg kluczowych zadań. Przede wszystkim zapewnia ona pewną stabilizację polityczno-programową, a wraz z nią ciągłość prac instytucji unijnych.