• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Unia Europejska od A do Z

   Unia Europejska to gospodarcze i polityczne partnerstwo 27 demokratycznych państw europejskich. Kraje wchodzące w skład UE (czyli państwa członkowskie) są niezależne i suwerenne, które jednak postanowiły połączyć swą suwerenność w celu osiągnięcia siły i wpływu na arenie międzynarodowej, jakich same nigdy nie byłyby w stanie osiągnąć.
    
    

   UE - instytucje
   Aby umożliwić funkcjonowanie UE, jej państwa członkowskie ustanowiły organy, które kierują działaniami Unii i przyjmują jej ustawodawstwo. Są to Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy.
   Zobacz więcej

   UE - historia
   Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres wojnom, wybuchającym pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II Wojna Światowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. Założyło ją sześć krajów: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy.
    
   UE - traktaty
   Unia Europejska opiera się na zasadach praworządności. Podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie. Traktaty podpisane w przeszłości są zmieniane i aktualizowane tak, aby odzwierciedlały zmiany zachodzące w społeczeństwie. W oparciu o Traktaty instytucje UE mogą przyjmować akty prawne, które są następnie wdrażane przez państwa członkowskie.
    
   UE - obywatelstwo europejskie
   Obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwa danego państwa członkowskiego, lecz je uzupełnia. Jego kluczowymi elementami są: prawo głosowania w wyborach lokalnych i europejskich oraz Karta Praw Podstawowych. Obywatele, którzy uważają, że ich prawa nie są respektowane mogą zwrócić się do parlamentarnej Komisji Petycji lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
    
   Źródło – portal Europa
    
    
    
    

    

   źródło informacji: Portal Unii Europejskiej