• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Włącz się. Młodzi i media

   Dynamiczna tożsamość a edukacja medialna

   W projekcie "Dynamiczna Tożsamość" chcemy, aby młodzież i dorośli lepiej rozumieli swoje otoczenie w ruchu jak i siebie samych. Ten projekt chce być programem, który merytorycznie celuje w rozwinięcie umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu. Projekt traktuje świat młodzieży i dorosłych online nie jako miejsce zagrożeń, jak to obecnie jest normą w curriculum szkół, a raczej jako ramę, w której młodzież i dorośli mogą budować swoje tożsamości, równolegle jako nadawca i jako odbiorca.

   Każdy ma możliwości emancypować się online poprzez autoprezentację. Nowe media umożliwiają dostęp wykluczonym społecznie. Online każdy jest w stanie promować się z refleksją i etyką. To wszystko pod warunkiem, że każdy wie jak.

    

   Zobaczcie zwiastun filmowy projektu. To dobry wstęp do rozmowy z uczniami na temat obecności mediów w ich życiu i relacji: człowiek - media. Film został zrealizowany z udziałem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku.

    

    

   Więcej o projekcie:

   W ramach projektu "Dynamiczna Tożsamość" prowadzone są interdyscyplinarne warsztaty. Warsztaty mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online. Poprzez konfrontacje ze sobą, dyskusję, prezentację tematów takich jak tożsamość, komunikacja i publikacja, strategie etyczne, uczestnicy rozwijają umiejętności świadomego, krytycznego i twórczego korzystania z Internetu. Używane metody dydaktyczne budują nową formę edukacji medialnej. Prawo, filozofia, gramatyka języka filmowego, psychologia społeczna – to ważne dla projektu teoretyczne dziedziny, które tworzą jego merytoryczną oś.

   Projekt Dynamiczna Tożsamość o interdyscyplinarno-badawczym charakterze wykorzystuje najnowsze międzynarodowe badania w dziedzinie obecności online oraz nową technologię (Augmented Reality) i film, zdjęcia jako narrację obrazem. Program warsztatów skupia się na Internecie jako środku społecznego przekazu.

    

    

    

    

    

    

   Przebieg warsztatów. Uczniowie Gimnazjum nr 6 w Gdańsku. zdj. Jakub Kownacki

    

   W ramach edycji projektu DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ – WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE 2012 organizowane były trzy rodzaje pilotażowych warsztatów i szkoleń:

   • dla uczniów gimnazjum
   • nauczycieli gimnazjum
   • otoczenia szkoły

   Metody dydaktyczne warsztatów projektu w sześcio 90-minutowych sesjach składają się z:

   • Wykładów (o różnych aspektach i poziomach tożsamości i tożsamości online; o warunkach, skutkach, śladach i interpretacjach bycia online; o publikacji i komunikacji online; o teorii gramatyki języka filmowego)
   • Dialogów (na te same tematy)
   • Ekspresji artystycznej oraz konfrontacji ze sobą poprzez aktywności (robić sobie kreowane zdjęcia o swojej tożsamości; wypowiadać się do kamery odpowiadając na pytanie: „Kim jesteś do teraz” i potem oglądać wyniki w grupie w formie technologii Augmented Reality i w formie pokazu filmowego)
   • Analiz tej ekspresji artystycznej
   • Gry Augmented Reality „IDentifEYE”, która pokaże w magicznym lustrze jak decyzje online zmieniają naszą digitalną tożsamość
   • Ankiet ewaluacji wyników aktywności, które monitorują rozwój uczestników

   Wszystkie metody dydaktyczne mają wywoływać refleksję jak świadomie „być online” i jak interpretować innych online. Im więcej młodzież i dorośli rozumieją dynamiczne tożsamości, tym bezpieczniej będą czuć się online. Negatywne zdarzenia będą ich mniej dotykać.

   Materiały dydaktyczne dla nauczycieli:

   Wynikiem Projektu Dynamiczna Tożsamość edycji 2012 będzie polsko-angielska publikacja w formie książki (500 egz.) oraz w formie digitalnej pod licencją CC, która zawierać będzie wszystkie materiały potrzebne dla nauczycieli, aby mogli samodzielnie prowadzić warsztaty:

   • Pakiet materiałów dydaktycznych
   • Instrukcja dla prowadzących warsztaty (scenariusze warsztatów, szczegółowe opisy każdego dnia, opis stosowanych metod, opis możliwości modyfikacji scenariuszy do potrzeb i warunków w indywidualnych szkołach)
   • Dokumentacja – tekstowa i obrazowa przebiegu warsztatów

    

   Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o projekcie "Dynamiczna tożsamość" i skorzystać z oferty warsztatów i materiałów Fundacji Citizens Project przejdż na fanpage projektu na Facebooku

   oraz na stronę internetową projektu.

    

   Partnerami projektu w Polsce są: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdańska – Pan Paweł Adamowicz, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdańska. Nawiązaliśmy również współpracę opartą na wymianie doświadczeń, udostępnianiu naszych materiałów i gotowości dalszej współpracy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, Narodowym Centrum Kultury i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

   Patronat honorowy nad Projektem objęły:

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

   Partnerem merytorycznym projektu jest: Fundacja Ezzez http://ezzev.wordpress.com/   Autorami projektu są: Beata Staszyńska i Onno Hansen.

    

   Projekt "Dynamiczna tożsamość" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.