• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Rozmawiajmy o uchodźcach!

   Scenariusze zajęć

   SCENARIUSZE ZAJĘĆ I ĆWICZEŃ

   UWAGA!  Wszystkie scenariusze dostępne są jako

   pdf do pobrania na dole strony! 

    

   SCENARIUSZE DO MODUŁU IV:

   Scenariusz "Emotions revealed - ours and theirs. Are they really so different? lekcja języka angielskiego w gimnazjum.

    

   Uczniowie i uczennice poznają nazwy kluczowych emocji, jakich doświadczają uchodźcy i mieszkańcy krajów ich przyjmujących. Podczas lekcji zastanowią się, w jaki sposób te emocje różnią się od siebie w zależności od tego, kto ich doświadcza i w jakiej sytuacji.

    

   Scenariusz "Jakie możliwości dają nam migarcję?" lekcja z wosu, geografia, godzina wychowawcha w gimnazjum.

    

   Scenariusz porusza tematykę migracji z perspektywy możliwości, jakie stwarza osobom migrującym. Poprzez przykłady osób znanych ze swojej działalności w różnych dziedzinach - literatura, sztuka, film, sport czy podróże - analizować będziemy, jak na migracjach zyskali migrujacy i my, reszta globalnego społeczeństwa. 

    

   Scenariusz "Kto puka do naszych drzwi" z lekcji geografii w gimanzjum.

    

   Scenariusz lekcji prezentuje zagadnienia związane ze współczesnymi procesami migracyjnymi. Podczas lekcji młodzież wciela się w rolę migrantów i stara się przekonać kraje docelowe do ich przyjęcia. 

    

    

   Scenariusz "Dzieci uchodźców"z lekcji historii w gimnazjum.

    

   Lekcja ma charakter warsztatowy. Przekroczenie progu sali lekcyjnej jest jednocześnie zmianą rzeczywistości przez uczestników i uczestniczki warsztatów, któryz "przenoszą się" do czasów II wojny światowej. Dlaczego konieczne jest umieszczanie na scianach/tablicach, np. daty II wojny światowej, uczestniczące państwa, hasła:gen. W.Anders, deportacje.

    

    

    

   Scenariusz "Opowiem (Opiszę) Wam co czuję" z lekcji języka polskiego w gimnazjum.

    

   Propozycja lekcji dotyczy uczuć i odczuć, które mogą towarzyszyć uchodźcom. Lekcja służy wzrostowi poczucia solidarności z uchodźcami, rozbudzeniu  wśród uczniów i uczennic uczucia empatii. Osiągniecie celu będzie możliwe dzięki zredagowaniu opisu przeżyć wewnętrznych w oparciu o bezpośrednie wypowiedzi kobiet pochodzących z Syrii oraz o dzieła malarskie jednej z nich.

    

    

    

   Scenariusz "Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, jeśli chesz zajść daleko, idź w grupie" z lekcji języka polskiego w gimnazjum.

    

   Scenariusz kładzie nacisk na pozytywne relacje międzyludzkie, które pozwalają przetrwać bohaterom/ kom  w traumatycznych sytuacjach życiowych.  Przybliża młodzieży konflikt w Sudanie oraz pokazuje sposoby pomagania uchodźcom i związane z tym wyzwania.

    

    

    

   Scenariusz "I am a migrant/Jestem migrantem" z lekcji języka angielskiego w gimnazjum.

   Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają autentyczne historie migrantów/migrantek oraz zrozumieją, dlaczego decyzja o migracji jest bardzo trudna i wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zrozumieją, co można zrobić, aby pomóc migrantom/migrantkom odnaleźć się w nowym środowisku.

    
    

    

    

   SCENARIUSZE DO MODUŁU III:

    

   Scenariusz "Czy jestem odpowiedzialny/odpowiedzialna za cały świat." z lekcji etyki w gimnazjum.

    

   Celem lekcji jest zainicjowanie rozmowy na temat postaw przyjmowanych przez obywateli krajów globalnej Północy wobec kryzysu migracyjnego. Polega ona na przeprowadzeniu symulacji oraz dyskusji wokół tekstu „Arka”, inspirowanego tekstem Petera Singera pt. „Schron”, zamieszczonym w jego książce „Etyka praktyczna”.

    
    

   Scenariusz "What do all numbers mean? -migrants and numbers" z lekcji języka angielskiego w gimnazjum.

   Uczniowie i uczennice poznają/przypomną sobie liczebniki główne oraz ich zastosowanie w życiu codziennym. Zapoznają się także z rzetelnymi danymi dotyczącymi uchodźców.

    

    

   Scenariusz "Co Europa zawdzięcza Arabom? Islam jako religia obecna od zawsze w Europie" z lekcji etyki,historii, religii w gimnazjum.

   Celem zajęć jest wyjaśnienie pojęcia cywilizacji arabsko-muzułmańskiej i uporządkowanie pojęć oraz zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty wpływów islamu na świat i Europę. Realizacja celów została podzielona na dwie bardziej szczegółowe ścieżki – historyczno-kulturową oraz kulturowo-religijną, mogą być realizowane w zależności od zaangażowania uczniów i uczennic, ich postaw wobec tematu, czy zainteresowań. Uczniowie i uczennice poznają nowe fakty oraz będą mieli możliwość pracy  na swych pierwotnych skojarzeniach dotyczących muzułmanów czy Arabów.

    

    

    

    

   Scenariusz "Akceptująca wielokulturowość na wyciągnięcie ręki" z lekcji etyki w gimnazjum.

    

   Zestaw czterech sesji może być dobrym wstępem do kolejnego cyklu zajęć dotyczących wyzwań związanych z migracjami zatytułowanych: Nuna i Natasza – dwie historie, jedna godność. Empatyczne postrzeganie wykluczonych, ale może też tworzyć odrębne jednostki lekcyjne skupione wokół kwestii wielokulturowości i strategii akulturacyjnych, powiązanych z szokiem kulturowym. Zajęcia próbują przyjrzeć się europejskim społeczeństwom, ich otwartości i gotowości do akceptacji innych kultur.

    

    

   Scenariusz Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osobyz WOS etyki w gimnazjum.

   Celem zajęć jest przybliżenie uczniom i uczennicom zagadnień związanych z wybranymi aktami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i uchodźców oraz przełamanie stereotypów i uprzedzeń związanych z przyjmowaniem i udzielaniem wsparcia oraz pomocy uchodźcom.

    

    

    
   Scenariusz Nuna i Natasza- dwie historie, jedna godność. Empatyczne postrzeganie wykluczonychz WOS etyki w gimnazjum.
    
   Personalizacja Nuny i Nataszy służy empatycznej refleksji nad postrzeganiem uchodźców i uporządkowaniu ważnych pojęć w kontekście nadużywania terminów imigracji ekonomicznej. Poprzez wykorzystanie metedy układanki/puzzli (grup eksperckich) scenariusz stwarza możliwość pracy w grupie oraz wzjamnego uczenia się młodych przez uczenie innych. Na cykl zajęć przeznaczone są cztery jednostki lekcyjne.
    

    

    

   SCENARIUSZE DO MODUŁU II:

    

   Scenariusz "Co mają wspólnego Adam Mickiewicz, Adam Czartoryski i Adampol?" z lekcji historii w gimnazjum.
    
   Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się o represjach po Powstaniu Listopadowym, które stały się główną przyczyną Wielkiej Emigracji. Poznają przedstawicieli polskiej emigracji w Paryżu: Adama Mickiewicza i ks. Adama Czartoryskiego a także mieszkańców Adampola -wsiw Turcji.
    
    
    

   Scenariusz zajęć  "Różne oblicza migracji" przeznaczony na lekcję historii w gimnazjum. 

   Zajęcia pozwolą uczniom i uczennicom dostrzec analogie w zjawiskach zachodzących w przeszłości i teraźniejszości. Poznają terminologię związaną z migracjami i zastanowią się problemem różnicowania uchodźców i imigrantów. Będą też mieli możliwość pracy, w swoim ulubionym- wirtualnym środowisku.

    

    
    
   Scenariusz zajęć „Wyjechałem/am ze swojego kraju, ponieważ... Migranci ekonomiczni okiem kamery”przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum. 
    
   Warsztaty oparte na filmie Janusza Zaorskiego „Szczęśliwego Nowego Jorku” oraz filmikach powstałych  w ramach kampanii #JestemMigrantem przygotowanych przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) we współpracy z Media Interactive Center (Media IC) proponują gimnazjalistom/kom z klas III i  licealistom/ licealistkom  zmierzenie się z zagadnieniem migracji ekonomicznej, jej powodami i skutkami i skłaniają do refleksji na temat własnej wiedzy na ten temat w świetle aktualnych zagadnień.
    

    

    
   Scenariusz zajęć „Stanisław Barańczak o doświadczeniu emigracji” przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum. 
    
   Lekcja jest poświęcona analizie wiersza Stanisława Barańczaka „Garden party”. Nauczyciel/nauczycielka wykorzystuje kontekst biograficzny i kontekst historyczny (stan wojenny, emigracja polityczna Polaków). Sytuacja liryczna wiersza zostaje zestawiona z sytuacją, w której znajdują się uchodźcy i uchodźczynie z Syrii. Scenariusz ma na celu zwrócić uwagę na wartość rozmowy, która prowadzi do zrozumienia innej kultury i sprzyja integracji różnych środowisk.
    
    
    
   Scenariusz zajęć „Nie bądźmy „ludożercami”! Piszemy list otwarty”przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum. 
    
   Scenariusz nawiązuje do wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców” i stanowi propozycję kontynuacji rozważań na temat utworu w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec uchodźców przybywających do Europy z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. (Uczniowie i uczennice powinni znać utwór z wcześniejszej analizy i interpretacji. Lekcję można potraktować jako powtórzeniową w III klasie gimnazjum z poszerzonym/nowym kontekstem interpretacji). Scenariusz zachęca do refleksji nad naszą umiejętnością prowadzenia rozmów na trudne tematy, wzajemnego słuchania się i wymiany argumentów.  W czasie lekcji młodzież napisze list otwarty, w którym wystosuje apel do Europejczyków o podjęcie poważnej dyskusji wokół wartości, jakie są nam bliskie w kontekście tematyki uchodźczej i migracyjnej.
    
    
    
   Scenariusz (j. polski) Anny Włodek pt. „W naszej klasie”przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum.  
    
   Celem lekcji jest między innymi zrozumienie położenia uchodźców i uchodźczyń, także dzieci, rozpoczynających życie z dala od swojego domu. Główną część lekcji stanowi ćwiczenie metodą dramy na podstawie opowiadania „Czarny koc”. Opowiadanie jest krótkie, ale mimo to należy zadać jego przeczytanie przynajmniej w dniu poprzedzającym lekcję lub przeznaczyć ok. 25 minut na jego przeczytanie.
    
    
    
   SCENARIUSZE DO MODUŁU I: 

    

   Scenariusz zajęć „Dlaczego i dokąd ludzie migrują” przeznaczony na lekcję geografii w gimnazjum

   Na zajęciach uczniowie i uczennice zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi procesów migracyjnych. Do ich interpretacji wykorzystają wiedzę nabytą z własnych obserwacji i innych źródeł. Przekonają się, że sami oraz ich najbliżsi również podlegają migracjom, np. wahadłowym czy turystycznym. Nauczą się, czym migracja różni się od uchodźctwa, kim jest uchodźca klimatyczny.
    

    

   Scenariusz zajęć „Why do people move?/Dlaczego ludzie się przemieszczają” przeznaczony na lekcję języka angielskiego w gimnazjum

   Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiedzą się, czym jest migracja oraz poznają fakty na jej temat. Zrozumieją jej przyczyny oraz wpływ na przyszłe życie migrantów i migrantek.
    

    

   Scenariusz zajęć „Migrujące DNA” przeznaczony na lekcję biologii w gimnazjum

   Podczas lekcji uczniowie i uczennice dowiadują się, w jaki sposób badania materiału genetycznego przyczyniły się do opracowania map wędrówek człowieka współczesnego. Określają czynniki, które spowodowały wędrówkę, oraz dowiadują się, że populacja Polaków stanowi mieszankę genetyczną wielu grup naszych przodków.

    

   Scenariusz zajęć „Granice państw - irytujące ograniczenie czy uspokajający porządek? "Psalm" Wisławy Szymborskiej” przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum

   Na lekcji przeprowadzona zostanie analiza i interpretacja „Psalmu” Wisławy Szymborskiej. Będzie to okazja do tego, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami na temat istoty granicy państwowej oraz migracji, również w kontekście kryzysu postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców i uchodźczyń. Aby móc swobodnie odwołać się do kwestii uchodźczej, zaleca się, aby klasa poznała wcześniej podstawowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać status uchodźcy1. Dobrym rozwiązaniem jest współpraca np. z nauczycielem/nauczycielką WOS-u.
    

    

   Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” przeznaczony na biologii polskiego w gimnazjum

   Zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka (spalanie paliw kopalnianych, wycinaniem lasów deszczowych, hodowla zwierząt gospodarskich) powodują migracje ludzi w tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w Krajach Globalnego Południa. Ludzi,którzy migrują z powodu zmian klimatycznych nazywamy uchodźcami klimatycznymi, to ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

    

    

    

   INNE SCENRIUSZE:

    

   Scenariusz zajęć „Dlaczego Bassem mieszka teraz w Libanie?” przeznaczony na lekcję wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

   Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się z terminem uchodźctwa i dowiadują się, jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń z Syrii. Sylwetki osób, które znalazły schronienie w Libanie, Jordanii, Iraku oraz Grecji, pomagają zrozumieć, z jakimi problemami mierzą się ci ludzie i nadają ludzką twarz temu globalnemu wyzwaniu.

   Ćwiczenie „Imigranci w Polsce” z publikacji „Cały świat w klasie” przeznaczone w szczególności na lekcje wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

   Ćwiczenie to pokazuje sytuację imigrantów w Polsce na przykładzie doświadczeń obywateli Wietnamu, Chin, Ukrainy i Nigerii. Uczennice i uczniowie poznają historie czterech osób i na ich podstawie określają przyczyny migracji oraz dowiadują się, z jakimi problemami mogą zetknąć się cudzoziemcy mieszkający w Polsce.

   Scenariusz zajęć „Mehmet znalazł w Polsce nowy dom" z publikacji „Edukacja globalna na zajęciach języka polskiego" przeznaczony na lekcję języka polskiego w gimnazjum

   Scenariusz, którego założeniem jest kształtowanie u młodzieży poczucia empatii i solidarności z uchodźcami i uchodźczyniami. Podczas pierwszej lekcji uczennice i uczniowie zapoznają się z zagadnieniem migracji i uchodźstwa, poznając autentyczne historie. Druga lekcja poświęcona jest formie listu oficjalnego – młodzież zapoznaje się z działalnością organizacji Amnesty International i pisze list oficjalny na temat praw człowieka w kontekście uchodźstwa.

   Scenariusz zajęć „Uciekać czy nie uciekać, oto jest pytanie" z publikacji „Edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego" przeznaczony na lekcję języka angielskiego w gimnazjum 

   Podczas zajęć uczniowie i uczennice dowiadują się, jakie są rodzaje i przyczyny uchodźctwa, kim są uchodźcy i uchodźczynie oraz jak wygląda ich życie. Scenariusz wykorzystuje różnorodne materiały stymulujące oraz aktywne metody pracy.

   Scenariusz zajęć „Rugi pruskie (polityka germanizacyjna)” z publikacji „Edukacja globalna na zajęciach historii" przeznaczony na lekcję historii w gimnazjum

   Ćwiczenie pozwoli na zapoznanie się z problematyką przymusowego wysiedlania. Dzięki zaangażowaniu różnych zmysłów uczennice i uczniowie będą mogli wyobrazić sobie, jak się czuły i co przeżywały osoby wysiedlane. Obrazy przedstawiające rugi pruskie zestawiono ze zdjęciem uchodźców i uchodźczyń uciekających z Ruandy w związku z konfliktem pomiędzy ludnością Hutu a Tutsi.

   Scenariusz zajęć „Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym a migracje we współczesnym świecie” z publikacji „Edukacja globalna na zajęciach historii" przeznaczony na lekcję historii w gimnazjum

   Młodzież zapozna się ze skutkami powstania listopadowego w postaci wielkiej fali uchodźców i uchodźczyń. Zrozumie znaczenie terminów emigracja i uchodźstwo oraz uświadomi sobie ponadczasowość tych zjawisk. Ponadto, uczniowie i uczennice będą doskonalić umiejętność pozyskiwania wiadomości z różnych źródeł i dokonywania ich analizy.

   Scenariusz zajęć „O poczuciu wyobcowania. Ekspresja” z publikacji „Edukacja globalna na plastyce i zajęciach artystycznych w gimnazjum" przeznaczony na lekcję plastyki w gimnazjum

   Młodzież odwołuje się do własnych doświadczeń i zastanawia się, co to znaczy być „obcym”, „innym”, „nowym”, co wprowadzi ją w zagadnienie migracji oraz różnorodności i stosunków międzykulturowych. Zajęcia mają na celu kształtowanie empatii i poczucia solidarności u młodych ludzi oraz uwrażliwienie ich na kwestie społeczne – m.in. na sytuację uchodźców i uchodźczyń oraz różnych mniejszości – w szerokim tego słowa znaczeniu. To także przestrzeń na refleksję nad sposobami radzenia sobie z poczuciem wyobcowania. Poprzez pracę plastyczną młodzież będzie mogła wyrazić swoje emocje i dowie się, czym charakteryzuje się ekspresja w sztuce.

    

    

    

    

   INNE MATERIAŁY DOTYCZĄCE TOLERANCJI I PRZECIWDZIAŁANIU MOWIE NIENAWIŚCI

   Biblioteka materiałów poświęconych tolerancji i mowie nienawiści. Znajdziesz w niej artykuły, scenariusze lekcji, przykłady zrealizowanych działań:
   http://biblioteka.ceo.org.pl/szkola-tolerancji

    

   Jeżeli planujesz lekcje na temat tolerancji i dyskryminacji zapoznaj się z publikacją „Próbki, wykroje i wzorniki – dobre praktyki Szkoły Tolerancji”.Zawiera ona przykłady metod, pomysłów i działań, które prowadzą liderzy i liderki Szkoły Tolerancji. Przykłady mogą być inspiracją do podjęcia działań antydyskryminacyjnych w Twojej szkole.
    

    

   Skojarzone pliki: