• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Rozmawiajmy o uchodźcach!

   Zgłaszajmy się i rozmawiajmy!

   Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i nauczycielki, pedagogów szkolnych i wychowawców szkół gimnazjalnych do udziału w nowym programie pt. "Rozmawiajmy o uchodźcach".

    

   Oferujemy:

   1. Udział w kursie internetowym- 4 modułu pełne wiedzy, ćwiczeń i miejsca na refleksję;

   2. Szkolenie stacjonarne -prowadzone przez ekspertów oraz nauczycieli z doświadczeniem w temacie;

   3. Pakiet materiałów edukacyjnych- scenariusz lekcji "Rozmawiajmy o uchodźcach" i wiele innych;

   4. Narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie;

    

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

    

   O projekcie:

   Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w bezpłatnym, czteromodułowym kursie internetowym połączonym z jednodniowym szkoleniem stacjonarnym pt. „Rozmawiajmy o uchodźcach”. 

        

   Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji oraz dzięki udziałowi w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach.  Właśnie te rozmowy stały się osią realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na kurs internetowy.

    

   Proponujemy moderowaną przez nauczycielkę/nauczyciela rozmowę, jako formę zajęć szkolnych. Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponowany Państwu kurs ma przybliżyć takie metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak postawy i tworzące te postawy wartości.

    

   Kurs kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli przedmiotowych z gimnazjów oraz wychowawców i pedagogów szkolnych, którzy chcą na swoich zajęciach poruszać tematy związane z obecnością w Europie i w Polsce uchodźców. Zapraszamy te osoby pracujące w szkołach, które zainteresowane są podnoszeniem własnych kompetencji w prowadzeniu zajęć dotyczących tematyki uchodźczej, z wykorzystaniem metod zarówno edukacji międzykulturowej, jak i globalnej. Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu stacjonarnym oraz certyfikat potwierdzający kompetencje zdobyte w czasie kursu internetowego.

    

   Dzięki udziałowi w kursie łączącym tematykę edukacji globalnej i międzykulturowej oraz szkoleniu stacjonarnym nauczyciele i nauczycielki:

   • otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii "Rozmawiajmy o uchodźcach" opracowanych przez CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;

   • otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego szacunku;

   • pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego świata i globalnych współzależności;

   • otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.

    

   Na czym polega udział w kursie internetowym ze spotkaniami stacjonarnymi?

    

   Kurs składa się z 4 modułów i prowadzony jest na platformie internetowej CEO. W każdym module uczestnik/uczestniczka otrzymuje materiały edukacyjne, z którymi się zapoznaje, i zadanie do wykonania (np. poprowadzenie lekcji na podstawie wybranego scenariusza zajęć i napisanie sprawozdania na ten temat). Każda osoba pracuje pod opieką mentora/ki, czyli osoby, która ma już bogate doświadczenia w realizacji zajęć o tej tematyce w swojej szkole. Mentor/ka udziela pisemnych informacji zwrotnych odnośnie sprawozdań załączanych przez uczestników/uczestniczki po każdym module. 

    

   Kursowi internetowemu towarzyszyć będzie jednodniowe szkolenie stacjonarne. Udział w szkoleniu stacjonarnym jest obowiązkowy! Szkolenie odbędzie się w godzinach 10.00-16.00 (6h) w marcu 2016 roku. Miejsca odbywania się szkolenia znajdują się poniżej. Udział w szkoleniu (tak jak i w kursie internetowym) jest bezpłatny. Osoby uczestniczące pokrywają jedynie koszt dojazdu na szkolenie stacjonarne.

    

   W formularzu rekrutacyjnym proszę zaznaczyć preferowany termin i miejsce szkolenia.

    

    

   Struktura kursu internetowego:

    

   Każdy moduł składa się z dwóch części:

   Merytorycznej związanej z tematyką migracyjną i uchodźczą

   Metodycznej dotyczącej umiejętności rozmawiania z szacunkiem na kontrowersyjne tematy i wzajemnego słuchania się

    

   W każdym module znajdą Państwo linki do licznych artykułów, scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych, które poszerzą perspektywę patrzenia na tematykę uchodźczą i pozwolą włączać ją zarówno do zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

    

   Harmonogram kursu internetowego:

   30 marca 2016 – 20 czerwca (4 moduły po 3 tygodnie każdy)

    

   Moduł I:  (30 marca - 19 kwietnia)  Migracje w kontekście globalnym

   Moduł II:  (20 kwietnia - 10 maja)  Migracje w kontekście polskim

   Moduł III: (11 maja - 31 maja) Wyzwania związane z migracjami

   Moduł IV: (1 czerwca - 20 czerwca) Migracje - przykłady dobrych praktyk

    

   Szkolenie stacjonarne:

    

   Data :

   Miejsce :

   4 marca (piątek)

   WARSZAWA

   5 marca (sobota)

   POZNAŃ

   11 marca (piątek)

   GDAŃSK

   12 marca (sobota)

   WARSZAWA

   18 marca (piątek)

   KATOWICE

   19 marca (sobota)

   KRAKÓW

    

   Rekrutacja trwa od 18 stycznia do 29 lutego br. Decyduje kolejność zgłoszeń! Pierwszeństwo w przyjmowaniu na kurs będą mieli nauczyciele i nauczycielki uczący w gimnazjum.

    

   Zapisy odbywają się za pomocą platformy Społeczność CEO,  system jest prosty, jeśli masz problemy

   zajrzyj do załącznika:

    

    

    

    

   Projekt "Rozmawiajmy o uchodźcach" jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Fundacją Centrum im. Prof. Bronisława Geremka i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej i Oświaty

    

    

   Kontakt:

   Julia Godorowska

   Asystentka koordynatorki projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach"

   e-mail: julia.godorowska[at]ceo.org[dot]pl

    

   Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

   ul. Noakowskiego 10; 00-666 Warszawa

   tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 104

    

   www.ceo.org.pl/migracje