• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mistrzowie kodowania

   Materiały

   Scenariusze zajęć w Scratchu

   Materiały dla nauczycieli,  udostępnione na licencji CC BY-SA-NC, dostępne są na stronie www.mistrzowiekodowania.pl.  W materiałach znajdą Państwo scenariusze zajęć z programowania w języku Scratch, które każdy nauczyciel będzie mógł przeprowadzić ze swoimi uczniami. 

    

   Jak uczą programowania na świecie - dobre praktyki z zagranicy

   Jak uczą programowania na świecie? – to pytanie, na które odpowiedzi poszukują autorzy publikacji dot. dobrych praktyk programowania na świecie, przytaczając przykłady interesujących inicjatyw związanych z programowaniem oraz identyfikując trendy w nauczaniu programowania, jakie się z tego zestawienia dobrych praktyk wyłaniają. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omawiamy popularne lub zyskujące na znaczeniu trendy, które zauważalne są w inicjatywach związanych z nauką programowania, w tym zwłaszcza programowania dla dzieci, w innych krajach. Drugą część stanowi katalog dobrych praktyk. Wybrane do tej części dobre praktyki zostały uporządkowane w zależności od tego, czy stanowią przykład programu edukacyjnego wspierającego naukę programowania w szkole, inicjatywy edukacyjnej w czasie pozaszkolnym (edukacja nieformalna) czy działania o charakterze promocyjnym, zachęcającym do zainteresowania się kodowaniem. Osobno omówiliśmy dobre praktyki dot. metodyki wykorzystywanej do nauki programowania.

    

   Dobre praktyki z blogów nauczycieli uczestniczących w Mistrzach Kodowania

   Dobre praktyki z blogów cz. 1 i Dobre Praktyki z blogów cz. 2 to katalogi dobrych praktyk, które wypracowali nauczyciele biorący udział w Programie. Czytając ich relacje na blogach znaleźliśmy wiele inspirujących przykładów, jak w niebanalny i skuteczny sposób zachęcić uczniów do nauki kodowania. Dobre praktyki podzielono na 4 kategorie tematyczne:

   1. Czas na programowanie w szkole - Gdzie i kiedy uczyć podstaw programowania. Pomysły na to, jak zrealizować scenariusze na zajęciach w szkole i poza nimi.
   2. Programowania uczymy inaczej - Metodyka. Narzędzia i metody, które warto wykorzystywać na zajęciach z podstaw programowania. Metody aktywizujące, gry, zabawy.
   3. Programujemy nie tylko dla siebie - Przykłady praktycznych zastosowań Scratcha. O tym, że nawet znajomość podstaw programowania może być użyteczna. Frajda ze zrobienia czegoś pożytecznego.
   4. Wyzwania w realizacji programu - Trudności, które napotykają nauczyciele biorący udział w Programie i przykłady tego, jak można sobie z nimi radzić.

    

   Myślenie komputacyjne - umiejętności i nawyki

   Tym, czego naprawdę chcemy uczyć młodzież nie jest samo programowanie, ale umiejętności, jakich ono wymaga (i w związku z tym rozwija) np. analityczne i logiczne myślenie, rozwiązywanie skomplikowanych problemów. Nie chcemy bowiem kształcić wszystkich na przyszłych programistów, ale rozwijać w nich nawyki myślowe ułatwiające funkcjonowanie we współczesnym świecie. Sądzimymy, że programowanie to  w gruncie rzeczy systemowe rozwiązywanie problemów (przy lub bez pomocy komputera) i dlatego posługujemy się pojęciem myślenia komputacyjnego. Jak uczyć myślenia komputacyjnego? Rozwijając umiejętności i nawyki opisane w załączonym dokumencie. 

    

   Programowanie dla najmłodszych - zestaw gier i zabaw (bez komputera)

   Zestaw gier i zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, ale sprawdzi się również na zajęciach ze starszymi uczniami. Celem opisanych ćwiczeń jest rozwijanie w uczniach umiejętności około programistycznych, które ułatwią naukę programowania w późniejszym wieku. Każda gra trwa ok. pół godziny i może zostać wykorzystana zarówno na lekcjach w szkole, jak i na zajęciach pozalekcyjnych. Opisane gry odpowiadają wyszczególnionym we wprowadzeniu umiejętnościom oraz postawom około programistycznym, które składają się na „myślenie komputacyjne” w rozumieniu przyjętym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mamy nadzieję, że zabawy rozbudzą w najmłodszych uczniach zainteresowanie działaniem nowych technologii a nauczycieli zainspirują do rozwijania własnych gier, przybliżających najmłodszym podstawowe zagadnienia informatyczne.