• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Mistrzowie kodowania

   Jak uczą programowania na świecie?

   Przedstawiamy wybór dobrych praktyki nauki programowania z zagranicy opracowany na zlecenie programu Mistrzowie Kodowania. Mamy nadzieję, że okaże się dla Państwa cennym źródłem inspiracji. 

    

   Jak uczą programowania na świecie? – to pytanie, na które odpowiedzi poszukują autorzy publikacji dot. dobrych praktyk programowania na świecie, przytaczając przykłady interesujących inicjatyw związanych z programowaniem oraz identyfikując trendy w nauczaniu programowania, jakie się z tego zestawienia dobrych praktyk wyłaniają. Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omawiamy popularne lub zyskujące na znaczeniu trendy, które zauważalne są w inicjatywach związanych z nauką programowania, w tym zwłaszcza programowania dla dzieci, w innych krajach. Drugą część stanowi katalog dobrych praktyk. Wybrane do tej części dobre praktyki zostały uporządkowane w zależności od tego, czy stanowią przykład programu edukacyjnego wspierającego naukę programowania w szkole, inicjatywy edukacyjnej w czasie pozaszkolnym (edukacja nieformalna) czy działania o charakterze promocyjnym, zachęcającym do zainteresowania się kodowaniem. Osobno omówiliśmy dobre praktyki dot. metodyki wykorzystywanej do nauki programowania.