• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Niestety brak informacji

   Lokalni architekci z Parkowa

   Młodzi Obywatele z Parkowa postanowili wziąć sprawy społeczności lokalnej w swoje ręce! Dziewięciu uczniów pierwszej klasy gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół w Parkowie, przy wsparciu wychowawczyni Marzeny Działo, przystąpiło do programu Młody Obywatel wybierając temat "Lokalni architekci".

   Uczestnicy do zadania podeszli bardzo profesjonalnie. Pierwszym etapem ich działań były konsultacje społeczne, podczas których wysłuchali opinii mieszkańców i sołtys Parkowa. Pozwoliło to wyznaczyć wspólny cel. Uzgodniono, iż należy zmodernizować teren wokół zaniedbanego stawu znajdującego się w centrum wsi. Wszystkim zależało, aby okolica zmieniła się w przyjazną przestrzeń. 

   Grupa projektowa sprawnie przystąpiła do praktycznej części zadania. Stworzyła plan pracy i rozdzieliła role między jego członków. W swych dążeniach uczniowie z Parkowa nie pozostali jednak sami. Spotkali się na warsztatach z trenerką z Centrum Edukacji Europejskiej, kóra rozbudziła w młodych ludziach kreatywność, pokazała jak pracować w grupie, pozyskiwać partnerów do projektu.

   Prace rozpoczęto z entuzjazmem. Młodzi Obywatele oczyścili i wygrabili teren wokół stawu, a dorośli wykosili wysoką trawę. Udało się nawet pozyskać środki finansowe na remont starych ławek i wykonanie nowych.

   Zamierzony cel został osiągnięty. Powstało przyjazne miejsce, które stało się wizytówką okolicy. Gimnazjaliści zyskali uznanie starszych osób, co było dla nich wyjątkową nagrodą. Na tym jednak aspiracje uczniów się nie kończą, pozostało im jeszcze wiele innych, ciekawych pomysłów, do wykonania, na które nie starczyło środków. Niemniej uczniowie są przekonani, że nic nie stoi na przeszkodzie by zrealizować je w późniejszym terminie.

    

   Źródło: relacja Marzeny Działo