• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Młodzi przedsiębiorczy

   Program od A do Z

   Projekt Młodzi Przedsiębiorczy jest realizowany od 2009 roku. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 700 nauczycieli i 1800 zespołów uczniowskich z całej Polski. Młodzi Przedsiębiorczy to praktyczna i innowacyjna edukacja ekonomiczna oparta na możliwości wykorzystania zagadnień ekonomicznych w praktycznych działaniach.  Udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych. Uczestnictwo w nim jest bezpłatne.

    

    
   W czasie pracy nad projektami uczniowie uczą się, jak:
   • planować i realizować działania zespołowe, zarządzać pracą swoją i innych;
   • radzić sobie z zarządzaniem własnymi finansami oraz planować wydatki swoje i rodziny;
   • dokonywać świadomych wyborów konsumenckich (kierować się rachunkiem ekonomicznym i własną opinią, a nie tylko informacjami pochodzącymi z reklam);
   • współpracować z instytucjami i mediami oraz pozyskiwać sojuszników własnych działań;
   • dysponować i zarządzać ograniczonymi zasobami oraz analizować ryzyko;
   • korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
   • atrakcyjnie prezentować wyniki pracy grupowe;
   • wykorzystywać wiedzę z zakresu nauk technicznych, matematycznych oraz przyrodniczych (STEM).

   Zasady uczestnictwa w programie:

   Aby uczestniczyć w programie, uczestnik musi należeć do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS prowadzonego przez Narodowy Bank Polski (http://www.nbportal.pl/dydaktyka/klub-nauczycieli-impuls).

   1. Zadania uczniów

   - Uczniowie pracują w 4-6 osobowych zespołach. Dzielą się zadaniami w zależności od własnych zainteresowań,      pomysłów, możliwości.

   - Samodzielnie lub w konsultacji z nauczycielem ustalają plan pracy.

   - Przygotowują dokumentację projektu.

   2. Zadania nauczyciela

   - Aktywny udział w zamkniętej platformie internetowej wymiany wiedzy i doświadczeń dla nauczycieli - opiekunów zespołów uczniowskich.

   - Zaplanowanie pracy nad projektem w czasie zajęć szkolnych.

   - Koordynowanie prac uczniów.

   - Wsparcie merytoryczne  – zajęcia wprowadzające, konsultacje, analiza zebranego materiału.

   - Wsparcie organizacyjne – ustalenie harmonogramu pracy, podział zadań, pomoc w organizacji kolejnych etapów pracy nad projektem.

   - Kontakt z organizatorami projektu.

   3. Zadania organizatorów

   - Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji projektu

   - Merytoryczna i metodologiczna pomoc w pracy nad projektem.

   - Prowadzenie strony internetowej projektu.

   - Biuletyn informacyjny wysyłany co 3 tygodnie do uczestników programu.

   - Organizacja kursu internetowego dla uczniów i platformy internetowej dla nauczycieli.

   - Organizacja webinariów i spotkań online z ekspertami.

   - Zorganizowanie ogólnopolskiego finału projektów.

   - Promocja programu w mediach.

   - Archiwizacja zebranych przez uczniów materiałów i wykorzystywanie ich w publikacjach edukacyjnych.

   - Przesłanie zaświadczeń dla nauczycieli  i dyplomów dla uczniów.

    

   Kontakt: Magdalena Świderska (magdalena.swiderska[at]ceo.org[dot]pl)