• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Nagroda im. Ireny Sendler

   FAQ

    

   Zebraliśmy w jednym miejscu odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów do nagrody im. Ireny Sendlerowej. FAQ podzielone jest na 4 części:

   I. Kto może ubiegać się o nagrodę

   II. Zgłoszenia do nagrody

   III. Jak właściwie  wypełnić aplikację zgłoszeniową

   IV. Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników

   Przed przeczytaniem FAQ zapraszamy do lektury Regulaminu konkursu. 

    

   W razie dodatkowych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: 

   Małgorzata Leszko

   malgorzata.leszko[at]ceo.org[dot]pl

    

   I. Kto może ubiegać się o nagrodę?

   1. Jakie działania powienien podejmować kandydat/kandydatka do nagrody?

   Kapituła ocenia działania kandydata i kandydatki związane z następującymi obszarami nauczania: 

   a) edukacja o Holokauście 

   b) edukacja wielokulturowa oraz międzykulturowa (w tym nauczanie o kulturze żydowskiej)

   c) edukacja antydyskryminacyjna (dotycząca przeciwdziałania nierównemu traktowaniu ze względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, wiek, orientację seksualną, stopień sprawności i in.)

   d) edukacja o prawach człowieka. 

   2. Uczę w szkole prywatnej. Czy mogę zgłosić się do konkursu?

   Tak, przyjmujemy zarówno kandydatury nauczycieli ze szkół publicznych, jak i społecznych oraz prywatnych.

   3. Jestem emerytowanym nauczycielem/ nauczycielką. Czy mogę zgłosić się do nagrody?

   Niestety nie. Przyjmujemy wyłącznie kandydatury nauczycieli, którzy są czynni zawodowo.

   4. Brałem/-am już udział w konkursie w ubiegłych edycjach, ale nie otrzymałem/-am nagrody. Czy mogę starać się o nią ponownie?

   Tak, o nagrodę można starać się wielokrotnie. Osoby wyróżnione i nominowane mogą ubiegać się o nagrodę w kolejnych edycjach konkursu. Do konkursu nie mogą zgłaszać się tylko laureaci nagrody z lat ubiegłych.

    

   II. Zgłoszenia do nagrody  

   1. Do kiedy należy wysłać formularz zgłoszeniowy?

   Do 15.09.2016 roku. 

   2. Kto może mnie zgłosić do konkursu?

   Szkoła, inna instytucja lub organizacja, także osoba prywatna. Nauczyciele mogą również zgłaszać się z własnej inicjatywy.

   3. Kandydowałem/-am do nagrody w ubiegłych latach. Czy muszę ponownie wysyłać zgłoszenie?

   Tak, w każdej edycji należy przysłać nowe zgłoszenie.

   4. Czy mogę złożyć dokumenty w formie papierowej?

   Nie, od 2015 roku przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia przez formularz internetowy dostępny na stronie. 

    

   III. Jak prawidłowo wypełnić aplikację zgłoszeniową

   1. Z czego składa się prawidłowo wypełnione zgłoszenie?

   Z formularza zgłoszeniowego, do którego dołączony jest esej i streszczenie aplikacji. Dokumenty są dostępne do pobrania na tej samej stronie, na której widnieje formularz. Można również dołączyć 5 załącznikow dokumentujących działalność kandydata. 

   2. Czy jest jakiś limit znaków formularza aplikacyjnego?

   Nie, nie ma ograniczeń objętościowych, ale polecamy zachować rozsądek.

   3. Co to jest streszczenie aplikacji?

   Streszczenie jest pierwszym dokumentem, z którym zapoznaje się kapituła. Powinno zawierać krótki opis trzech wybranych działań, które kandydat uznaje za szczególnie ważne. Każde działanie powinno zostać opisane w max. 200 słowach. Działania te powinny być również szczegółowo opisane w formularzu aplikacyjnym.

   4. Ile rekomendacji załącza się do zgłoszenia?

   Minimum dwie. 

   6. Jak wyglądać powinna rekomendacja?

   Forma rekomendacji nie jest określona w regulaminie. Powinna być dokumentem zawierającym dane nauczyciela (imię, nazwisko), dane instytucji lub osoby wystawiającej rekomendację oraz uzasadnienie, z jakiego powodu nauczyciel zasługuje na nagrodę. Dokument powinien być podpisany, a  jeżeli wystawiony jest przez instytucję - również opieczętowany.

   7. Jaką formą powinien mieć załącznik 3 (esej)?

   Temat eseju jest ogłaszany każdego roku wraz z limitem znaków - 4000 znaków ze spacjami. Prosimy zachować zasady formatowania: czcionka Times New Roman, wielkość 12, z interlinią 1,5 wiersza. Temat podany jest w formularzu zgłoszeniowym.

   8. Co może być załącznikiem do formularza?

   Skany dokumentów poświadczające działalność kandydata, jego kwalifikacje w dziedzinie edukacji o Holokauście, edukacji wielokulturowej, antydyskryminacyjnej, na rzecz praw człowieka. Można załączać także zdjęcia oraz inne dokumenty. Dozwolone formaty plików to doc/docx/pdf/jpg/gif.  Rozmiar każdego z plików nie może przekroczyć 10 MB. 

    

   IV. Ocena zgłoszeń i ogłoszenie wyników

   1. Kto wybiera laureata nagrody?

   Laureatów nagrody wybierają członkowie kapituły – więcej informacji tutaj.

   2. Co ocenia kapituła?

   Kapituła bierze pod uwagę przede wszystkim konkretne działania podejmowane przez kandydatów (akcje, projekty, wydarzenia, kampanie), związane z edukacją na rzecz tolerancji i praw człowieka, edukacją o Holokauście oraz edukacją antydyskryminacyjną,  między- i wielokulturową. Zwraca uwagę na to, na ile działania angażują nie tylko uczniów, ale także społeczność lokalną.

   Ważna jest wartość merytoryczna działań oraz ich atrakcyjna forma, zaangażowanie lokalnych partnerów (instytucji, organizacji pozarządowych, partnerów), wykraczanie poza program szkolny i poza szkolne mury.

   Ponadto kapituła zwraca uwagę na publikacje kandydata i jego udział w szkoleniach, konferencjach i warsztatach związanych z edukacją na rzecz praw człowieka, tolerancji itp.  

   3. Co oznaczają sformułowania „nominowany”, „wyróżniony” i „nagrodzony” w kontekście nagrody?

   Na posiedzeniu kapituła wybiera ze wszystkich zgłoszeń kilka (zazwyczaj 8-10) kandydatur, które uznaje za najlepsze. To właśnie nauczyciele nominowani do nagrody. Następnie kapituła decyduje, kto z nich zostanie laureatem (nagrodzonym) i otrzyma 15 tys. złotych. Pozostali nominowani otrzymują wyróżnienia.

   4. Kiedy ogłoszone zostanie nazwisko laureata?

   Lista osób nominowanych publikowana jest tuż po posiedzeniu kapituły, natomiast nazwisko laureata – dopiero w dniu ceremonii wręczenia nagrody.

   5. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagrody?

   Ceremonie wręczenia nagrody odbywają się jesienią (w październiku) w Warszawie.