• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Nagroda im. Ireny Sendler

   Kapituła nagrody

   Przedstawiamy osoby zasiadające w Kapitule przyznającej nagrodę im. I. Sendlerowej "Za naprawianie świata".
    
   Krzysztof Czyżewski - praktyk idei, eseista i podróżnik; jest twórcą Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach; redaktor naczelny pisma ”Krasnogruda” i szef wydawnictwa Pogranicze, w którym redaguje m.in. serie “Meridian” oraz “Sąsiedzi”. Animator programów dialogu międzykulturowego na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej i innych pograniczach świata.
   Przewodniczący Kapituły Nagrody.
    
    
    
   Elżbieta Ficowska - Inicjatorka Nagrody im. Ireny Sendlerowej. Autorka książek dla dzieci. Jedna z 2, 5 tysiąca dzieci uratowanych przez Irenę Sendlerową - jako półroczne niemowlę została przewieziona na aryjską stronę w drewnianej skrzynce. Napisała słuchowiska radiowe oparte na tekstach Plastusiowych Pamiętników. Od połowy lat 70. XX wieku była związana z opozycją demokratyczną w Polsce. Współpracowała z Jackiem Kuroniem w ramach Komitetu Obrony Robotników. W okresie sprawowania przez niego teki ministra pracy i polityki socjalnej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego była jego doradcą i rzecznikiem prasowym. W latach 2002-2006 przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu.
    
    
    
   Włodzimierz Grudziński urodzony w 1950 roku, absolwent Wydziału Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1975-1977 oraz 1981-1990 pracował w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 do 2007 Prezes Zarządu Banku BISE S.A. W latach 1997-2007 wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich. Obecnie niezależny konsultant oraz doradca Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich. Przewodniczący Rady Nadzorczej TISE S.A., członek Rady Nadzorczej Blikle sp. z o.o. Członek Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundacji dla Polski. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiego Stowarzyszenia GO.
    
    
    
    
    

   Anna Chipczyńska – przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Wcześniej związana z sektorem NGO.

    

    

    

    

    

   Robert Szuchta – historyk, pedagog, wychowawca. Pracuje jako nauczyciel historii w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza w Warszawie. Pierwszy polski laureat nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2006); odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz popularyzacji wiedzy o Holokauście (2008). Wyróżniony nagrodą Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej „POLCUL” za działalność edukacyjną (2000). Członek Komisji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. Rzeczoznawca podręczników szkolnych do nauczania historii w zakresie dydaktycznym z ramienia MEN. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, członek Stowarzyszenia Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie oraz zespołu Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautor pierwszego w Polsce szkolnego podręcznika do nauczania o Holokauście (Holokaust - zrozumieć dlaczego, 2003); autor licznych artykułów na temat edukacji o Holokauście oraz o historii i kulturze Żydów.
    
    

   Alicja Pacewicz – Dyrektor ds. Programów i Wydawnictw Centrum Edukacji Obywatelskiej, współzałożycielka Fundacji. Opracowuje programy edukacyjne, podręczniki dla uczniów, scenariusze zajęć, materiały metodyczne i szkoleniowe. Współtworzy wizję i strategię CEO. Współautorka podręczników i programów nauczania „Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej”, „Edukacja prawna i obywatelska”, „A to historia”, a także projektów edukacyjnych „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi głosują”; „Młodzi przedsiębiorczy”, „Mapa kultury” i in. Ekspertka w dziedzinie edukacji obywatelskiej, kulturalnej i ekonomicznej oraz metod nauczania i oceniania. Opracowuje publikacje wydawane przez CEO, prowadzi szkolenia dla nauczycieli i trenerów. Konsultantka Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji i programów współpracy w ramach NECE (Networking European Citizenship Education) oraz zainicjowanego w USA programu ICEE (International Civic Education Exchange). Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz budowania  społeczeństwa obywatelskiego.

    
    
    
   Jarosław Przyborowski – przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki, założyciel Fundacji Signum (Poznań, Wenecja), której głównym celem statutowym jest niesienie pomocy osobom jej potrzebującym w Polsce i za granicą (Afryka) - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób chorych, niepełnosprawnych; budowanie dialogu międzyludzkiego i promocja sztuki współczesnej w Polsce oraz poza jej granicami.
    
    
    
    
    
   Krystyna Starczewska – nauczyciel, filozof i działacz społeczny w sferze szkolnictwa i edukacji. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80-tych adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Doświadczony pedagog – przez wiele lat uczyła języka polskiego. Działalność pedagogiczną kontynuuje jako nauczyciel filozofii. Organizatorka i długoletnia przewodnicząca konspiracyjnego Zespołu Oświaty Niezależnej. Współpracowała z Komitetem Obrony Robotników. W latach 80-tych redaktorka dwutygodnika „Kos”. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu. Prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. W uznaniu zasług za działalność pedagogiczną i społeczną laureatka wielu nagród, m. in. wyróżniona odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” w (2001r.) i Medalem Świętego Jerzego (2009r.). Założycielka i dyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 i Liceum z Maturą Międzynarodową w Warszawie.
    

    

    

   Zofia Żukowska - emerytowana dziennikarka, działaczka Stowarzyszenia „Dzieci Holocaustu” w Polsce. Jest absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała też filozofię na Sorbonie. Karierę zawodową rozpoczęła w prasie, jednak ostatecznie na blisko 50 lat związała się z telewizją. Przygotowywała tam filmy edukacyjne i audycje popularnonaukowe. Przez dłuższy czas kierowała redakcją programową w TVP. 

    

    

    

    

    
    
    
   Mirosław Sawicki (zm. 2015) – członek kapituły Nagrody „Za naprawianie świata” od jej drugiej edycji, zaproszony do Kapituły przez Irenę Sendlerową, patronkę konkursu. Nauczyciel fizyk i wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi. Współpracownik KOR i KSS KOR. W latach 1980 - 1989 członek władz krajowych sekcji oświaty NSZZ „Solidarność”. W latach 1981 – 1989 współorganizator i  działacz konspiracyjnej oświaty niezależnej. Od 1990r  w Ministerstwie Edukacji Narodowej jako dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego,  podsekretarz stanu odpowiedzialny za reformę edukacji, następnie Minister Edukacji Narodowej (2004 – 2005). Był współautorem zmian polskiego systemu edukacji. W międzyczasie dyrektor i wicedyrektor CKE. Odznaczony medalem KEN oraz Krzyżem Kawalerskim  i Krzyżem Oficerskim  Orderu Polonia Restituta. Zmarł w 2015 roku.