Konkurs "Inwestujemy u siebie"

Zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkolne do udziału konkursie „Inwestujemy u siebie”. Stwórzcie projekt, w który warto zainwestować by zmienił Wasz lokalny kawałek Europy. Nawiążcie współpracę z wybraną firmą lokalną i wspólnie zastanówcie się, jak inwestując w innowacje stworzyć nowe miejsca pracy. Następnie nakręćcie film zachęcający inwestorów do finansowego wsparcia Waszego projektu. Pokażcie fakty, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale opowiedzcie też o rozwoju regiony, społeczności, nowej branży).  Pokażcie jak Wasz projekt pobudzi gospodarkę w skali mikro, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań. Na twórców najlepszych spotów i projektów czekają atrakcyjne nagrody - tablety i smartfony.

 

 

Dla kogo?

Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na wybranym lokalnym rynku. 

Uczniowie i uczennice:

• przygotowują zespołowo pracę konkursową zgodnie z wytycznymi w regulaminie oraz umieszczą ją wraz z odpowiednim opisem we wskazanym serwisie internetowym;

• wypełniają specjalnie przygotowany formularz: zamieszczając link do przygotowanej pracy oraz opis projektu i jego realizacji zadania według określonych przez Organizatora kryteriów.

W ramach przygotowania do konkursu zapraszamy uczniów i uczennice do skorzystania na materiałów edukacyjnych związanych z tematyką konkursu i uczestnictwa w webinarium (konferencji online) z ekspertem, który podczas warsztatu odpowie na pytania i przybliży różne ekonomiczne zagadnienia związane z zadaniem konkursowym.

Wszystkie materiały edukacyjne oraz informacje o webinariach pojawią się na stronie: www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy

Dodatkowo przygotowaliśmy dla Was krótki słowniczek pojęć konkursowych dostępny tutaj

Zapraszamy również do konsultacji projektów z ekspertami. Jeśli macie wątpliwości dotyczące pracy konkursowej piszcie na adres kamila.zaborowska[at]szkolazklasa[dot]pl

 

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów i uczennice – w oparciu o wyznaczone kryteria - innowacyjnego pomysłu na inwestycje w wybranej firmie, które mogą wesprzeć zmiany na lokalnym rynku pracy.

W konkursie zespoły uczniowskie nawiązują współpracę z wybraną firmą lokalną/regionalną i zastanawiają się, jak inwestując w innowacje w danej firmie, stworzyć nowe miejsca pracy. Pomysł powinien uwzględniać zastany kontekst: profil, zasoby i możliwości firmy.

Następnie opracowują informacje o własnym pomyśle – innowacyjnym projekcie inwestycyjnym: przygotowują spot zachęcający potencjalnych inwestorów do finansowego wsparcia projektu.

Praca prezentująca projekt inwestycyjny powinna zawierać: fakty na temat rynku lokalnego i jego rozwoju, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale też dot. rozwoju regionu, społeczności, nowej branży), informacje na temat efektów projektu dla gospodarki w skali mikro.

Zadaniem konkursowym uczniów będzie przygotowanie dwuminutowego spotu, który w prosty i atrakcyjny sposób będzie prezentował pomysł na innowacyjne zmiany w firmie generujące nowe miejsca pracy. Uczniowie będą musieli umieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie internetowym (np. serwisie YouTube lub Vimeo).

Dodatkowe informacje dotyczące projektu inwestycyjnego oraz przebieg pracy zespołów uczniowskich należy krótko opisać w formularzu zgłoszeniowym wzorowanym na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych, gdzie prywatne przedsiębiorstwa i podmioty publiczne publikują pomysły na projekty, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań.

W formularzu tym uczniowie będą zobowiązani także umieścić link do przygotowanego spotu.

UWAGA! Na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczony zostanie film, należy umieścić następujący opis:

Nasz film bierze udział w konkursie „Inwestujemy u siebie”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs nawiązuje do założeń Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dowiedz się więcej na: www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji także na Twitterze lub Instagramie, używając #inwestUjEmy Autorzy:

 

Jak się zgłosić?

Do 20 grudnia 2016 r. włącznie wypełnić formularz internetowy dostępny na stronach: www.ec.europa.eu/poland lub www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy

Dane zamieszczone w formularzu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby niniejszego Konkursu.

 

Prawa autorskie:

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej.

Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.

 

Nagrody

Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.

Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.

Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.

Organizatorami konkursu są: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Regulamin

 

Formularz zgłoszeniowy

Formularz do wypełnienia online

Kontakt 

kamila.zaborowska[at]szkolazklasa[dot]pl

Inspiracje

Słowniczek z pojęciami konkursowymi znajdziecie tuta>>

Jak zrobić film? Poszukajcie odpowiedzi tutaj >>

 
Wszystko o przedsiębiorczości i firmach znajdziecie na stronie "Młodych Przedsiębiorczych" >>

Prawo do wizerunku

 
W Waszym filmie pojawiają się inne osoby? Pamietajcie, aby otrzymać ich zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.
 

Organizatorem konkursu jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

 

Współorganizatorami konkursu są Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej