Nowa edycja Solidarnej Szkoły


Przed nami kolejny rok działań w ramach Solidarnej Szkoły. Zapraszamy do zgłaszania swoich szkół do programu. Link do rejestracji dostępny jest tutaj: rejestracja

Co czeka na szkoły w tej edycji programu?

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do zaangażowania w inicjatywy kształtujące u uczniów poczucie tożsamości historycznej, solidarności społecznej oraz wspólnoty lokalnej. Zaczynamy od poznania historii i dziedzictwa wielkiego polskiego ruchu społecznego, Solidarności. Analizujemy postawy i wartości jego członków, aby zapytać uczniów, jak dzisiaj obecne są ideały Solidarności w życiu społecznym i debacie publicznej, nie tylko w Polsce, ale także w Europie i na świecie. Odwołujemy się do lokalnych problemów, ale też zapraszamy na spotkania z ekspertami z Palestyny, rozmawiamy o sytuacji na Ukrainie i tym, jak być solidarnym z mieszkańcami regionów o szczególnie trudnej sytuacji politycznej i społecznej. W programie przede wszystkim zachęcamy społeczności szkolne, aby wybrały własny cel, stworzyły i zrealizowały krok po kroku uczniowskie działania, dzięki którym młodzi ludzie uczą się solidarności, współpracując przy tym z nauczycielami, rodzicami, dyrektorem, pracownikami szkoły i społecznością lokalną.

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

 1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły");
 2. Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;
 3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego przez społeczność szkolną;

Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

W tegorocznej edycji programu oferujemy szkołom:  

 • nowe materiały edukacyjne dostępne online;
 • scenariusze szkolnych akcji i happeningów związanych z ważnymi rocznicami;
 • szkolenie dla nauczycieli;
 • warsztaty w szkołach;
 • festiwal internetowy poświęcony historii najnowszej;
 • lekcje z ekspertami w postaci webinariów;
 • udział 12 najaktywniejszych szkół w finał projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku;
 • certyfikat "Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu.

Regulamin uczestnictwa w programie "Solidarna Szkoła"

 

 

 

Opracowała: Anna Dobrowolska