Zgłoszenia na kurs e-coachingowy Szkoły Tolerancji

Zapraszamy do nowej edycji kursu e-coachingowego Szkoły Tolerancji. Już po raz kolejny zapraszamy chętnych nauczycieli i nauczycielki do wzbogacenia swojej wiedzy na praktycznym kursie e-coachingowy, na którym każdy uczestnik objęty jest opieką mentora i mentorki, z którym pozostaje w indywidualnym kontakcie on-line.

 

Podczas kursu uczestnicy i uczestniczki zdobędą informacje związane z kulturą, historią i obyczajowością grup mniejszościowych w Polsce. Zapoznają się z przeszłością wielokulturowej Polski, by krytycznie odnieść się do zjawisk i pojęć pojawiających się także w teraźniejszości. Nauczą się jak mówić o tolerancji w szkole i przejdą trening antydyskryminacyjny.

 

W przygotowaniu kursu wykorzystane zostaną materiały powstałe podczas dwóch edycji Szkoły Tolerancji zaktualizowane i uzupełnione o dobre praktyki absolwentów i absolwentek kursu. Do kursu zostanie dodany materiał poświęcony sytuacji i kulturze uchodźców migrujących do Europy z Syrii, Erytrei i innych krajów oraz scenariusze lekcji dotyczące „Rozmów o uchodźcach” do zastosowania w szkołach.

 

Kurs prowadzony będzie za pośrednictwem platformy internetowej CEO (www.dobrzeuczymy.pl). Każdy uczestnik i uczestniczka otrzyma indywidualny login i hasło dostępu. Materiał merytoryczny podzielony zostanie na 4 moduły merytoryczne (opracowane w formie prezentacji z załączonymi materiałami – tekstami, filmami, ćwiczeniami).

 

I – Projekty edukacyjne i społeczne w działaniach antydyskryminacyjnych

II - Historia polskiej wielokulturowości

III – Jak rozmawiać o tolerancji w szkole (uzupełnione o materiały pt. Uchodźcy, migranci, nowi Europejczycy)

IV – Trening antydyskryminacyjny

Uczestnicy i uczestniczki stopniowo wprowadzani będą w kluczowe zagadnienia związane z edukacją dla tolerancji. Otrzymają materiały dydaktyczne i wskazówki do zastosowania w pracy w szkole. Podczas trwania kursu wypróbowują w praktyce nowe umiejętności i wiedzę wprowadzając jego treści na lekcje. Wnioski wynikające z ich zastosowania umieszczą w sprawozdaniach, które opublikują na platformie kursu pod koniec trwania modułów. Każdy uczestnik i uczestniczka będzie miał ścisły i indywidualny kontakt ze swoim mentorem lub mentorką, który udzieli mu pełnej informacji zwrotnej odnoszącej się do zamieszczonego sprawozdania.

Funkcję mentorów/mentorek kursu pełnić będą przygotowani liderzy/liderki Szkoły Tolerancji. Kontakt z osobami doświadczonymi, na co dzień prowadzącymi zajęcia z klasami wielokulturowymi i społecznościami lokalnymi zapewni praktyczny wymiar kursu.

W kursie przewidziane są dodatkowe sposoby interakcji i wymiany doświadczeń  takie jak: dyskusje na moderowanym przez mentorów forum, komentowanie sprawozdań innych uczestników i uczestniczek.

Aby zgłosić się na kurs należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Kurs trwa od września do grudnia 2016.