• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Centrum Edukacji Obywatelskiej

   Koalicje z udziałem CEO

    

   Koalicja "Dziecko bez stopni"

   Zainicjowana przez CEO koalicja na rzecz wprowadzenia w zapisach ustawowych oceniania uczniów w klasach I–III szkoły podstawowej wyłącznie poprzez dawanie informacji pomagających się uczyć. Członkami koalicji są instytucje edukacyjne oraz autorytety związane z edukacją wczesnoszkolną.

   www.dzieckobezstopni.pl

    

    

   Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich

   Zrzeszenie 11 organizacji pozarządowych powstałe z inicjatywy CEO w celu wzmocnienia pozycji polskich samorządów uczniowskich i zapewnienia każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie w demokratycznych wyborach.

   www.samorzaduczniowski.org

    

    

   Koalicja Otwartej Edukacji

   Porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Tworzy i promuje otwarte zasoby edukacyjne, odpowiada za kształtowanie otwartej edukacji w Polsce. CEO jest aktywnym członkiem.

   koed.org.pl

    

    

   Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych (AKOP)

   Jej celem jest oddziaływanie na decyzje podejmowane przez polityków – skłanianie ich do tworzenia systemu odpornego na patologie życia publicznego.

   www.akop.pl

    

    

   Koalicja dla edukacji filmowej

   Koalicja przybliża młodemu pokoleniu i osobom pracującym na jego rzecz zagadnienia praktyczne, teoretyczne i historyczne, związane z filmem, w sposób atrakcyjny i nowatorski - w postaci różnorodnych komplementarnych działań.

   www.koalicjafilmowa.pl

    

    

    

   Koalicja Razem’89

   Koalicja organizacji pozarządowych i osób prywatnych z całej Polski, która działa wspólnie z  samorządami, firmami, szkołami, bibliotekami, domami kultury, grupami młodzieżowymi i lokalnymi liderami.

   www.facebook.com/Razem89

    

    

   NECE - Networking European Citizenship Education

   http://blog.nece.eu/

    

    

   Światowy Dzień Oszczędzania

   Obchodzony 31 października, połączony z międzynarodową akcją edukacyjną Tydzień dla Oszczędzania, której celem jest przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. 

   http://tdo.edu.pl