• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Centrum Edukacji Obywatelskiej

   Partnerzy CEO

    

   Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

   PAFW działa od 2000 roku. W Polsce koncentruje się na inicjatywach edukacyjnych służących przede wszystkim wyrówywaniu szans, a zarazem unowocześnianiu oświaty, a także na wyzwalaniu i umacnianiu aktywności obywatelskiej, zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach.

   Wspólnie z CEO od 2000 roku prowadzi program Szkoła Ucząca Się. Jest też ważnym partnerem programów Szkoła z Klasą oraz Nauczyciel/ka I klasa.

   www.pafw.pl

   Centrum Nauki Kopernik

    
   Największe i najnowocześniejsze centrum nauki w Polsce. Współpracuje z CEO przy wielu programach, m.in. Szkoła z Klasą. 
    

    

    

   Ośrodek Rozwoju Edukacji

   www.ore.edu.pl

    

    
   Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego
    
    
    
    

    

    

   Polska Pomoc - Program Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

    

   www.polskapomoc.gov.pl

    

   Collegium Civitas

   Niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki. CEO wspólnie m.in. z Collegium Civitas prowadzi Studia Podyplomowe Liderów Oświaty.
    

   www.civitas.edu.pl

    

    

    

   ASHOKA Polska

   Misją Ashoki jest budowanie globalnego, przedsiębiorczego i konkurencyjnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwość i wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej. Ashoka czyni to poprzez inwestowanie w wybitne osobowości – przedsiębiorców społecznych, którzy łączą wizjonerską postawę oraz pasję pomagania innym z profesjonalnym podejściem do pracy. Wizją Ashoki jest świat, w którym Każdy Może Zmieniać Świat - Everyone A Changemaker™.

   http://poland.ashoka.org/

    

    

   mFundacja

   Wspiera programy służące podnoszeniu poziomu edukacji, z naciskiem na działania na rzecz edukacji matematycznej. Dofinansowuje projekt CEO Nauczyciel/ka I Klasa.

   www.mbank.pl/o-nas/fundacja

    

   Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES)

   Samorządowa placówkaą doskonalenia nauczycieli. Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

   www.wcies.edu.pl

    

    

    

   Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
    
    

    

   Ambasada Stanów Zjednoczonych
    

   poland.usembassy.gov

    

   Biblioteka w Szkole
    

    

   British Council

   www.britishcouncil.pl

    

    

   Centrum E-learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza

   www.cel.agh.edu.pl

    

   Centrum PRO BONO
      

   Ecorys

   www.ecorys.pl/

   EkoNews

    

    

    

   Erasmus+

   Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

   .http://erasmusplus.org.pl/

    

   Stowarzyszenie Gmin RP EUROREGION BAŁTYK

   www.eurobalt.org.pl

    
   edunews.pl
    
    

    

    

   Europejskie Centrum Solidarności
   www.ecs.gda.pl

    

    

    

   Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
    

   www.efrwp.com.pl

    

    

   Fundacja Agory

   Działalność fudacji koncentruje się na współorganizowaniu i finansowaniu akcji społecznych inicjowanych przez „Gazetę Wyborczą” lub partnerów wywodzących się z organizacji pozarządowych. Wspiera akcję Szkoła z Klasą.


   fundacjaagory.pl

    

    

   Fundacja Edukacja dla Demokracji


   www.edudemo.org.pl

    

    

   Fundacja Fundusz Współpracy


   www.cofund.org.pl

    

    

   Fundacja im. Stefana Batorego


   www.batory.org.pl

   fadaadf

    

   Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


   www.pozytek.gov.pl

    

   Fundacja Kronenberga

    

   www.citibank.pl/poland/
   kronenberg/polish

      

   Fundacja Róży Luksemburg

   www.rls.pl/

    

    

   GE Money Bank
   www.gemoneybank.pl

    

    

   Goethe Institut

   www.goethe.de/ins/pl/war/plindex.htm?wt_sc=warszawa

    

   Google

   www.google.com

    

    

    

   Instytut Książki


   www.instytutksiazki.pl

    

    
   Instytut Pamięci Narodowej - Biuro Edukacji Publicznej
    

    

    

   Intel

    

   www.intel.pl

    

   Kancelaria Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

    

   Kuratorium Oswiaty w Krakowie

   www.kuratorium.krakow.pl/

    

    

    

    

   Mazowiecki Kurator Oświaty

   www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

    

    

    

   Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

   www.ko.rzeszow.pl

    

    

   Kuratorium Oświaty w Białymstoku

   www.kuratorium.bialystok.pl

    

    

   Kuratorium Oświaty w Poznaniu

   www.ko.poznan.pl

    

    

   Komisja Europejska
   www.ec.europa.eu

    

   Miasto Stołeczne Warszawa

   Biuro Edukacji

   Partner programu Nauczyciel/ka I klasa.

   http://edukacja.warszawa.pl/

    

    

   Ministerstwo Edukacji Narodowej
   www.men.gov.pl

    

    

   Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   www.mkidn.gov.pl

    

    

   Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej

    

   Ministerstwo Sportu i Turystyki

   www.msport.gov.pl

    

    

   Muzeum Historii Polski
    

    

   Muzeum Powstania Warszawskiego
    

    

    

   Narodowe Centrum Kultury


   www.nck.pl

    

    

   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

    

   www.nfosigw.gov.pl

    
    
   Narodowy Instytut Audiowizualny
    

   Instytut współtworzy szerokie horyzonty audiowizualności – wspiera projekty eksperymentalne i twórczo rozwijające pojęcie nowych mediów, dąży do ocalenia najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej, muzycznej i teatralnej.

    
   Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
    
    
    
   Polski Instytut Sztuki Filmowej
    
    
    
   Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”
    
    
    

    

   Rzecznik Praw Obywatelskich


   www.rpo.gov.pl

    

    

   Samsung

   www.samsung.pl

    

   SAP

    

   www.sap.com/poland

   Swiss Contribution

    

   Towarzystwo Edukacji Antydyskriminacyjnej

   Misją Towarzystwa jest rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej tak, aby każda osoba współtworzyła świat wolny od dyskryminacji i przemocy.

   www.tea.org.pl

    

   Światowy Dzień Oszczędzania

   Obchodzony 31 października, połączony z międzynarodową akcją edukacyjną Tydzień dla Oszczędzania, której celem jest przekazywanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. 

   http://tdo.edu.pl

   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego


   www.mazovia.pl

   Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
   www.um.warszawa.pl

    

    

    

   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   www.uokik.gov.pl
   Stowarzyszenie "Dzieci Holokaustu" w Polsce
    
      

   Targi Książki w Katowicach

   www.targiksiazki.eu

   Warszawska Szkoła Filmowa

   www.szkolafilmowa.pl

   Wydawnictwo Czarna Owca Sp. z o.o.
    

    

    
   Wydawnictwo Naukowe PWN