• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Artykuły OK

   Szukasz artykułów o OK? Pogrupowaliśmy je w kilka działów, aby ułatwić ich wyszukiwanie. Z rozwijanej listy znajdującej się pod opisami wybierz dział aby wyświetlić materiały.

   Artykuły informacyjne o idei OK: tu znajdziecie artykuły przedstawiające całościowo ideę OK.
   Artykuły na temat elementów OK: tu znajdziecie artykuły odnoszące się do szczegółowych elementów OK, np. informacja zwrotna, pytania, stawianie celów. Nie ma tu odniesienia do konkretnych przedmiotów szkolnych - znajdziecie je na stronie: OK na przedmiotach szkolnych.
   Uczniowie o OK: artykuły, które przestawiają opinię uczniów, rodziców i nauczycieli OK, poradniki.
   Artykuły poszerzające ideę OK: artykuły, które nie są ściśle związane z elementami oceniania kształtującego, ale prezentują dobre nauczanie wykorzystujące OK.
   OK wieści ze świata: wizyty nasze z OK i wizyty u nas. Co słychać w OK poza Polską.
   Teczka OK

   Wybierz, jakie artykuły Cię interesują

   Co dalej z OK w szkole?

   Moja szkoła miała już dużo szkoleń z oceniania kształtującego, ale nadal OK nie jest obecne w nauczaniu. Co mogę w tej sprawie zrobić? - pyta dyrektorka szkoły. Odpowiada Danuta Sterna, ekspertka oceniania kształtującego w CEO.

    

   „OK" , czyli o ocenianiu skutecznym i pożytecznym

   Wielu nauczycieli nie lubi oceniać. Robią to, bo muszą, nie bardzo wierzą, że to czemuś służy, uważają za stratę czasu. A przecież jednym z najważniejszych zadań oceniania jest pomaganie w uczeniu się.

   Rafy OK

   Jakie trudności napotykamy wprowadzając ocenianie kształtujące do szkół? Czy nie wynikają one z ograniczonego zrozumienia i powierzchownej implementacji OK w szkołach? 

   Co ma największy wpływ na osiągnięcia uczniów?

   Z badań naukowych wynika, że największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają strategie znane z oceniania kształtującego: informacja zwrotna przekazywana uczniowi, samoocena uczniów, ambitne cele i uczenie się w małych grupach.

   Oceniamy ocenianie

   Zgodnie z przepisami, nauczycielom ocenianie powinno dostarczać informacji o postępach i trudnościach w nauce, o zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, a przez to inspirować ich do doskonalenia swojej pracy. Czy jednak stopnie dostarczają takich informacji?

   Czy ocenianie kształtujące się opłaca?

   Ocenianie kształtujące uczy uczniów uczenia się. Nie dotyczy tylko sprawdzania stopnia opanowania wiedzy, ale uświa­damia, co uczeń zrobił dobrze, co źle, jak może poprawić swoją pracę.

   Urzeczeni OK – Danuta Sterna

   W życiu ocena za pomocą stopnia nie ma miejsca. W naszej pracy czy w kontaktach z bliskimi taka ocena nam nie pomoże. Natomiast ocenianie kształtujące może pomóc.

   OK – nowe spojrzenie na nauczanie

   Ocenianie Kształtujące jest próbą zmiany tradycyjnych metod na rzecz postaw bardziej nowoczesnych i wydajnych. W centrum uwagi stawia ucznia, który ma do wykonania zespół określonych zadań w procesie uczenia się.

   Ocenianie inne niż wszytskie

   Ocenianie kształtujące jest bardzo efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów. Skutecznie przygotowuje młodych ludzi do uczenia się przez całe życie, co we współczesnym świecie jest konieczne.

   OK - jak to robić?

   Ocenianie kształtujące wzbudza wiele emocji. Jest zwykle zgodne z nauczycielską intuicją dotyczącą metodyki nauczania, jednak wymaga dużych nakładów pracy i bywa czasochłonne.

   OK na lekcjach polskiego

   Kształcąc umiejętności typowo polonistyczne polonista z pewnością bardziej i pełniej niż nauczyciele innych przedmiotów ma okazje kształcić osobowość ucznia, jego system wartości czemu doskonale służy OK.

   OK na lekcjach matematyki

   Istotne jest zainteresowanie ucznia tematem lekcji. Nauczyciel matematyki musi szczególnie starać się, by nowa wiedza „zakotwiczała się” w tak zwanym realnym życiu i miała powiazanie z tym, co uczniowie już wiedzą.

   OK na lekcjach języków obcych

   Elementy oceniania kształtującego znajdują zastosowanie w nauczaniu każdego przedmiotu. Mogą być stosowane wszystkie razem albo można skupić się na tych, które uznamy za najbardziej korzystne.

   OK na lekcjach WOS i historii

   W nauczaniu historii i WOS najczęściej stosowanymi elementami oceniania kształtującego są cele, które uczeń powinien osiągnąć, określenie poziomu wiedzy i umiejętności (kryteria oceniania), które są dowodem na zrealizowanie celów, oraz informacja zwrotna.

   OK na lekcjach informatyki

   Mogę śmiało powiedzieć, że OK doskonale wpisało się w specyfikę mojego przedmiotu i każdy element znajduje tutaj swoje zastosowanie. Większość technik OK nie sprawia mi trudności ani jeżeli chodzi o czas, ani dodatkową pracę.

   OK na lekcjach biologii

   Biologia – nauka człowiekowi najbliższa jest wyjątkowo wdzięcznym polem do stosowania oceniania kształtującego. W tej dziedzinie wiedzy można z wykorzystać wszystkie elementy OK, ale niektóre z nich okazują się szczególnie przydatne.

   Kształtująca ocena OK – Przemysław Bąbel

   Uczeń nie może być jedynie biernym odbiorcą zabiegów nauczyciela. Ocenianie kształtujące nie tylko aktywizuje uczniów, ale wpływa na podniesienie ich osiągnięć i pomaga wyrównywać szanse edukacyjne.

   Mój OK wczoraj i dziś – Bogumiła Tarkowska

   W ocenianiu kształtującym potrzeba kreatywności, umiejętności pociągnięcia za sobą uczniów, by chcieli współpracować z nauczycielem, umieli skorzystać z jego wiedzy i potrafili samodzielnie podejmować mądre decyzje.

   OK w Londynie

   Obszerna relacja z pobytu CEO (2011r) w szkole w Londynie stosującej ocenianie kształtujące. Wiele pomysłów praktycznych do zastosowania też w polskiej szkole.

   Jak oceniać, aby pomóc uczniowi uczyć się?

   Ocenianie kształtujące ma na celu takie ocenienie, które daje uczniowi rzetelną informację na temat tego co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić i w jakim kierunku może się dalej rozwijać.

   Nie daj się załapac w pułapki OK

   OK jest bardzo wymagającym systemem pracy, a jego stosowanie wymaga dużej samodyscypliny i samoświadomości, by móc w końcu z czystym sercem powiedzieć, że jest się z OK „za pan brat”.

   Inspiracja Dylanem Wilamem

   Pięć inspiracji, które przyszły nam do głowy po owocnej wizycie Dylana Wilama w Polsce w 2010 roku

   Jak monitorować OK?

   Można oceniać lub monitorować efekty jakie dało wprowadzanie OK, albo można oceniać lub monitorować wprowadzanie OK

      

    

   Nie daj się złapać w pułapki OK

   Jak nie dać się „złapać” w pułapki OK, a w szczególności w źle wykorzystywaną i stosowaną informację zwrotną. Nauczycielu, pracuj nad oceną kształtującą! Uczniu i Rodzicu, doceń pracę włożoną przez nauczyciela!

   Seven Keys to Effective Feedback

   Jak wygląda efektywna i dobrze skonstruowana informacja zwrotna? Jest związana z celem uczenia się;  konkretna i przejrzysta; praktyczna; przyjazna dla odbiorcy; mówiona w porę; bieżąca oraz konsekwentna.

   Dzieci chcą odpowiadać na pytania

   W ocenianiu kształtującym znajdziemy zestaw technik zadawania pytań i pozyskiwania na nie odpowiedzi. Pomogą zwłaszcza wtedy, gdy grupa uczniów jest duża.

   Magiczne różdżki nauczyciela

   Dwie spośród efektywnych metod motywowania uczniów do nauki: docenianie i pytania kluczowe. Warto je stosować!

   Nurkowanie w OK

   Sens stosowania oceniania kształtującego najlepiej widać w praktyce, czyli w pracy z uczniami. Jednak okazjonalne korzystanie z OK nie daje widocznych korzyści, tu konieczna jest systematyczność i ciągłe ulepszanie stosowanych elementów.

    

    

   Uczniowie gimnazjum o OK

   Z sondażu wynika, że ocenianie kształtujące pomaga nie tylko w nauce, ale także przygotowuje młodzież do podejmowania przemyślanych decyzji dotyczących uczenia się.

   Szóstoklasiści o OK

   - Jeszcze żaden program tak mi nie pomógł w nauce. Dzięki temu programowi moje stopnie na koniec semestru znacznie się poprawiły - relacjonują uczniowie klas szóstych z Zespołu Szkół w Łęgu Probostwie.

   OK – refleksja po roku pracy

   Bardzo jestem zadowolona, że uczniowie mają dobre wyniki, lubią lekcje i nie stresują się. Pomogło mi w tym ocenianie kształtujące, które zakłada współpracę nauczyciela z uczniem w procesie jego uczenia się.

   Pochwała zdań podsumowujących

   Dzięki tej metodzie uczniowie bardziej koncentrują się na lekcji, każdy z nich zastanawia się, czego się nauczył i wychodzi z lekcji z poczuciem, że nie zmarnował czasu.

   .

   Pytania nauczycieli

   Jak zmieścić lekcję z OK w czasie 45 min? Jak wyrazić ocenę koleżeńską? Czy informację zwrotną można przełożyć na stopnie? Odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli zaczynających pracę z ocenianiem kształtującym.

   Nauczanie wczesnoszkolne z OK

   To ogromne wyzwanie, ale i satysfakcja dla nauczyciela. Jest on dużym autorytetem dla uczniów, cieszy się bezgranicznym zaufaniem  i dlatego ocenianie kształtujące wprowadzone od pierwszych dni nauki jest dla nich oczywistością.

   Jak stosować OK, aby szkoła była OK?

   Dobre rady dyrektorów, wskazówki, czego unikać, jak wspierać i motywować nauczycieli stosujących OK, po czym poznać, że nauczyciele stosują OK i jakie trudności można napotkać przy wdrażaniu OK w szkole.

    

    

   Otwarte drzwi klas

   Profesjonalizacja zawodu nauczyciela poprzez uczynienie uczenia się i nauczania procesami widocznymi. Jak i po co otworzyć drzwi klas dla innych nauczycieli.

   Spacer edukacyjny wprowadzenie

   To metoda służąca doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli a co za tym idzie, poprawie uczenia się i nauczania w szkole.

   Dlaczego nauczyciele nie wykorzystują nowych metod nauczania?

   W literaturze fachowej pojawia się wiele nowych lub odkurzonych propozycji metod nauczania. Dlaczego nauczyciele z nich tak rzadko korzystają? Możliwe, że nie widzą w tym korzyści.

   Widoczne uczenie sie w Koszalinie

   Praktykę pracy nauczcyieli - nagrywanie i omawianie lekcji w celu podnoszenia jakości nauczania stosowana przez Zespół Szkół nr 13 w Koszalinie.

   OK dla podniesienia kapitału społecznego

   Ocenianie kształtujące jest narzędziem sprzyjającym podniesieniu poziomu kapitału ludzkiego. Stawia na współpracę pomiędzy uczniami oraz nauczycielem i uczniami.

   Wykład Denni Palmer - Wolf

   Chcielibyśmy, aby szkoły nie musiały zajmować się swoją pozycją w rankingu szkół, ale mogły zająć się pracą nad rozwojem szkoły. Dobrym kierunkiem zmian jest wprowadzenie oceniania kształtującego.

   Metoda teczka

   Metoda teczki to wprowadzenie w klasie teczek dla uczniów, które uczniowie będą wypełniać zgodnie z ustalonymi przez nauczycielami rozdziałami i regułami.

   Praca domowa OK

   Praca domowa - rodzinny pat. Jak sobie z nim poradzić? Co mogą nauczyciele, a co rodzice? Rozwiązujemy zagadkę prac domowych.

    

   OK na Białorusi rozwija się

   Coraz więcej białoruskich nauczycieli stosuje ocenianie kształtujące w swojej pracy. Merytorycznie wspiera ich Centrum Edukacji Obywatelskiej.

    

   Animacja o OK – po białorusku!

    

   Nasi białoruscy przyjaciele – pasjonaci OK stworzyli krótką animację  - film pokazujący 5 kroków do oceniania kształtującego. Zachęcamy do oglądania. Zobacz film.

   Białoruscy nauczyciele chcieliby więcej

    

   Na Białorusi prowadzony jest program eksperymentalny w 10 szkołach pracujących zgodnie z ideą OK

   Rafy OK

   Jakie trudności napotykamy wprowadzając ocenianie kształtujące do szkół? Czy nie wynikają one z ograniczonego zrozumienia i powierzchownej implementacji OK w szkołach?  Na co więc powinniśmy zwracać uwagę?

   OK w Londynie

   Obszerna relacja z pobytu CEO (2011r) w szkole w Londynie stosującej ocenianie kształtujące. Wiele pomysłów praktycznych do zastosowania też w polskiej szkole.

   Inspiracja Dylanem Wilamem

   Pięć inspiracji, które przyszły nam do głowy po owocnej wizycie Dylana Wilama w Polsce w 2010 roku. Relacjonuje Danuta Sterna. Zastowimy się m.in. czy istniejący system jest kompletny ze względu na ambicje podniesienia efektywności nauczania.

   Wasz OK powinien być białoruski

   Trzeba obserwować, co dzieje się pomiędzy nauczycielem a uczniem, i jak uczniowie się uczą. O ocenianiu kształtującym z prof. Janem Potworowskim rozmawia Tamara Mackiewicz, edukatorka z Białorusi.

   Aktywna Acenka

   Relacja z pobytu CEO z OK na Białorusi. Porównanie pracy nauczycieli białoruskich i polskich.

   69. ASCD Annual Conference and Exibit Show

   Pojechaliśmy na 69. konferencję największej organizacji nauczycieli w USA, aby wykorzystać światowe doświadczenia w prowadzonym przez CEO i PAFW programie – Szkoła Ucząca Się. Relacja Danuty Sterny.

    

   Teczka

   Do klubu teczka zapraszamy wszystkich nauczycieli, którzy zdecydują się prowadzić lekcje wprowadzając teczki dla uczniów oraz tych nauczycieli, którzy mają już doświadczenie pracy tą metodą.

   Opis metody Teczka z I edycji kursu internetowego

   Opis metody według książki Merrilla Harmina zaczerpnięty z kursu internetowego Jak motywować uczniów do nauki?

   Wypowiedzi członków klubu - Teczka

   Postanowiłam tak zmodyfikować reguły egzaminu, aby studenci musieli korzystać z teczki i zrozumieli sens jej prowadzenia i porządkowania - relacjonuje jedna z nauczycielek.

   Portfolio może być też nauczycielskie

   Europejskie Portfolio Językowe (European Language Portfolio) jest jednym z nowszych konceptów opracowanych przez Radę Europy. Zobacz przykłady różnych odmian teczki.

   Przystępuję do akcji teczka - Danusia Sterna

   Teczka służyć gromadzeniu prac i materiałów uczniów, efektów ich pracy. Ma również służyć uczniom, aby uczyli się organizować swoją pracę. Teczka z powodzeniem zastąpi Ci zeszyt.

   Teczka na lekcjach matematyki w I klasie gimnazjum

   Relacja z pracy Danuty Sterna metodą teczki na lekcjach matematyki w gimnazjum. Co się udało? Cel został osiągnięty, wielu uczniów ma pierwszy raz w życiu porządne notatki.

   Rok pracy z teczką - podsumowanie

   Podsumowanie pracy Danuty Sterna metodą teczki na lekcjach matematyki w gimnazjum. Niemal połowa jej uczniów zdecydowało się na samodzielne prowadzenie teczki w przyszłym roku!

   Metoda teczki w II klasie szkoły podstawowej

   Rozpoczęłam od zaprezentowania metody uczniom i ich rodzicom. Spodobała się im ta metoda więc opracowałam specjalną instrukcje "krok po kroku" - relacjonuje Małgorzata Kalemba.

   Relacja z pracy metodą teczki

   Metoda „Teczki”, jak się spodziewałam, przyniosła pozytywne zmiany w procesie uczenia się moich uczniów - relacjonuje Małgorzata Kalemba. Wzrosła motywacja uczniów do podejmowania zadań na coraz wyższym poziomie.

   Teczka maturzysty - początek i pierwsze refleksje

   Jak twórczo użyć metody teczki w przygotowaniu maturzystów? Odpowiedzi na to pytanie szuka Ela Ciemięga z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie.

   Teczka maturzysty - refleksje Elżbiety Ciemięgi

   Podsumowanie pracy metodą Teczki na lekcjach języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Lubaczowie. Zaletą jest systematyczna i samodzielna praca uczniów, do której bez teczki raczej by się nie zmobilizowali.

   Teczka na lekcjach języka angielskiego w gimnazjum

   W Internecie we wrześniu ubiegłego roku trafiłam na opis metody Teczka na lekcjach różnych przedmiotów. Lubię różne nowości, więc pomyślałam, czemu by nie spróbować i u mnie na lekcjach? - opisuje Agnieszka Kwiatkowska.

   O pracy z teczką w szkole podstawowej

   Przed końcem I semestru zaproponowałam klasie V pracę z teczkami/segregatorami. Przyjęli to z wielkim entuzjazmem. Poprosiłam więc o przygotowanie segregatorów i przyniesienie ich do szkoły po feriach - relacjonuje Dorota Korycka.

   Jak wprowadziłam Teczkę

   Instrukcja Janiny Stojak dla uczniów wyjaśniająca zasady prowadzenia teczki na lekcjach historii w gimnazjum. Teczka ma służyć gromadzeniu przez uczniów prac i materiałów, efektów ich pracy - podkreśla nauczycielka.

    

   tutaj napisz, czego chciałbyś dowiedzieć się o OK