• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Dobre praktyki nauczycielskie OK

   Szukasz dobrych praktyk OK? Przestawiamy dobre praktyki nauczycielskie, którymi dzielą się z nami nauczyciele i dyrektorzy szkół. Są tu tylko sprawdzone w praktyce pomysły. Zachęcamy do zapoznania się, może któreś z pomysłów będą pasowały również do Waszej szkoły?

   Pogrupowliśmy je w kilka działów, aby ułatwić ich wyszukiwanie. Z rozwijanej listy znajdującej się pod opisami wybierz dział aby wyświetlić materiały.

   Praca z celami: ustalanie i podawanie celów, nabudowywanie wiedzy, nawiązywanie do celów w czasie procesu nauczenia się, sposób sprawdzania i podsumowywania celów.
   Kryteria sukcesu: ustalanie kryteriów, praca z kryteriami w czasie procesu uczenia się, sprawdzanie i podsumowywanie.
   Informacja zwrotna: formy i przykłady informacji zwrotnej, sposoby rozdzielanie OK i OS, pozyskiwanie informacji od ucznia, korzystanie przez uczniów z informacji zwrotnej od nauczyciela.
   Pytania w OK: przykłady pytań kluczowych, sposoby zadawania i pozyskiwania odpowiedzi w OK, oceny poziomów pytań i poleceń, stymulowanie dialogu na lekcji.
   Rodzice: informowanie rodziców o OK, współpraca z rodzicami.
   Ocena koleżeńska i samoocena:  Przygotowywanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny, praktyka, różne sposoby
   Różne praktyki OK: techniki i ich modyfikacje, współpraca nauczycieli w OK

   Wybierz, jakie dobre praktyki Cię interesują

   Piłeczka pomocna przy celach i kryteriach

   Nauczyciel rzuca piłką. Kto ją złapie, podaje nacobezu. Albo zadaje pytanie dotyczące celów lekcji. Tę metodę stosują nauczyciele języków obcych w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju.

   Systemowe wdrażanie celów i kryteriów

   Wypracowaliśmy spójny sposób  wdrażania nacobezu – informuje Elżbieta Lewicka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, gdzie nacobezu zawarte jest w planach dydaktycznych.

   Techniki  OK wypróbowane w liceum w Brodnicy

   Prezentacja, przygotowana przez lidera OK  z III LO w Brodnicy adresowana do całej Rady Pedagogicznej i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Zawiera opis wybranych technik stosowanych w OK takich jak tarcza strzelnicza, pieczątka i wyjściówki.

   Pociąg z celami

   Informowanie uczniów  ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu o osiągniętych celach za pomocą pociągu jadącego od stacji do stacji. Metoda graficzna stosowana w klasie pierwszej.

   Cel w temacie

   Zalety zapisywania celu lekcji sformułowanego w języku ucznia w temacie lekcji. Dobra praktyka wypracowana na lekcjach języka polskiego w klasie IV – VI. 

   Zdania podsumowujące

   Technika zdań podsumowujących na każdym poziomie szkoły w Zespole Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

   O celach lekcji i tarczy

   Uczniowie klasy pierwszej uczą się dostrzegać powoli to czego się naprawdę nauczyli, a co jeszcze muszą doskonalić - relacjonuje D. Wicher i M. Przebinda.

   Podawanie uczniom celu lekcji

   W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, hasła związanych z celami lekcji w klasach I- III, podawane są uczniom w formie zabawy: cele odgadywane są przez uczniów.

   „Przeddzwonek” - metoda na podsumowanie celów

   „Przeddzwonek” jest naszym patentem na usprawnienie podsumowania zajęć. Sygnałem do refleksji nad przebiegiem lekcji. Na stałe zapisał się do kanonu dobrych praktyk w Gimnazjum nr 18 w Lublinie.

    

    

   Nacobezu w edukacji wczesnoszkolnej

   W Zespole  Szkolno- Przedszkolnym w Słowiku klasach młodszych jest maskotka „Nacobezu”, w starszych karteczki. Nacobezu jest do lekcji, pracy domowej i kartkówki.

   Stałe kryteria sukcesu  i „światełkowa” IZ

   Ustalanie stałych kryteriów oceniania w klasach I – III oraz komunikacja nauczyciela z uczniami przy pomocy „świateł"  w Szkole Podstawowej nr 10 w Koszalinie im. Stefana Żeromskiego.

   Nacobezu w wychowaniu

   Uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, mieszkający w internacie dostają nacobezu dotyczące zachowania. Zaczęli od zasad higieny i porządku wokół siebie.

   Piłeczka pomocna przy celach i kryteriach

   Nauczyciel rzuca piłką. Kto ją złapie, podaje nacobezu. Albo zadaje pytanie dotyczące celów lekcji. Albo na nie odpowiada. Metoda stosowana przez nauczycieli języków obcych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdroju.

   Praca w szkole podstawowej z Nacobezu

   Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy poznali chłopca o imieniu Nacobezu, który był strażnikiem zajęć: pilnował, żeby cele lekcji zostały osiągnięte.

   Nacobezu razem z uczniami

   Tworzenie przez uczniów Nacobezu do prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek.

   Nacobezu dla uczniów i rodziców

   Systematyczna praca z Nacobezu w szkole podstawowej zaowocowała większym skupieniem uczniów na konkretnym celu oraz większą motywacją do nauki.

   Pytamy o Nacobezu

   Nauczyciel przyrody - Sławomir Turzyński z Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich przedstawia uczniom różne sposoby na sprawdzenie kryteria sukcesu.

   Nacobezu na lekcji WF

   Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy chętnie sami wskazują Nazobezu podczas lekcji WF, co pomaga łatwiej zapamiętać i przyswoić sportowe umiejętność.

   OK i lepsze wyniki dydaktyczne

   Poprzez wprowadzenie Informacji Zwrotnej uczniowie sami dokształcają się wyrównując braki w nabytych umiejętnościach co przekłada się na wyniki. Informacja pokazuje uczniom dobre strony ich pracy.

   Systemowe wdrażanie celów i kryteriów

   Wypracowaliśmy spójny sposób  wdrażania nacobezu – informuje Elżbieta Lewicka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, gdzie nacobezu zawarte jest w planach dydaktycznych.

   Wspólnie ustalamy nacobezu

   W naszej szkole wykorzystujemy tę metodę ustalania nacobezu, aby aktywizować uczniów do świadomego uczenia się informują nauczycielki z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

   Nacobezu przez internet

   Nacobezu w e-dzienniku skraca czas, dociera do uczniów nieobecnych na lekcji, a także do rodziców – informuje Szkoła Podstawowa nr 92 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gdańsku.

    

    

   Światła: do uzyskania informacji zwrotnej od uczniów

   Jeśli chcę sprawdzić, czy osiągnęliśmy cel lekcji albo czy uczniowie rozumieją moje polecenia, proszę ich o podniesienie karteczki w odpowiednim kolorze – pisze Beata Tuchalska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.

   Patyczki/karteczki z imionami: nie czekam na odpowiedź, losuję

   Stosuję patyczki, aby oszczędzić czas który traci się na czekanie aż ktoś się zgłosi do odpowiedzi  i poprawić skupienie uczniów na lekcji - pisze Beata Tuchalska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.

   Koleżeńska informacja zwrotna

   Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brodnicy udzielają sobie koleżeńskiej informacji zwrotnej. Metoda wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i okazała się bardzo przydatna w codziennej pracy w szkole.

   Wprowadzanie informacji zwrotnej

   Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie otrzymują wskazówki od nauczyciela, według których sami poprawiają swoją pracę.

   Informacja zwrotna z tyłu zeszytu

   Uczniowie I LO im. Karola Miarki w Mikołowie zapisują informacje zwrotne z tyłu zeszytu - mogą korzystać z nich w każdym momencie.

   Informacja zwrotna w teście próbnym sprawdzianu szóstoklasisty.

   Zespół ds. diagnozy w Szkole Podstawowej  imienia Marii Konopnickiej w Droszewie analizuje pracę uczniów podczas próbnego sprawdzianu i przygotowuje informację zwrotną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

    

    

   Praca w parach

   Jak wykorzystać pracę w parach do planowania, organizowania i oceniania uczenia się, skutecznego porozumiewania, efektywnego współdziałania w grupie i rozwiązywania problemów w twórczy sposób. 

    

    

   Dlaczego OK jest dla waszych dzieci ok?

   Jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami na temat OK w gimnazjum? Propozycja planu spotkania na którym  nauczyciel wyjaśni idee i cele oceniania kształtującego oraz przeprowadzi krótkie ćwiczenia warsztatowe.

   Lekcja otwarta z OK dla uczniów i rodziców

   Zaprośmy rodziców na lekcję, podczas której przekonają się najlepiej, na czym polega OK. Taką lekcję zorganizowaław gimnazjum i dla nas opisała Ewa Jurkiewicz.

   List do rodziców

   Propozycja listu do rodziców o wprowadzaniu w szkole oceniania kształtującego. List krótko informuje o wprowadzanych zmianach i zapowiada szerszą informację, która przekazana będzie na spotkaniu z wychowawcą.

   Ćwiczenie dla rodziców

   Scenariusz ćwiczenia na spotkanie z rodzicami. Pokażmy rodzicom przykłady dobrych i złych informacji zwrotnych i poprośmy, by wczuli się w rolę własnych dzieci, które są w taki sposób oceniane.

   Mamy rodziców na warsztacie

   Spotkanie z rodzicami ma sens tylko wówczas, gdy sami jesteśmy przekonani do oceniania kształtującego. Po prostu tylko wtedy będziemy przekonujący. Wskazówki autorstwa Ewy Borgosz.

   Dlaczego ocena kształtująca?

   Jak przekonać rodziców do ograniczenia w szkole oceny sumującej na rzecz oceny kształtującej radzi Klaudia Lakwa, nauczycielka kształcenia zintegrowanego.

   Jak uzyskać wsparcie rodziców">

   ">Zespół Szkół w Żelistrzewie przygotował warsztat dla rodziców, aby zapoznać ich z ideą oceniania kształtującego i uzyskać ich pomoc. Wszyscy rodzice otrzymali też poradnik przygotowany specjalnie dla nich.

   O OK-eju dla rodziców

   Chyba jakąś bajkę pani nam tu serwuje! Do szkoły trzeba chodzić i trzeba się uczyć, za naszych czasów uczyliśmy się i było dobrze.  Nie obawiając się takich komentarzy, o tym, jak zapoznać i zachęcić rodziców do OK.

   Wdrożenie OK w szkole podstawowej

   Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. gen broni Stanisława Maczka w Lubinie wypracowali własny system przekazywania informacji zwrotnej, czytelny dla ucznia i dla rodziców.

   OK i lepsze wyniki dydaktyczne

   Poprzez wprowadzenie Informacji Zwrotnej uczniowie sami dokształcają się wyrównując braki w nabytych umiejętnościach co przekłada się na wyniki. Informacja pokazuje uczniom dobre strony ich pracy.

    

   Techniki  OK wypróbowane w liceum w Brodnicy

   Prezentacja, przygotowana przez lidera OK  z III LO w Brodnicy adresowana do całej Rady Pedagogicznej i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Zawiera opis wybranych technik stosowanych w OK takich jak tarcza strzelnicza, pieczątka i wyjściówki.

   Koleżeńska informacja zwrotna

   Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Brodnicy udzielają sobie koleżeńskiej informacji zwrotnej. Metoda wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i okazała się bardzo przydatna w codziennej pracy w szkole.

   OK na lekcji angielskiego

   Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie po ukończeniu ćwiczenia na zajęciach angielskiego losują, czyją pracę będą sprawdzać (zgodnie ze wzorem zapisanym na tablicy).

   Techniki podsumowujące zajęcia

   W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, w klasach I-III nauczyciele stosują takie techniki jak: światła drogowe, termometr, rysunki ( buźki), tarcza strzelnicza, skala (od 1 do 10).

   Stałe kryteria sukcesu  i „światełkowa” informacja zwrotna

   Ustalanie stałych kryteriów oceniania w klasach I – III oraz komunikacja nauczyciela z uczniami przy pomocy „świateł  w Szkole Podstawowej nr 10 w Koszalinie im. Stefana Żeromskiego.

   Ocena koleżeńska: Bawimy się w nauczycieli

   W Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie nauczyciele spróbowali oceny koleżeńskiej.  Miało to być jednorazowe działanie, ale wszystkim się spodobało. Nastąpiła decyzja o kontynuacji.

   Ocena koleżeńska zgodna z kryteriami w klasie maturalnej

   W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie na zajęciach z przedmiotów maturalnych uczniowie oceniają prace kolegów. Mają większą świadomość kryteriów oceny oraz zasad egzaminu maturalnego.

    

    

   Światła: do uzyskania informacji zwrotnej od uczniów

   Jeśli chcę sprawdzić, czy osiągnęliśmy cel lekcji albo czy uczniowie rozumieją moje polecenia, proszę ich o podniesienie karteczki w odpowiednim kolorze – pisze Beata Tuchalska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.

   Patyczki/karteczki z imionami: nie czekam na odpowiedź, losuję

   Stosuję patyczki, aby oszczędzić czas który traci się na czekanie aż ktoś się zgłosi do odpowiedzi  i poprawić skupienie uczniów na lekcji - pisze Beata Tuchalska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy.

   Kolorowe karteczki i patyczki zamiast metodników

   Stosujemy kolorowe karteczki i duże patyczki w zastępstwie gotowych metodników – to metoda nauczycieli ze szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Laskowicach.

   Współpraca nauczycieli

   W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wojkowicach Kościelnych lekcje z elementami OK stały się dla uczniów atrakcyjne i zajmujące; nauczyły ich współodpowiedzialności za wykonywane zadanie.

   OK i lepsze wyniki dydaktyczne

   Poprzez wprowadzenie Informacji Zwrotnej uczniowie sami dokształcają się wyrównując braki w nabytych umiejętnościach co przekłada się na wyniki. Informacja pokazuje uczniom dobre strony ich pracy.

   Mini portfolio na lekcjach przyrody

    

   Dorota Gąsior ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych na lekcjach przyrody wprowadziła skoroszyty zamiast zeszytów.  A w nich  m.in. karty pracy z celami lekcji i nacobezu.

    

   Cykl lekcji koleżeńskich prowadzonych według OK

    

   Pomysł na lekcje otwarte skierowane do zespołu nauczycieli uczących według zasad Oceniania Kształtującego oraz  wszystkich nauczycieli zainteresowanych nowym kierunkiem nauczania.

    

   Współpraca nauczycieli w systemowym wdrażaniu celów i kryteriów

    

   Wypracowaliśmy spójny sposób  wdrażania nacobezu – informuje Elżbieta Lewicka z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach, gdzie nacobezu zawarte jest w planach dydaktycznych

    

   OK w szkole specjalnej

    

   Pomyślnie i z dobrym skutkiem wprowadziliśmy elementy takie jak: cele w języku ucznia, nacobezu, sprawdzanie stopnia opanowania wiadomości na lekcji, informacja zwrotna (w formie uproszczonej) – informują nauczycielki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Krasnymstawie.

    

   Techniki podsumowujące zajęcia

    

   W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, w klasach I-III nauczyciele stosują takie techniki jak: światła drogowe, termometr, rysunki ( buźki), tarcza strzelnicza, skala (od 1 do 10).

    

   Systemowe poprawianie pracy

   W Szkole Podstawowej w Broczynie nacobezu stosują wszyscy nauczyciele. A uczniowie kierując się nacobezu i korzystając z informacji zwrotnej mogą poprawiać swoje prace tak długo, aż będą z nich zadowoleni.

    

    

   tutaj napisz, czego chciałbyś dowiedzieć się o dobrych praktykach z OK