• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Metodnik OK-eja

   Proponujemy nauczycielom użyteczne narzędzia nauczania zebrane w publikacji Metodnik. Są to sposoby używane w ocenianiu kształtującym, stosowane w szkołach angielskich i warte propagowania. Metodnik można stworzyć samodzielnie dla swoich uczniów.

   1. Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym

   Uczniowie prezentują odpowiedni kolor w celu poinformowania:

   • zielony – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem
   • żółty – mam pewne wątpliwości
   • czerwony – nic nie rozumiem, ratunku

   Po zastosowaniu tej techniki nauczyciel może poprosić „zielonych” o wytłumaczenie wątpliwości w parach „żółtym”, natomiast „czerwonym” sam powinien wytłumaczyć wszystko od początku. Innym wariantem tej metody jest używanie tylko dwóch świateł: zielonego i czerwonego na wyrażenie zgody lub jej braku. Światła powinny stać na ławce każdego ucznia i być w ciągłym użyciu.

    

   2. Karty: A, B, C i D

   Nauczyciel zadaje uczniom pytanie z możliwością czterech różnych odpowiedzi. Uczniowie po zastanowieniu się (najlepiej w parach) decydują, którą odpowiedź wybierają. Ważne jest, aby uczniowie umieli uzasadnić swój wybór.

    

   3. Białe tablice

   Nauczyciel zadaje pytanie, a uczniowie piszą odpowiedź ścieralnym flamastrem na białej tablicy. Podnoszą swoją tablicę i nauczyciel ma obraz odpowiedzi całej klasy. Metoda zmusza każdego ucznia do udzielenia odpowiedzi. Ważne jest, aby białe tablice stosować w sposób ciągły, a nie tylko od czasu do czasu.

    

   4. Patyczki

   Na początku lekcji uczniowie oddają nauczycielowi patyczki ze swoimi imionami. Nauczyciel po zadaniu pytania (najlepiej skierowanego do pary uczniów) losuje patyczek z imieniem ucznia, który odpowiada. Zapewnia to różnorodność wyboru osób i mobilizuje każdego ucznia do poszukiwania odpowiedzi. Metoda ta wymaga wprowadzenia i przestrzegania zasady „niepodnoszenia rąk”. Patyczki nie powinny być stosowane do sprawdzania wiedzy uczniów, ale do poszukiwania odpowiedzi na pytanie wymagające myślenia.

    

   5. Wyjściówki

   Podczas podsumowania lekcji lub tematu nauczyciel poleca uczniom wpisać odpowiedź na pytanie na małej karteczce zatytułowanej – Wyjściówka. Nauczyciel zbiera i analizuje odpowiedzi uczniów. Przykładowe pytania do wyjściówek zamieszczone są na osobnej kartce w Metodniku. 

    

    

   Metodnik można kupić w księgarni internetowej Civitas.
    
   Fot: Metodnik podczas pracy na lekcji