• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Ocenianie bieżące w statucie szkoły

   Wspólnie z dyrektorkami szkół skupionych wokół programu Szkoła Ucząca Się, przygotowalismy wstępne propozycje wpisów do statutu szkoły, zgodnych z wymogami ustawy o ocenianiu. Wypracowalismy wstępne propozycje zapisów w statucie szkoły o ocenianiu bieżącym w czterech wariantach do wyboru.

   Prosimy o przysyłanie do nas (sus[at]ceo.org[dot]pl) innych propozycji, tak byśmy mogli wspólnie wypracować dobre pomysły dla naszych szkół. 

   Natomiast na końcu tego artykułu znajdą Państwo link do informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat przepisów mówiących o udostępnianiu prac uczniów.

   Wstępna propozycja rozdziału  o ocenianiu bieżącym

   W ocenianiu bieżącym nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć. Informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia -ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

   Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje ucznia, które z form sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie oceniał opisowo, a które sumująco (stosując stopień zgodny ze skalą przyjętą w szkole).

   Przed każdą formą sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel podaje kryteria do pracy, czyli – co będzie podlegać ocenianiu. W komentarzu do pracy ucznia  nauczyciel odnosi się do wcześniej ustalonych kryteriów.

   Szczegółowe zasady przedmiotowego oceniania zawarte są w …… (do wyboru przez szkołę: statucie szkoły w paragrafie …./przedmiotowym ocenianiu/ regulaminie szkoły/ kontrakcie szkolnym)

   Dalszy ciąg wpisów o ocenianiu bieżącym (cztery warianty do wyboru) oraz cztery propozycje zapisów do rozdziału o klasyfikacji śródrocznej i rocznej można znaleźć w załączniku do pobrania na dole strony.

    

   W pracach nad propozycjami wpisów do statutu szkoły uczestniczyli:

   • dyrektorki szkół:
    Bogumiła Wiatrak, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie,
    Dorota Pintal, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu,
    Jolanta Kuropatwa, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej,
    Agnieszka Modlińska, Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej,
    Izabela Wojtycka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 we Wrocławiu,
   • przedstawicielki Szkoły Uczącej Się: Danuta Sterna i Iwona Kluge.

    

   Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej wyjaśnienia dotyczące zasad udostępniania prac - uczniom i ich rodzicom. Przeczytaj.