• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Ocenianie kształtujące w Polsce

   2002 Początki oceniania kształtującego

   Było lato 2002 roku. Danuta Sterna, wraz z Jackiem Strzemiecznym, odwiedziła profesora Jana Potworowskiego na stałe mieszkającego w Londynie. Jan Potworowski od 1990 roku w różny sposób pomagał polskim oświatowcom „dogonić” edukację europejską. Sam miał doświadczenie w wieloletnim nauczaniu matematyki w szkołach brytyjskich - był prezesem brytyjskiego stowarzyszenia nauczycieli matematyki, profesorem matematyki w szkole wyższej, a w latach 1990-2000 pomagał stworzyć polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki. Pracował też jako ekspert w MEN. Nie raz przywoził do Polski najnowsze publikacje edukacyjne…

   Tak pierwszą styczność z ocenianiem kształtującym wspomina Danuta Sterna:

   Jan Potworowski co roku w wakacje, ze swoją żoną i synem, wynajmował dom w Prowansji i gościł w nim swoją rodzinę i przyjaciół. To właśnie tam, w lipcu 2002 roku, przyjaciel Jana Potworowskiego - Toni Wing, brytyjski profesor matematyki i ekspert nauczania szkolnego opowiedział mnie i Jackowi  (Strzemiecznemu)o ocenianiu kształtującym (assessment for learning) i zainteresowaniu, jakie zdobywało ono wtedy w Wielkiej Brytanii.

   Przez cały rok gorączkowo poszukiwaliśmy publikacji na temat oceniania kształtującego. Świetnym źródłem informacji okazały się - wydane przez Kings College - małe książeczki autorstwa Paula Blacka i Dylana Wiliama: „Wewnątrz czarnej skrzynki” i „Praca wewnątrz czarnej skrzynki”.  Znaleźliśmy w internecie te pozycje przetłumaczone na język polski przez profesora Kruszewskiego.

    

   2003. Pierwsze warsztaty w Borkowie

   W 2003 roku w Borkowie organizowaliśmy letnią szkołę programu Szkoła ucząca się - prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Wtedy znów niezastąpieni okazali się profesorowie Jan Potworowski i Toni Wing (to oni pierwszy raz opowiedzieli przedstawicielom CEO o ocenianiu kształtującym). Właśnie dzięki nim do Polski udało nam się zaprosić Soo Sturrock, ekspertkę oceniania kształtującego i trenerkę z Wielkiej Brytanii. I to ona dla 60 polskich nauczycieli i dyrektorów szkół poprowadziła pierwsze warsztaty poświęcone ocenianiu kształtującemu.

   Danuta Sterna wspomina:

   Wraz z Jackiem Strzemiecznym uznaliśmy wtedy, że OK to jest to, czego potrzebuje polska oświata. Opracowałam warsztaty dla nauczycieli, które zaczęliśmy prowadzić w ramach Akademii SUS. Wkrótce po tej naszej pierwszej letniej szkole w Borkowie jej uczestnicy zaczęli wypróbowywać ocenianie kształtujące w pracy z uczniami. Spotykali się na wspólnych warsztatach i dzielili się swoimi doświadczeniami. Ja sama przez cały rok szkolny 2003/2004 pracowałam z jedną klasą gimnazjum, stosując rożne elementy oceniania kształtującego.

   2004. Pierwszy kurs OK online

   Kurs wystartował w październiku 2004 roku. Wzięło w nim udział 50 nauczycieli różnych przedmiotów z różnych szkół. Program kursu napisała Danuta Sterna wykorzystując doświadczenia absolwentów szkolenia w Borkowie (szkoła letnia programu SUS podczas których odbyły się pierwsze warsztaty oceniania kształtującego). W sumie od 2002 roku ten kurs OK był już trzecim naszym kursem internetowym organizowanym w ramach Szkoły uczącej się. Z każdym rokiem zyskiwaliśmy w tym względzie coraz więcej doświadczeń.  

   Kurs „Ocenianie kształtujące” , który po małych zmianach organizujemy od 2004 roku, składa się z siedmiu modułów i trwa cały rok szkolny. Każdy z uczestników na koniec kursu pisze  pracę dyplomową, podsumowując swoje doświadczenia w OK.  

   W 2007 roku wprowadziliśmy nowy kurs - „Lider oceniania kształtującego”. Uczestniczyły w nim grupy nauczycieli z różnych szkół, którzy – na podstawie przygotowanych na kursie scenariuszy spotkań – przeprowadzali szkolenia dla innych nauczycieli w swoich szkołach. Dzięki temu w każdej z nich ocenianie kształtujące stosowało nie tylko kilkoro nauczycieli - pojawiła się szansa, że „zarazi” się nim cała szkoła.

   2004. Pilotaż w dwóch szkołach

   W lutym 2004 roku, przedstawiciele Szkoły uczącej się wzięli udział w konferencji OECD w Paryżu - "Improving learning through formative assessment". Na konferencji zaprezentowano raport Formative assessment; improving learning in secondary classrooms. Wspomina Danuta Sterna:

   Zobaczyliśmy, jak szeroki zasięg ma ocenianie kształtujące, jak wiele krajów próbuje je wprowadzać do swoich szkół. Główną autorkę raportu, panią Janet Looney, zaprosiliśmy do Polski.

   Zainspirowani tą konferencją rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2004/2005 pilotaż OK w dwóch szkołach – w Gimnazjum w Drążnej i w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie. Wzięli w nim udział nauczyciele i uczniowie z kilku klas. To były  nasze pierwsze doświadczenia we wprowadzaniu OK do pracy całej szkoły.

   Szczególnie dobre efekty uzyskali nauczyciele w Drążnej, których uczniowie mieli wcześniej bardzo słabe wyniki w egzaminach zewnętrznych, a po roku pracy uzyskali jedne z wyższych w województwie. 

   2005. Prezentacja raportu OECD dotyczącego OK w MEN

   W kwietniu 2005 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej (noszącym wtedy nazwę Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) zorganizowano konferencję „Ocena kształtująca i jej rola w poprawie skuteczności uczenia”.  Gościem honorowym była Janet Looney, głowna autorka raportu OECD dotyczącego oceniania kształtującego - Formative assessment; improving learning in secondary classrooms, która przybyła do Polski na zaproszenie Szkoły uczącej się. Podczas konferencji w ministerstwie minister Mirosław Sawicki zapowiedział polski program pilotażowy oceniania kształtującego.

   2005. Program pilotażowy OK  w 10 szkołach pod patronatem MEN

   Konferencja w MEN w roku 2005 prezentująca raport OECD poświęcony ocenianiu kształtującemu zaowocowała uruchomieniem przez CEO w roku szkolnym 2005/2006 - wraz z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli - programu pilotażowego OK w 10 szkołach z pięciu województw. Program odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspomina Danuta Sterna:

   Współpracowaliśmy z konsultantami z wojewódzkich ośrodków metodycznych. Każda szkoła miała dwóch opiekunów – nauczycieli metodyków. Część z nauczycieli metodyków brała również udział wraz z nauczycielami ze szkół w kursie „Lider oceniania kształtującego”.  

   Podstawową korzyścią z pilotażu było to, że sam termin - ocenienie kształtujące - stał się znany wśród nauczycieli i osób zajmujących się edukacją. Większość szkół zgodnie twierdziła jednak, że rok pracy z OK to za mało, żeby osiągnąć spektakularne efekty. Pomyśleliśmy więc, że warto byłoby objąć opieką szkoły wprowadzające OK przez dłuższy czas. Zauważyliśmy bowiem, że OK „nie podlewany” z zewnątrz w praktyce szkolnej umiera...

   2006. Program pilotażowy oparty na OK dla 10 szkół pod patronatem MEN

   Od września do grudnia 2006 roku prowadziliśmy pod patronatem MEN program oparty na ocenianiu kształtującym  -  Jak stać się autorytetem dla ucznia? Wzięło w nim udział 10 szkół. Ważnym elementem programu był kontrakt zawierany pomiędzy nauczycielem i uczniem na pracę metodą oceniania kształtującego. Konferencja w tym programie miała tytuł: "Budowanie autorytetu nauczyciela poprzez wykorzystanie w pracy szkoły oceniania kształtującego".

   2007. Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

   Ocenianie kształtujące uczyniliśmy również ważnym działem programu studiów podyplomowych dla dyrektorów szkół. Od 2007 roku prowadzimy Studia Podyplomowe Liderów Oświaty , które są wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Collegium Civitas, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest organizatorem Studiów.

   SPLO to studia dla dyrektorów szkół, którzy chcą poprzez rozwój własny, poprawić jakość pracy szkoły. Ważną częścią studiów jest wprowadzenie przez dyrektora do szkoły zmiany, wpływającej na jakość uczenia się uczniów, którą dyrektor w trakcie zajęć planuje, obserwuje, analizuje i modyfikuje.

   Planowana przez studentów-dyrektorów zmiana w ich szkołach często dotyczy wprowadzania OK.

   W każdym roczniku studiuje około 40-50 dyrektorów.

   2008. Kuźnia OK - Letnie szkoły SUS

   W latach 2006 - 2009 letnie szkoły SUS w dużej części poświęcone były ocenianiu kształtującemu. W każdej z nich wzięło udział przeciętnie 70  nauczycieli z całej Polski. Letnią szkołę w 2008 roku nazwaliśmy – Kuźnią OK

   To były dla nas ważne doświadczenia, niemniej po raz kolejny  przekonaliśmy się, że wolimy prowadzić szkolenia nie dla pojedynczych nauczycieli, lecz dla całych rad pedagogicznych, gdyż udział w szkoleniu tylko przedstawicieli szkoły nie wydaje się być w pełni wykorzystany w całej szkole.

   2009. OK w podstawie programowej

   Pozyskaliśmy dla oceniania kształtującego przychylną opinię Profesora Zbigniewa Marciniaka, który w przedmowie do Podstawy Programowej ujął konieczność oceniania bieżącego, czyli podawania uczniom informacji zwrotnej.

   2009. Dzielmy się tym, co wiemy

   Ponieważ w czasie wprowadzania OK do praktyki szkolnej nauczyciele mają wiele pytań, postanowiliśmy zmierzyć się z tymi wątpliwościami i w roku szkolnym 2008/2009 prowadziliśmy dyskusję i wymianę doświadczeń w gronie specjalistów – trenerów oceniania kształtującego. Po roku pracy powstało siedem zeszytów dotyczących poszczególnych elementów OK z wyjaśnieniem wątpliwości zgłaszanych przez nauczycieli. Wydaliśmy siedmioczęściową bezpłatną publikację – „Dzielmy się tym, co wiemy”.

   2009. Pomocni przyjaciele

   Zainspirowani artykułem o pracy nauczycieli brytyjskich w małych grupach opracowaliśmy program – Pomocni przyjaciele. Wykorzystujemy w nich siłę małej grupy i współpracę nauczycieli w szkole. Nauczyciele planują zmianę w swojej pracy wykorzystującą ocenianie kształtujące i mającą na celu lepsze nauczanie. Plany są dyskutowane w czasie spotkań grupy Pomocnych Przyjaciół, a po realizacji omawiane i weryfikowane.

   Program od 2009 roku prowadziliśmy przez kilka lat. Doświadczenia tego programu wykorzystaliśmy przy planowaniu i realizacji innego programu – Rozwijanie uczenia się i nauczania.

   2009.  Współpraca z Białorusią

   Od 2009 roku stale współpracujemy z nauczycielami białoruskimi. Prowadziliśmy dla nich trzy letnie szkoły. Korzystając z naszych zasobów Białorusini stworzyli kurs internetowy dla nauczycieli. OK zwanego na Białorusi – aktywną acenką wspiera uczelnia pedagogiczna w Mińsku na czele z profesorem Zaprudzkim, który napisał książkę o OK.  Dobrze rozpoczęta współpraca na pewno będzie miała owocny dalszy ciąg.

   2010. Dylan Wiliam w Polsce

   W 2010 roku na zaproszenie CEO przyjechał do Warszawy profesor Dylan Wiliam, jedna z czołowych postaci formative assessment w świecie. Profesor wygłosił 29 stycznia Warszawie wykład: Ocenianie pomagające się uczyć – dlaczego, co i jak? Gościł również na seminarium dla pracowników MEN. 

   2012. Rozwijanie Uczenia się i Nauczania

   W roku 2012 powstał nowy dwuletni program dla szkół zaawansowanych w ocenianiu kształtującym: Rozwijanie uczenia się i nauczania (RUN). Jest to program oparty o wprowadzanie strategii oceniania kształtującego przez małe grupy nauczycieli pracujących wspólnie w szkole. Rocznie do programu RUN przystępuje kilkadziesiąt szkół 

   2012. Laboratoria Praktyki Edukacyjnej

   Od roku 2012 pracujemy z 9 szkołami z całej Polski, które nazwaliśmy – Laboratoria praktyki nauczycielskiej. Są to szkoły stosujące ocenianie kształtujące na co dzień  i które w przyszłości będą gotowe do otworzenia swoich drzwi dla gości, którzy chcieliby zobaczyć praktykę oceniania kształtującego w rzeczywistości szkolnej.

   W Laboratoriach współpracujemy z ekspertami z Teachers College w Columbia University w Nowym Yorku.

   2012.Szkolenia dla dyrektorów

   Proponujemy dyrektorom szkół i liderom dwudniowe szkolenia  wykorzystujące ocenianie kształtujące:  „Ocenianie wspierające rozwój uczniów”.

   Szkolenie jest częścią programu realizowanego przez CEO - Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach, projekt jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   W latach 2012-2013 planujemy, aby w tym szkoleniu wzięło udział około 2300 osób.

   2013. Współpraca z Czechami

   Zostaliśmy zaproszeni do Pragi z prezentacją oceniania kształtującego do Ministerstwa Edukacji. Rozpoczęliśmy współpracę z polskimi szkołami Czechach.

   2013. Szkoły warszawskie

   W roku szkolnym 2013/14 wystąpiliśmy z propozycją współpracy ze szkołami warszawskimi. Do programu roboczo nazwanego „Szkoły warszawskie” przystąpiło 27 szkół.