• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   OK dla podniesienia kapitału społecznego (w odniesieniu do prof. Janusza Czapińskiego)

   Omówienie wypowiedzi profesora Czapińskiego na temat kapitału społecznego w polskiej szkole. Nawiązanie do oceniania kształtującego, które może pomóc budowaniu tego kapitału – Danuta Sterna.

    

   Profesor Janusz Czapiński wiele już razy ogłaszał, że Polska ma bardzo słaby kapitał społeczny. W gazecie Metro z 21 maja 2009 czytamy:
    
   97% Polaków nigdy nie pracowało jako wolontariusz dla żadnej organizacji charytatywnej
   92% nie utrzymuje bliższych kontaktów a sąsiadami
   90% młodych uważa, ze nie ma żadnych zobowiązań wobec swojego kraju, miasta, osiedla
    
    
   Według Profesora skutki tego stanu mogą być opłakane:
    
   „Chodzi o kapitał społeczny, którego istotą są więzi międzyludzkie oparte na zaufaniu. Istnieje realna groźba, że przestaniemy się rozwijać”. „Obecny kryzys minie, a to o czym ja mówię, jest dużo bardziej niebezpieczne”.
    
    
   Jak przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu? Profesor widzi możliwość zmiany poprzez działania szkoły.
    
   „Od małego tworzymy mur między naszą rodziną, a społeczeństwem, a szkoła zamiast współpracy, uczy nas indywidualizmu i rywalizacji. W przedszkolach organizuje się zajęcia w grupach, ale już w szkoły – oprócz WF-u – wpychają młodych ludzi w patologiczny indywidualizm. Zadania zlecane są pojedynczym uczniom, każdy pracuje sam. A dlaczego nie można zadawać np. pisania wypracować kilku uczniom wspólnie? Dlaczego nie można zlecać zadań zespołom?”
    
    
   Wydaje mi się, że ocenianie kształtujące stwarza warunki do przeciwdziałania takiej indywidualizacji. W OK zalecana jest praca w grupach, pozyskiwanie odpowiedzi od par, współpraca uczniów w wykonywaniu zadań i uczeniu się. Temu sprzyja też proponowana w OK ocena koleżeńska. OK bardzo nie lubi rywalizacji, stawia na współpracę zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielem i uczniami.
    
    
    
    
    
   Wielką orędowniczką budowania kapitału ludzkiego jest też Profesor Giza-Poleszczuk.
    
   „Oczywiście, dużo lepiej by się w Polsce żyło, gdybyśmy potrafili się zorganizować, wspólnie ulepszać nasze otoczenie, chętniej pomagali innym. Ale tego nie da się zmienić, apelując do ludzkich serc czy reformując edukację. Nasz podstawowy problem polega na braku komunikacji, nie rozmawiamy ze sobą o tym, czego potrzebujemy. Czy któraś szkoła pyta uczniów, co chcieliby zmienić w budynku? Powszechne jest myślenie - ja wiem, co innym jest potrzebne i postanowiłem, że będę im pomagał”
    
    
   Temu czarnemu obrazowi przeciwstawia się na terenie szkoły właśnie ocenianie kształtujące. W OK bardzo ważny jest przepływ informacji pomiędzy nauczycielem (ustalanie celów, nacobezu, podawanie informacji zwrotnej do pracy ucznia), a uczniami (zdania podsumowujące, samoocena, ocena realizacji celów).
    
    
   OK stosowany w szkole jest narzędziem sprzyjającym podniesieniu poziomu kapitału ludzkiego.
    
   Danuta Sterna