• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny

   Informacje organizacyjne o szkoleniach

    

   Nasza oferta dotyczy:

    ► szkoleń dla rad pedagogicznych,

    ► kursów internetowych dla pojedynczych nauczycieli,

    ► systemowego, 2 letniego wsparcia dla szkoły we wdrażaniu OK (Całościowy Rozwój Szkoły).

    ► wsparcia dyrektorów w rozwoju szkół i wprowadzaniu zmiany (Studia Podyplomowe Liderów Oświaty).

    

    

    
   Jak wyglądają nasze szkolenia z OK?
    
   Nasze szkolenia dla Rad Pedagogicznych są prowadzone metodami warsztatowymi, w których stosowana jest praca w parach i grupach, symulacje, praca z filmem itp. Metoda wykładu ograniczona jest do minimum. Uczestnicy szkoleń są zachęcani do aktywnego uczestnictwa.
   Większość badań dotyczących uczenia się pokazuje, że najlepiej przyswajane umiejętności i wiedza, to te które osoba sama przetwarza i wypróbowuje. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa także ofertę szkoleń dwuetapowych. W tego typu szkoleniach można wykorzystać jeden lub oba etapy. 
    
   Kurs internetowy prowadzony jest na specjalnie przygotowanej platformie internetowej, łatwej w obsłudze i przyjaznej dla użytkowników. Uczestnicy objęci są stałą i indywidualną opieką mentora, wypróbowują poznawane metody we własnej pracy w szkole, dzielą się i korzystają z doświadczeń innych nauczycieli. Kurs z oceniania kształtującego CEO prowadzi od 2003 roku. 
    
    
    
    
    
    
   Od czego zacząć?
    
   ► Jeśli jesteś dyrektorem i chcesz jedynie zapoznać radę z ideą OK to polecamy szkolenie Ocenianie kształtujące – szkolenie informacyjne, jeśli jesteś zdecydowany na rozpoczęcie pracy z OK w swojej szkole to - OK w pracy nauczyciela - I etap. Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej z ocenianiem kształtującym można poznawać głębiej OK szkoląc się w II etapie. Szkolenia prowadzone są w ramach działania Warsztaty Szkoły Uczacej Się dla rad pedagogicznych.
    
    
   ► Jeśli chcesz wdrożyć OK systemowo w swojej szkole, w grupie do 30 nauczycieli, zachęcamy do zgłoszenia się do 2-letniego programu Całościowy Rozwój Szkoły. Nabór do tego programu prowadzony jest corocznie na jesieni.
    
    
   ► Jeśli jesteś nauczycielem, który chce samodzielnie kształcić się w ocenianiu kształtującym zapraszamy Cię na kurs internetowy w ramach programu Nauczycielska Akademia Internetowa.
    

   ► Jeśli jesteś dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, to zapraszamy na Studia Podyplomowe Liderów Oświaty dla dyrektorów szkół, które rozwijają ich kompetencje liderskie wspierające rozwój jakościowy szkoły. Dyrektorzy- słuchacze studiów projektują i przeprowadzają zmianę w szkole dotyczącą uczenia się i nauczania. Większość dyrektorów na studiach wybiera obszar zmiany związany z elementami oceniania kształtującego.

    

    

   • Jest to szkolenie informacyjne, przeznaczone dla Rad Pedagogicznych, które nie stosują jeszcze oceniania kształtującego w swojej pracy. Ma na celu zapoznanie uczestników z ideą i zapoczątkowanie dyskusji, czy i w jaki sposób wprowadzać OK w szkole.

    więcej 9 09 2014
   • Szkolenie dotyczy podstawowych elementów OK, przeznaczone jest dla szkół dopiero poznających ocenianie kształtujące lub dla tych, które miały szkolenie Ocenianie kształtujące - szkolenie informacyjne wcześniej i chciałyby odświeżyć sobie tę tematykę. Szkolenie ma dwa etapy, można zamówić tylko pierwszy etap lub oba.

    więcej 9 09 2014
   • Drugi etap poświęcony jest omówieniu dotychczasowej praktyki szkoły w OK oraz dalszemu planowaniu pracy nauczycieli z wykorzystaniem celów lekcji, kryteriów sukcesu i informacji zwrotnej. Wprowadzamy również pozostałe elementy OK: ocenę koleżeńską, samoocenę, pytania w OK, współpracę z rodzicami.

    więcej 9 09 2014
   • Warsztaty są przeznaczone dla Rad Pedagogicznych szkół współpracujących z CEO w ramach programu Szkoła Ucząca Się.   Adresaci szkolenia:

    więcej 9 09 2014
   • Warsztaty są przeznaczone dla Rad Pedagogicznych szkół współpracujących z CEO w ramach programu Szkoła Ucząca Się.   Adresaci szkolenia:

    więcej 9 09 2014
   • Podczas szkolenia nauczyciele poznają ideę OK–obserwacji, jednej z najefektywniejszych metod doskonalenia pracy nauczycieli, opartej o współpracę nauczycieli. OK – obserwacji lekcji dokonuje jeden z nauczycieli na prośbę drugiego. OK – obserwacja nie jest ani hospitacją, ani lekcją pokazową i nie służy ocenie pracy obserwowanego.

    więcej 9 09 2014
   • Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów szkół. Nie jest wymagana znajomość oceniania kształtującego.   Czas trwania szkolenia: ok. 5 godzin "zegarowych".  

    więcej 9 09 2014