• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Opis programu

   Opowiem ci o wolnej Polsce to program edukacyjny przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
   Celem programu jest przybliżenie młodym ludziom wydarzeń związanych z najnowszą historią Polski, pokazanie w jaki sposób na przestrzeni ostatnich dekad kształtowało się społeczeństwo obywatelskie. Ważnym elementem pracy nad projektem są spotkania oraz wywiady młodzieży ze świadkami historii. Młodzież ma szansę dotrzeć do historii znanych, ale i tych mniej znanych – poznać losy ludzi biorących aktywny udział w wydarzeniach z przeszłości, odkryć dzieje miejscowości i regionu, poczuć klimat i atmosferę z tamtych lat.
    
   Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie wywiadów z osobami, które brały aktywny udział w życiu politycznym i społecznym, sprzeciwiając się obowiązującym systemom władzy w latach 1939-1989. Spotkanie powinno być zarejestrowane w formie audio lub video, a następnie opracowane w formie pisemnej. Młodzi ludzie opowiadają innym o historii i ludziach, których poznali - organizują wystawy, przygotowują spektakle, nagrywają audycje radiowe.
    
   W tym roku uczestników programu zapraszamy do udziału w kursie e-coachingowym, a najaktywniszych kursantów zaprosimy do udziału w konferencji podsumowującej program w maju lub czerwcu 2015.
    
    
   W programie stawiamy na samodzielność uczniów, wolne wybory i różnorodność pomysłów. Wierzymy, że podejmowane działania przyczynią się do kształtowania tożsamości młodych ludzi, wzmacniania ich więzi z miejscem urodzenia i zamieszkania, rozbudzą patriotyzm i obywatelską odpowiedzialność.
    
   Metoda wywiadu ze świadkiem historii jest doskonałym narzędziem edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, które można wykorzystywać w czasie lekcji historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych
    
   Cele programu:
    
   • Przekazanie uczniom wiedzy na temat najnowszej historii Polski
   • Kształtowanie nowych umiejętności – przeprowadzanie wywiadów, opracowywanie materiału biograficznego, analiza i porównanie materiału, posługiwanie się sprzętem nagrywającym, obsługa specjalistycznych programów
   • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania historią lokalnej społeczności i własnego regionu.
   • Budowanie więzi młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia oraz dziedzictwem kulturowym.
   • Budowanie więzi między pokoleniami.
   • Umożliwienie uczniom i nauczycielom kontaktów ponadlokalnych i ogólnopolskich.
    
    
   Informacji na temat projektu udzielają:
    
   Agata Janeczek z Centrum Edukacji Obywatelskiej
   tel. (022) 659 62 03 wew. 121
   e-mail: agata.janeczek[at]ceo.org[dot]pl

               
   Anna Brojer z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
   tel. (022) 431 83 13
    
   Olga Tumińska z Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
   tel. (022) 431 83 93
   e-mail:
   opowiem_ci.edu[at]ipn.gov[dot]pl
    
   Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego
   tel. (022) 539 79 63

   e-mail: kmazur[at]1944[dot]pl

   Informacje o projekcie dostępne są również na stronach: www.ipn.gov.pl oraz www.1944.pl.