• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Zasady uczestnictwa

   Opowiem ci o wolnej Polsce - spotkania młodzieży ze świadkami historii

   Zasady uczestnictwa w programie


   Projekt krok po kroku

   • Uczniowie biorą udział w zajęciach, przygotowując się do spotkań ze świadkami historii – zajęcia mają na celu rozbudzenie zainteresowań młodzieży, wprowadzenie w kontekst historyczny, zapoznanie z metodologią pracy.
   • Uczniowie opracowują pytania dotyczące wydarzenia, w którym świadek uczestniczył.
   • Uczniowie przeprowadzają wywiady ze świadkiem lub świadkami. Wywiady są prowadzone i nagrywane według zasad pozwalających na usystematyzowanie materiału - rejestracja opowieści zawiera zapis audio, transkrypcję zapisu audio.
   • Uczniowie robią transkrypcję całości lub wybranej części wywiadu (z zachowaniem wszystkich elementów wypowiedzi świadka).
   • Uczniowie opracowują transkrypcję wywiadu, przekształcając go w dowolną formę literacką.
   • Uczniowie zbierają dokumenty – rodzinne fotografie, listy (za zgodą świadka), przygotowują dokumentację fotograficzną związaną z osobami i wydarzeniami.
   • Uczniowie prowadzą działania, które mają upamiętnić wydarzenia i upowszechniać wiedzę o nich w swoich lokalnych społecznościach.
   • Każdy zespół projektowy powinien opracować sprawozdanie z projektu.
   • Sprawozdanie przesłane do CEO powinno zawierać:
   - formularz sprawozdania,
   - nagranie wywiadu, wystarczy link zamieszczony w serwisie video np. youtube
   - transkrypcję wywiadu,
   - dodatkowe elementy (teksty, prezentacje, filmy)
   - skany zgód świadków.
    
    
   Termin nadesłania dokumentów ze sprawozdaniem mija 31 maja danego roku kalendarzowego
   Sprawozdanie proszę wysyłać mejlowo na adres:
    
    
   tytułem: "Sprawozdanie z projektu - Opowiem ci o wolnej Polsce"
   • Uczniowie publikują na portalu internetowym www.edutuba.pl zebrane materiały (teksty, nagrania audio i video).
   • Opracowane przez uczniów materiały archiwizowane będą przez organizatorów programu, wykorzystywane w publikacjach edukacyjnych i naukowych.


   Zadania uczniów

   Młodzież - uczestnicy projektu pracują w zespołach (minimum 4 - osobowych). Dzielą się zadaniami w zależności od własnych zainteresowań, pomysłów, możliwości. Uczestnicy projektu ponadto:

   • Samodzielnie ustalają plan pracy.
   • Przygotowują się do spotkania ze świadkiem – poznają lektury, uczestniczą w zajęciach tematycznych, oglądają filmy.
   • Opracowują pytania do wywiadu.
   • Przeprowadzają wywiad ze świadkiem historii.
   • Przygotowują transkrypcję wywiadu – spisują wywiad w dosłownym jego brzmieniu.
   • Opracowują historię świadka w dowolnej formie literackiej (opowiadanie, kronika, pamiętnik).
   • Zbierają zdjęcia, dokumenty, mapy itp.
   • Przygotowują dokumentację projektu.

   Młodzież uczestnicząca w projekcie organizują działania, które przypomną historię osoby i wydarzenia takie jak:

   • publikacja artykułu w prasie lokalnej,
   • przygotowanie wystawy, na której prezentowane są zdjęcia, fragmenty wywiadu, dokumenty, pamiątki,
   • przygotowanie filmu dokumentalnego lub fabularnego,
   • przygotowanie inscenizacji teatralnej,
   • nagranie audycji radiowej i emisja w szkolnym radiowęźle,
   • uporządkowanie i opieka nad miejscem, które było świadkiem minionych wydarzeń,
   • zorganizowanie wieczoru wspomnień z udziałem rodziców, nauczycieli, kolegów,
   • przygotowanie strony internetowej projektu

   Zadania nauczyciela

   • Koordynowanie prac uczniów.
   • Wsparcie merytoryczne młodzieży – zajęcia wprowadzające, konsultacje, analiza zebranego materiału.
   • Wsparcie organizacyjne młodzieży – ustalenie harmonogramu pracy, podział zadań, pomoc w organizacji kolejnych etapów pracy nad projektem.
   • Kontakt z organizatorami projektu.


   Zadania organizatorów

   • Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji projektu.
   • Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i młodzieży wspierających prace nad projektem.
   • Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad projektem.
   • Prowadzenie strony internetowej projektu www.ceo.org.pl/opowiem
   • Zorganizowanie ogólnopolskiego finału projektów.
   • Archiwizację zebranych przez uczniów materiałów i wykorzystywanie w ewentualnych publikacjach naukowych i edukacyjnych.
   • Po zakończeniu projektu nauczyciele otrzymają zaświadczenia, zespoły młodzieży dyplomy

   Kalendarium projektu 2014/15


   sierpień – listopad rekrutacja uczestników 

   listopad – maj realizacja projektów szkolnych

   luty - marzec – druga tura przyjmowania zgłoszeń do programu

   maj – nadsyłanie sprawozdań końcowych

   maj/czerwiec – Konferencja podsumowująca program

   czerwiec – wystawianie zaświadczeń i dyplomów

   Cały czas trwania projektu – obsługa strony internetowej

   Niezbędne dokumenty - do pobrania poniżej.