• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Czy znasz postulaty sierpniowe?

   Zapraszamy Was do konkursu na prace nawiązujące do postulatów sierpniowych. Robicie projekt o lokalnych bohaterach? Interesujecie się tym, jak wygląda wolność słowa współcześnie, a może szukacie odpowiedzi, co to jest solidaryzm społeczny? Prześlijcie film, zdjęcie lub relację z Waszego projektu, wywiadu, wystawy, za pomocą których pokażecie, co zmieniło się w obszarach, których dotyczyły postulaty. Jak brzmiałyby współczesne postulaty? Nawiążcie do dziedzictwa Solidarności w 35. rocznicę postulatów. Wszystkie prace, które znajdą się w finale konkursu, zamieścimy na naszej wystawie multimedialnej na platformie Google Cultural Institute. Dla zwycięzców konkursu mamy specjalne, bezpłatne wejściówki do Europejskiego Centrum Solidarności!

   REGULAMIN KONKURSU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
   SCENARIUSZ LEKCJI O SIERPNIU '80

   Propozycje postulatów, do których możecie nawiązać:

   Wolność związkowa i prawo do strajku

   1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

   2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

   fot.: Janusz Bałanda-Rydzewski/zbiory ECS

   Wolność słowa i informacji

   3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

   5. Podać w środkach masowego przekazu informację o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz publikować jego żądania.

   6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez:

   a) podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,

   b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

   fot.: Janusz Bałanda-Rydzewski/zbiory ECS

   Więźniowie polityczni

   4. a) przywrócić do poprzednich praw: – ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 r., – studentów wydalonych z uczelni za przekonania, b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego), c) znieść represje za przekonania.

   fot.: autor nieznany/zbiory ECS

   Praca

   13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

   14. Obniżyć wiek emerytalny dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do lat 55 lub przepracowanie w PRL 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn bez względu na wiek.

   21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym – brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

   fot.: Janusz Uklejewski/zbiory ECS

   Służba zdrowia

   16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia, co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

   fot.: Stefan Kraszewski/zbiory ECS

   Polityka prorodzinna

   17. Zapewnić odpowiednią ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

   18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

   19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

   fot.: Stefan Kraszewski/zbiory ECS

    

   Wszystkie postulaty znajdziecie m. in. na wikipedii

   Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności www.ecs.gda.pl