• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   Jan Karski. Człowiek i H/historia.

   Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego we współpracy z Fundacją Humanity in Action Polska, Fundacją Ośrodek Karta i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu ZAPRASZAJĄ w dniach 28-29 listopada 2014 r. do Sejmu RP na konferencję  Jan Karski. Człowiek i H/historia.  Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce. Konferencja skierowana jest do osób osób zajmujących się formalną i nieformalną edukacją antydyskryminacyjną oraz edukacją na rzecz praw człowieka. W konferencji wezmą również udział przedstawicielki i przedstawiciele środowisk uczniowskich.

   W związku z kończącymi się obchodami Roku Jana Karskiego organizacje te pragną przypomnieć nie tylko biografię tego wielkiego Polaka, ale zwrócić również uwagę na jego aktualne moralne dziedzictwo - szerzenie tolerancji, chęci i zdolności dialogu, odwagi cywilnej, przeciwdziałanie ksenofobii, antysemityzmowi, walce z mową nienawiści.

   W tych działaniach kluczową rolę odgrywa szkoła jako miejsce przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim kształtowania postaw. Biorąc pod uwagę rosnące zróżnicowanie polskiego społeczeństwa na tle etnicznym, kulturowym czy światopoglądowym, coraz bardziej naglące staje się wyposażenie kadry pedagogicznej w odpowiednie narzędzia edukacyjne umożliwiające im pracę w wielokulturowej, w szerokim rozumieniu tego słowa, klasie i budowanie tożsamości grupy, której członkowie różnią się od siebie. Wielokulturowa historia Polski stanowi dodatkowe zobowiązanie dla dzisiejszego społeczeństwa by promować dialog, tolerancję i solidarność między przedstawicielami i przedstawicielkami różnych kultur.

   Organizatorzy konferencji stawiają jej trzy główne cele.

   1.       konferencja ta ma stanowić dopełnienie obchodów stulecia urodzin Karskiego działaniami skierowanymi do środowisk zajmujących się kształtowaniem postaw młodzieży.

   2.       chodzi o zainicjowanie debaty i konkretnych działań na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach.

   3.       niezwykle ważna jest również refleksja i inspiracja nad tym, w jaki sposób nauczanie historii może i powinno być łączone z edukacją o prawach człowieka, czego postać i dokonania Jana Karskiego stanowią znakomity przykład.

   Konferencja została objęta patronatem Marszałka Sejmu RP, zyskała także wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji takich jak Ośrodek Rozwoju Edukacji, za pomoc którego serdecznie dziękujemy czy Centrum Edukacji Obywatelskiej.