• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Opowiem ci o wolnej Polsce

   W mechanizmie służb specjalnych

   28 marca 2014 r. uczniowie klasy III PG nr 22 Lauder- Morasha w Warszawie spotkali się w szkole z płk Stanisławem Radajem, przyjacielem płk Ryszarda Kuklińskiego. Nasz gość współpracował z płk Kuklińskim w sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego. Poznali się, jak wspominał podczas nagrywania wywiadu, w 1948 r. kiedy wstępowali do Szkoły Oficerów Piechoty nr 1 we Wrocławiu. ,,Byliśmy zachwyceni polskim wojskiem. Szybko okazało się , że łączy nas także zamiłowanie do żeglarstwa”. Płk Radaj podkreślał, że w pracy w sztabie płk Kukliński wykorzystywał ponadprzeciętne zdolności manualne, zwłaszcza w kreśleniu map. Nasze spotkanie Pan Stanisław rozpoczął od omówienia charakteru pracy w Sztabie LWP i w wywiadzie. Wskazywał na kompetencje służb specjalnych: ,, Nas nikt nie kontrolował, my zaś kontrolowaliśmy wszystkich”. Według naszego gościa do płk Kuklińskiego miały spływać wszystkie dokumenty dotyczące Układu Warszawskiego. ,, To minister prosił Ryśka o wnioski, stąd Ryszard wiedział wszystko. Zapamiętajcie: kto posiada informacje rządzi państwem. Wywiad zawsze służył zdobywaniu władzy”.

   W dalszej części spotkania płk Radaj podzielił się z nami swoją oceną skuteczności działań podejmowanych przez Pion Operacyjny Sztabu LWP. Podkreślił rolę i znaczenie taktyki, jaką opracowano w strukturach Układu Warszawskiego, która dotyczyła uderzenia nuklearnego. Owo starcie obu bloków: NATO i UW miało nastąpić według płk Radaja na terenie NRD. Dziesiątki dywizji ( m.in. 120 dywizji z ZSRR wyposażone w czołgi, transportery opancerzone i wozy bojowe ) miały przejść przez korytarz do wschodnich granic Polski. Do tego manewru wytyczono około 20 dróg, które poszerzono do 50 m ( na potrzeby wspierających akcję samolotów). Dlatego według naszego gościa NATO, chcąc przejąć inicjatywę musiałoby uderzyć przy pomocy bomb nuklearnych. W ten sposób można było zatrzymać tzw. drugi rzut. Według płk Radaja, Kukliński udowodnił Amerykanom, że Rosjan w ten sposób się nie zatrzyma. ,,To dlatego właśnie – m.in. dzięki materiałom przekazanym przez Jacka Stronga, USA podjęło plan restrykcji wobec ZSRR, polegający na osłabianiu ekonomicznym Związku Radzieckiego. Zamiast inwazji w Europie podjęto także działania polegające na prowadzeniu wojny psychologicznej. ,,To właśnie Kukliński dostarczył Amerykanom opisy charakterologiczne radzieckich oficerów. Jak wiecie Gorbaczow odpuścił i wprowadził pieriestrojkę”.

   Zdaniem płk Radaja Kuklińskiego nie zwerbowano w Wietnamie. ,, Decyzja o współpracy dojrzewała w nim. To przecież ja z Ryszardem opracowaliśmy perfekcyjny plan inwazji na Czechosłowację w 1968 r. Czy myślicie, że gdyby był zwerbowany rok wcześniej w Wietnamie, nie powiedziałby o tej akcji Amerykanom?”.

   Ciekawym wątkiem, który został poruszony przez uczniów podczas spotkania była kwestia przekazu filmu: ,,Jack Strong”. Pan Stanisław wyjaśnił, iż niemożliwe było przedostanie się przez granicę NRD, w sposób w jaki zostało to przedstawione w filmie Władysława Pasikowskiego. Nasz gość wspomniał, że we wschodnich Niemczech służby graniczne dysponowały sprzętem, za pomocą którego można było wykryć niemal każdą istotę żywą przemycaną w taki czy innym bagażu. Testy bowiem, jak opowiadał płk Radaj, prowadzono na konikach polnych i myszach.

   W czasie spotkania niektórzy z uczniów próbowali dyskutować z naszym gościem. Odmienne zdanie w poszczególnych kwestiach dotyczących samej biografii ,,Mewy” czy też funkcjonowania polskiej armii w tamtych czasach, wywoływały ogromne emocje. Dzięki temu wywiad, który przeprowadziliśmy 28 marca, okazał się trudną, ale jednak – o czym jestem przekonany – prawdziwą szkołą obrony własnego zdania i przekonań.

   Opracował: Piotr Ulatowski