• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Cele programu "Paczki solidarności"

   • Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu z wykorzystaniem metody spotkań ze świadkiem historii.
   • Przekazanie uczniom informacji na temat najnowszej historii Polsk
   • Kształtowanie nowych umiejętności uczniów – przeprowadzanie wywiadów, opracowywanie materiału biograficznego, analiza i porównanie materiału, posługiwanie się sprzętem nagrywającym, obsługa specjalistycznych programów
   • Poznanie metod prezentacji własnych materiałów, a także wykorzystanie nowych mediów w nauce historii
   • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania historią lokalnej społeczności i własnego regionu.
   • Budowanie więzi młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia oraz dziedzictwem kulturowym.
   • Budowanie więzi między pokoleniami.
   • Umożliwienie uczniom i nauczycielom kontaktów ponadlokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
   wróć na stronę główną programu "Paczki solidarności"