• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Dobre Duchy Solidarności

   Dobre Duchy walki z komunizmem

    Dobre Duchy – osoby, które chętnie pomagały Polsce i Solidarności w latach ’80-tych.

   Podczas gromadzenia informacji nt. paczek solidarności natrafiliśmy na artykuł w „Polityce” (4 listopad 2009r.), w którym przeczytaliśmy o „anonimowych darczyńcach, których proste gesty solidarności miały wówczas dla Polaków wymiar nie tylko materialny, ale również symboliczny. Otrzymując paczki i listy pełne sympatii od nieznajomych, Polacy uświadomili sobie, że nie są sami. W ten sposób podważony był podstawowy cel stanu wojennego, jakim było odizolowanie Polski i Polaków od świata”.

   Nawiązaliśmy współpracę z ks. Michałem, który obecnie przebywa we Francji i prowadzi tam badania naukowe nt. pomocy Francuzów dla Polaków w tym czasie.

   Udało się nam przeprowadzić z nim korespondencyjny wywiad, oto fragment:

    

   Klaudia Kabot:  Dlaczego pomagano Polakom w l. 80-tych?

    Ks. Michał:  Pomoc zaczęła się przed powstaniem Solidarności, a nasiliła się po Stanie Wojennym. W dużym uproszczeniu:

   -pomagano, bo „stan wojenny” kojarzył się z „wojną”, więc dla części Francuzów było oczywiste, że trzeba pomagać, bo „myśmy przeżyli wojnę” i teraz „podobnie jest” w Polsce.

   -bo Francuzi są narodem, w którym (do dnia dzisiejszego) żywe jest zaangażowanie w różnego rodzaju organizacje pozarządowe, czasami liczące kilkunastu członków. Powstawało pytanie - co robimy? Jaki jest nasz cel? W owym  czasie  sprawy polskie były już znane, bo (z historii bliższej): wybór Jana Pawła II, Solidarność – o tym prasa tutejsza pisała.

   -Polska była przedstawiana w artykułach – po 13 grudnia 1981 - jako kraj, gdzie ludzie prawie umierają z głodu. Tymi ciężarówkami przyjeżdżało zawsze kilku Francuzów, którzy następnie opowiadali, co widzieli, a więc: olbrzymią gościnność, a zarazem bieda, bieda, bieda – o tym zaświadczali i to „rodziło” kolejne transporty.

   Przeprowadziliśmy również wywiad z p. Elą, tyszanką, która w latach ’80-tych otrzymywała paczki z USA. O tym wywiadzie napiszemy wkrótce.

    

   Klaudia Kabot

   Żaneta Kussa

    

   4 LO w ZS nr 1 w Tychach