• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Nowy program "Paczki solidarności"

   W 1980 sytuacja w Polsce dramatycznie się pogarsza. Idą święta. Półki sklepowe świecą pustkami. Nadchodzi jednak pomoc. Wiele z niemieckich rodzin podejmuje prywatną inicjatywę i wysyła do naszego kraju paczki. W nowym programie CEO pt. „Paczki solidarności” będziemy poszukiwać świadków i spisywać historie osób, które wzięły udział w tym niezwykłym ruchu wsparcia.

   ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

   Program „Paczki solidarności” skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może być ciekawą propozycją na lekcje historii, wos-u, czy godziny wychowawczej. Jego celem jest przybliżenie młodym ludziom historii najnowszej naszego kraju. Odkrycie nieznanej jej karty.

   Wielu z nas pamięta dokładnie zapach pomarańczy i orzechów, smak żółtego sera, który otrzymywaliśmy w darach od naszych zachodnich sąsiadów. W latach 80. do Polski z Niemiec przesłano ponad 30 mln paczek z żywnością i darami. Był to ruch zakrojony na olbrzymią skalę, zupełnie bezinteresowny i oddolny. Warto o nim pamiętać, poznać jego bohaterów, zapisać wspomnienia. 

   Program „Paczki solidarności” skierowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Może być ciekawą propozycją na lekcje historii, wos-u, czy godziny wychowawczej. Jego celem jest przybliżenie młodym ludziom historii najnowszej naszego kraju. Odkrycie nieznanej jej karty, dotyczącej współpracy społeczeństw niemieckiego i polskiego w trudnych latach 80-tych. W programie młodzież będzie pracować metodą projektu i wykorzystywać elementy historii mówionej. Uczniowie zachęcani będą do samodzielnych poszukiwań i przygotowania wywiadów ze świadkami historii – osobami, które otrzymały bądź udzieliły pomocy swoim sąsiadom. Program ma zwrócić uwagę na skalę  ruchu pomocy udzielonej Polsce a także pokazać, jak ważną rolę odegrał on w życiu potrzebujących rodzin. Skłonić do refleksji i stać się odpowiedzią na pytania dlaczego i w jaki sposób pomagamy innym.

    

   W tym roku młodzież realizująca program może także zostać "Archiwistą Przełomu". Jest to projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP realizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego. W roku szkolnym 2013/2014 do jego współtworzenia zaproszone zostały także szkoły.

   Celem ogólnopolskiej akcji jest udostępnianie w Internecie kopii cyfrowych dokumentów i materiałów ikonograficznych z pierwszych lat transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. Obie kancelarie – Prezydenta RP i Senatu RP - zwracają się z apelem do wszelkich placówek i osób prywatnych, aby „wyczyścili swoje regały i piwnice” z różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, plakatów, zapisków, pamiątek i udostępnili zebrane materiały. W tworzenie Archiwów Przełomu mogą włączyć się także szkoły.

   W ramach projektu historyczno-archiwistycznego uczniowie - we współpracy z lokalnymi działaczami z tamtych czasów, archiwami, izbami pamięci czy muzeami itp. – gromadzą pamiątki  z okresu 1989-91, przygotowują ich cyfrowe kopie oraz publikują we własnym, wirtualnym archiwum (strona szkoły, blog itp.).

   Wśród pamiątek mogą znaleźć się akta, fotografie, nagrania audio, filmy, plakaty i inne eksponaty dokumentujące pierwsze lata transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej i kulturowej, naukowej i każdej innej dziedziny życia. Uczniowie mogą też gromadzić relacje świadków okresu przełomy 1989-91.

   Szkoły realizujące projekt związany z powiększaniem zasobów Archiwów Przełomu otrzymują wsparcie w postaci:

   • materiałów metodycznych (scenariusze lekcji, karty pracy, instrukcje) i tematycznych

   • publikacji drukowanych („Karta”, IPN, ECS)

   • tematycznego bloga eksperckiego (www.ceo.org.pl/solidarna - od października 2013 roku)

   • ułatwiania poprzez Kancelarię Prezydenta  i Kancelarię Sejmu) kontaktów z lokalnymi działaczami: posłami, senatorami itp.

   Najbardziej aktywne zaproszone zostaną na spotkanie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz otrzymają certyfikat-list gratulacyjny dla Archiwisty Przełomu.

    
   wróć na stronę główną programu "Paczki solidarności"

    

    

   Agata Napierska