• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek

   Zadania uczestników w programie "Paczki solidarności"

   • Zadaniem uczniów jest odnalezienie i przeprowadzenie wywiadów z osobami, które korzystały bądź udzielały pomocy materialnej i organizacyjnej w latach 80-tych. ( wywiady z Polakami bądź osobami lub organizacjami niemieckimi udzielającymi wsparcia)Wywiady powinny być zarejestrowane w formie  video lub audio i video, a następnie opracowane w formie pisemnej.

   • Uczestnicy powinni zaprezentować swoje osiągnięcia szerszej publiczności, organizując w tym celu np.:  spotkanie ze świadkiem historii w szkole, wystawę fotografii dokumentującą omawiane wydarzenia, przygotowując film, prezentacje multimedialną, happening, gazetę, nagrywając audycje radiowe czy publikując zdobyte materiały na stronie internetowej

    

   W programie stawiamy na samodzielność uczniów, wolne wybory i różnorodność pomysłów. Wierzymy, że podejmowane działania przyczynią się do kształtowania tożsamości młodych ludzi, rozbudzą patriotyzm i obywatelską odpowiedzialność a także pozwolą wyzbyć się stereotypów oraz poznać postawy osób chcących pomagać innym.
    

   wróć na stronę główną programu "Paczki solidarności"