• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Samorząd uczniowski

   Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich

   30 stycznia 2012 roku powstała Koalicja na rzecz samorządów uczniowskich.

   Celem działania koalicji jest wzmocnienie pozycji polskich samorządów uczniowskich poprzez:

   • zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach;
   • zapewnienie samorządom uczniowskim prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły;
   • uporządkowanie prawa oświatowego w zakresie samorządności uczniowskiej;
   • podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym.

   Inicjatorem powstania koalicji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a organizacje, które przystąpiły do niej to:

   • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Instytut Spraw Publicznych
   • Fundacja Edukacji dla Demokracji
   • Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
   • Fundacja Civis Polonus
   • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
   • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
   • Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
   • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
   • Fundacja Platan
   • Stowarzyszenie Łódzka Inicjatywa Młodzieży

   Dlaczego potrzebna jest taka koalicja?

   Uczestnicy koalicji zwracają uwagę na to, że dla młodych ludzi działanie w samorządzie jest ważnym doświadczeniem rozwijającym postawę społeczną oraz aktywność obywatelską.  

   Jednak polskie szkoły nie wykorzystują edukacyjnego i społecznego potencjału tej formy samoorganizacji młodych ludzi. Poziom aktywności samorządu w szkole rozczarowuje 56% uczniów szkół podstawowych (samorząd „niewiele robi”), 65% uczniów szkół gimnazjalnych i 75% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

   Badania przeprowadzone w warszawskich szkołach pokazały, że często błędnie jest rozumiane pojęcie samorządu uczniowskiego. Uczniowie identyfikują samorząd z organem władzy działającym na poziomie szkoły, a nie formą samoorganizacji wszystkich uczniów.

   Rosnące rozczarowanie samorządnością uczniowską łączy się ze spadającym zaangażowaniem uczniów w wybieranie swoich przedstawicieli. W ostatnich badaniach regularny udział w wyborach do samorządu deklarowało 19% uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, 22% uczniów liceów zawodowych i 34% uczniów liceów ogólnokształcących. Szczególnie niepokojący jest fakt, że w roku 2009 aż 45% uczniów szkół ponadgimnazjalnych stwierdziło, że nigdy nie brało udziału w wyborach do samorządu szkolnego.

   Działania koalicji jako odpowiedź na problemy polskich samorządów uczniowskich

   W odpowiedzi na zarysowane powyżej problemy koalicjanci postanowili podjąć się realizacji następujących działań:

   - przygotowanie propozycji zmian w prawie oświatowym w zakresie samorządności uczniowskiej;

   - rzecznictwo na rzecz wprowadzenia wypracowanych zmian,

   - promowanie kultury wyborczej i wysokiej jakości szkolnych wyborów poprzez organizację powszechnego dnia wyborów do władz SU,

   - nagłośnienie tematu samorządności uczniowskiej w mediach;

   Są to działania, których realizacji koalicjanci poświęcą kolejny rok.

   Udział w pracach koalicji jest otwarty dla wszystkich organizacji pozarządowych, które zgadzają się z przyjętą na pierwszym spotkaniu Deklaracją programową koalicji – do obejrzenia poniżej:

   Deklaracja programowa - Koalicja na rzecz SU

   Opinie i Diagnozy 19, Centrum Badania Opinii Społecznej i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2011, s. 33.