• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Samorząd uczniowski

   Kursy internetowe dla nauczycieli

   Samorząd uczniowski jest świetnym narzędziem, poprzez które młodzi ludzie mogą zaangażować się w życie szkoły i realizować swoje pomysły. Uczniowie, poprzez działanie w samorządzie, mogą przekonać się, że mają realny wpływ na otoczenie i tak naprawdę wiele zależy od nich samych. Niestety jednak samorządy uczniowskie często działają słabo. By to zmienić, proponujemy kurs „Aktywny samorząd uczniowski – kurs dla opiekunów”. To właśnie opiekun samorządu pełni niezwykle ważną rolę jeśli chodzi o zachęcenie uczniów do zaangażowania w pracę na rzecz szkoły.

   Aleksandra Balcerska, nauczycielka fizyki z Gimnazjum nr 2 w Zgierzu, napisała na forum:

   "Uważam, że rola opiekuna jest bardzo ważna na każdym z etapów projektu. Na początku opiekun wspiera, pomaga, później delikatnie nadzoruje, a na końcu pomaga podsumować i wyciągnąć wnioski. Praca metodą projektu polega głównie na pracy uczniów, uważam jednak, że muszą wiedzieć że mają kogoś takiego, do kogo zawsze mogą przyjść i powiedzieć „Potrzebuję pomocy..., nie wiem jak mam to zrobić żeby...” I tu nie chodzi żeby nauczyciel powiedział danej osobie jak ma to zrobić, tylko żeby nakierował daną osobę na odpowiedni trop, a może przedstawił kilka rozwiązań do wyboru."

   W trakcie kursu nauczyciele dowiadują się, na czym powinna polegać rola opiekuna samorządu, jakich metod można używać, by uczniowie mogli w największym stopniu rozwijać swoje kompetencje i czerpać satysfakcję z pracy na rzecz społeczności szkolnej. Agnieszka Gibasiewicz, nauczycielka religii w Szkole Podstawowej w miejscowości Kowale Polskie zauważa:

   "Myślę, że należałoby częściej brać pod uwagę pomysły uczniów. Większość realizowanych projektów jest narzucanych i wykonywanych na przymus – musisz, bo… Ważne, by dać uczniom możliwość decydowania, ponoszenia konsekwencji własnych wyborów. Trzeba podać jasne kryteria oceny i wyjaśnić, co ich czeka, gdy nie zrealizują zadań. Ustalić jak najbardziej szczegółowy harmonogram, by każdy wiedział kiedy?, co? i kto?."   Opis kursu:

   Samorząd uczniowski to świetne, lecz często słabo wykorzystywane narzędzie rozwijania u młodych ludzi umiejętności społecznych, nauki samodzielnego działania oraz poczucia współodpowiedzialności za otoczenie.   Wszystkich nauczycieli, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać uczniów w samorządności i dopingować ich do podejmowania ciekawych działań na rzecz szkoły, zapraszamy na kurs internetowy „Aktywny samorząd uczniowski - kurs dla opiekunów”. W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.:

   • prawnych podstaw funkcjonowania i finansowania SU
   • roli opiekuna w animowaniu i wspieraniu działań SU
   • metod motywujących uczniów do działania
   • pozyskiwania sojuszników i współpracy w ramach rady pedagogicznej i społeczności lokalnej
   • udziału w programach organizacji pozarządowych, UE, współpracy międzynarodowej.   Uwaga: kurs skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.   Jak zorganizowany jest kurs?

   Kurs składa się z ośmiu modułów. W każdym module uczestnik zapoznaje się z materiałem dydaktycznym na temat danego zagadnienia. Następnie poznane metody sprawdza w praktyce, wspólnie z uczniami wykonując takie zadania, jak: zorganizowanie spotkań, przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów SU, zaplanowanie projektu.   Wnioski z działań praktycznych są omawiane z mentorem i innymi uczestnikami kursu. Platforma kursu pozwala na poznanie relacji z działań innych uczestników, komentowanie ich, wymianę pomysłów na forum.   Zakładane efekty kursu:

   Uczestnicy kursu poznają i wykorzystają pomysły na działania SU przedstawione lub wypracowane w kursie oraz w praktyce wypróbują techniki motywowania uczniów do pracy w ramach SU. Korzyści z zainicjowanych działań uczniowskich odniesie cała społeczność szkolna.   Adresaci kursu:

   Kurs skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są opiekunami samorządów uczniowskich.   Od uczestników kursu nie jest wymagane regularne prowadzenie zajęć z uczniami, bowiem opieka nad samorządem nie wymaga bycia nauczycielem przedmiotu.   Czas trwania kursu:

   Kurs odbywa się w ciągu jednego roku szkolnego, trwa od października do maja.   Zaświadczenie:

   Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu 120-godzinnego kursu.