• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Samorząd uczniowski

   Organizacja pracy SU

    

   Struktura samorządu uczniowskiego

   W jaki sposób zorganizować pracę samorządu uczniowskiego? Jak dzielić zadania i funkcje pomiędzy jego członków? Zastanów się, jaka struktura organizacyjna samorządu będzie najlepiej służyła twojej szkole.   W wielu szkołach samorząd to...

   więcej

    

    

   Co możemy osiągnąć poprzez samorząd?

   Poprzez samorząd łatwiej: 1. Uczyć Praca z samorządem jest po prostu nowocześniejszą i lepszą formą nauczania. I nie tylko dlatego, że nasi uczniowie uczą się przez własne działanie, że zdobywają umiejętności i kompetencje, zamiast...

   więcej

    

    

   Jak napisać regulamin samorządu uczniowskiego

   Regulamin Samorządu powinien być napisany językiem prostym i zrozumiałym dla wszystkich uczniów. Nie może być rozwlekły i przegadany. Jednocześnie musi być precyzyjny i jednoznaczny. Regulamin powinien być dokumentem żywym. Powinien być...

   więcej

    

    

   Wzór regulaminu samorządu uczniowskiego

   Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły ……………… .   § 2 Samorząd uczniowski, działający w szkole …………………… , zwany dalej SU, działa na podstawie...

   więcej

    

    

   Spotkania uczniów z opiekunem

   Nie nazywaj waszych spotkań zebraniami - zebrania kojarzą się uczniom z nudą . Ustal z uczniami stały termin spotkań , który pasuje wszystkim (np. piątek co tydzień, godz. 15.00) oraz stałe miejsce spotkań (np. pracownia opiekuna)....

   więcej

    

    

   Budowanie samorządności w szkole...

   Jak włączać samorządy klasowe w działania całej szkoły?  Słowo eksperta: “Dobrzy praktycy są w tej sprawie jednomyślni: radzą, aby nigdy nie inicjować samorządu ogólnego, np. w całej szkole, w całym internacie lub domu kultury,...

   więcej