• Szkoła Ucząca Się
  • Ocenianie Kształtujące - serwis edukacyjny
  • Nauczyciel 1. klasa
  • Solidarna Szkoła
  • Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS)
  • Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
  • Szkoła z klasą 2.0
  • WF z klasą
  • Koduj z Klasą
  • Klasna Shkola
  • Młodzi przedsiębiorczy
  • Szkoła tolerancji
  • Cyfrowa Akademia
  • Rozmawiajmy o uchodźcach!
  • Samorząd uczniowski
  • Młody Obywatel
  • Weź oddech
  • Edukacja globalna
  • Zgodnie z naturą
  • Kulthurra!
  • Filmoteka szkolna. Akcja!
  • Włącz się. Młodzi i media
   • Nienawiść. Jestem przeciw!
   • Wrota Wiedzy
   • Młodzi głosują
   • Nagroda im. Ireny Sendler
   • Mamy prawo
   • Gimnazjalny Projekt Edukacyjny
   • Opowiem ci o wolnej Polsce
   • W świat z klasą
   • Ślady przeszłości - uczniowie adoptują zabytki
   • Czytam sobie w bibliotece
   • Mistrzowie kodowania
   • Działasz.pl
   • Centrum Edukacji Obywatelskiej
   • Sejm Dzieci i Młodzieży
    • Akademia uczniowska
    • Aktywna edukacja
    • Noc bibliotek
   Samorząd uczniowski

   Szkoła demokracji - certyfikat dla szkół

   Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza do udziału w nowym projekcie, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Na podstawie doświadczeń 7 lat prowadzenia programu „Samorząd uczniowski” i współpracy z ponad 1000 szkół wyodrębniliśmy 7 obszarów, kluczowych dla stworzenia dobrych warunków do rozwoju obywatelskiego uczniów i uczennic. Poprzez certyfikat chcemy promować dobre praktyki szkolnej demokracji i wspierać szkoły w poprawianiu swojego funkcjonowania w tym obszarze.
    
   Rektutacja została zakończona


   Tutaj możesz zapoznać się z Regulaminem projektu

    

   Jaka szkoła jest "Szkołą demokracji"?

   Poniżej przedstawiamy 7 obszarów, opisujących stan idealny, który pozwala określić szkołę jako "Szkołę demokracji". Zgłaszając się do projektu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów. Certyfikat otrzymają szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione.

   WYBORY REPREZENTACJI

   W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.

   Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy

   KOMUNIKACJA I MEDIA

   Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 

   DZIAŁANIA UCZNIÓW

   Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

   PODEJMOWANIE DECYZJI

   Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
   lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

   UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

   Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

   OTWARTA SZKOŁA

   Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

   ZASOBY I KWESTIE FORMALNE

   Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.

    
   Kto może wziąć udział?
   Do projektu zapraszamy wszystkie chętne szkoły ponadpodstawowe - to z myślą o nich przygotowujemy materiały, nie będziemy jednak blokowac udziału szkół podstawowych, które zechcą podjąć takie wyzwanie! Do udziału w projekcie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, najlepiej jeśli decyzja została wcześniej skonsultowana również z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.
   Bezpośredni udział w projekcie bierze udział zespół złożony z nauczycielki lub nauczyciela oraz uczniów - to oni są w bezpośrednim kontakcie z CEO, odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy, zaplanowanie oraz realizację działań (oczywiście zalecamy angażowanie większych grup uczniów i nauczycieli) oraz publikowanie podsumowujących relacji. 
    
   Projekt krok po kroku
   Poniżej przedstawiamy etapy realizacji projektu. UWAGA: całość działań w szkole musi zakończyć się do 30 marca 2016.
    
   Kontakt
   Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas: szkolademokracji[at]ceo.org[dot]pl.
   Lub zadzwoń: Michał Tragarz lub Karolina Kochlewska (22) 825 05 50 wew. 114
    
   Michał Tragarz